Veřejné prostory Prahy 10

Projekty k hlasování

Projekty k hlasování

 

ČÍSLO NÁVRH Navrhovatel Lokalita Popis Předpokládané náklady Detailní podklady Prezentace

9

Úprava prostoru před budovou Husova sboru s památným kamenem

Náboženská obec Církve československé husitské

RNDr. Ivana Macháčková, CSc.

Vršovice - Vinohrady

Návrh komplexně řeší úpravu prostoru na rohu ulic Dikova a U vodárny před budovou Husova sboru, na němž je umístěn památný kámen ze středověkého hradu Krakovce, což je zřejmá památka a připomínka Mistra Jana Husa. Jde o vytvoření „ostrova krajiny“ s využitím stávající historické mozaiky, revitalizací zeleně a výsadbou vzrostlé lípy.

214.997

PDF

PPT

Youtube

22

Klidová zóna Eden

Filip Vonásek

Vršovice - Vinohrady

V tomto návrhu se jedná o celkovou rekonstrukci chodníků a prostor mezi ulicí Kišiněvská a domem v ulici Jerevanská s návazností na ulici Vršovická. V návrhu je zahrnuta rekonstrukce schodiště v daném prostoru a vybudování herny pod širým nebem.

425.000

PDF

PPT

25

Úpravy u tramvajových zastávek Radošovická a Kubánské náměstí

Milan Sedmihradský

Vršovice - Vinohrady, Strašnice

Jedná se o úpravy na zastávkách MHD Radošovická a Kubánské náměstí. Návrh řeší především přístupové cesty k zastávkám, včetně odstranění bariér a úprav přilehlé zeleně.

175.000

PDF

PPT

Youtube

28

Sejdeme se na dvoře

Zuzana Vránová

Vršovice - Vinohrady

Návrh řeší úpravu a vybavení vnitrobloku mezi ulicemi Vršovická, Užocká, Bajkalská a Krasnojarská tak, aby prostor mohl sloužit k trávení volného času a setkávání sousedů. Do zahrady vnitrobloku by byl umístěn vzdušný, multifunkční altán s odnímatelnými či posuvnými tabulemi, tak aby se daly kombinovat a díky tomu mohly být využity pro letní projekci kina, pořádání výstav, workshopů, atd. Místo v rohu zahrady by bylo vybudováno menší venkovní fitness pro všechny generace.

370.000

PDF

PDF

Youtube

33

Revitalizace veřejného prostranství v Tulské ulici

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 10 - Vršovicích
Tomáš Vokatý

Vršovice - Vinohrady

Návrh se týká části otevřeného vnitrobloku. Změnou by měla projít cesta a osvětlení. Dále by zde mělo vzniknout odpočinkové místo, a to umístěním velké parkové lavice. V prostoru by měly být instalovány nové odpadkové koše.

726.000

PDF

PPT

Youtube

42

Gočárovy schody na náměstí Svatopluka Čecha

Římskokatolická farnost
u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha-Vršovice
Martin Peroutka

Vršovice - Vinohrady

Jedná se o vybudování schodiště vedoucím do horní ulice nad parkem, původně zamýšlené architektem Gočárem. Schodiště by mělo být provedeno v žulových panelech, podobně jako schodiště pod kostelem, případně i v betonu, jako schody v portiku kostela. Návrh řeší i související komunikace pro pěší.

830.000

PDF

PPT

Youtube

46

Revitalizace okolí Botiče

Lukáš Sellner

Vršovice - Vinohrady

Předkládaným návrhem je revitalizace zanedbané části Botiče, s využitím potenciálu vody ve městě, zlepšení veřejného prostoru pražského Gymnazia Přípotoční, zlepšení veřejného prostoru, který budou využívat nejen „skejťáci“, ale i středoškoláci, maminky s dětmi a všichni obyvatelé Prahy 10. Návrh obsahuje úpravy území u Botiče v blízkosti gymnázia, včetně vybudování skateparku a prostoru pro setkávání a trávení volného času.

940.700

PDF

PDF

Youtube

4

Oprava cest v parku Jiřího Karena Na Třebešíně

Náš Třebešín, spolek

ing. Boris Jedlička

Strašnice

Navrhovatel zamýšlí kompletní opravu cest, včetně obrubníků v parku Jiřího Karena.

826.254

PDF

PPT

Youtube

 

8

Krytý stolní tenis na Gutovce

Matyáš Staněk

Strašnice

Návrh nabízí rozšíření vybavení areálu Gutovka o prostor pro krytý stolní tenis, který by vznikl výstavbou malometrážní montované kryté haly s jedním ping-pongovým stolem.

180. 000

PDF

PPT

Youtube

11

Revitalizace Jiráskovy aleje

Barbora Brázdová

Strašnice

Návrhem je řešena komplexní revitalizace Jiráskovy aleje. Pro zlepšení kondice stromů je navrhován dendrologický průzkum a pěstební zásahy, provedené certifikovaným dendrologem.

100.000

PDF

PPT

Youtube

19

Metro Strašnická

o.s. Útulné Strašnice,

Libor A. Engelthaler

Strašnice

Navrhovatel se zabývá komplexním přetvořením prostoru u metra Strašnická v prostor pro posezení v kultivovaném prostředí. Řeší osazení okolí metra kvalitním a pravidelně udržovaným městským mobiliářem, nahrazení nevyhovujících a nevhodně umístěných reklamních laviček u zastávek MHD za moderní, estetické a ergonomicky vhodné lavičky. Dále nabízí vytvoření prostoru pro soukromou inzerci místních obyvatel.

948.000

PDF

PPT

Youtube

24

Revitalizace parčíku U Trati-Na Spádu

Ladislav Serédi, Dita Serédi Voronovová

Strašnice

Navrhovatelé řeší ve svém návrhu obnovu mobiliáře, tj. doplnění dřevěných součástí původních lavic, vyčištění betonových prvků nebo instalace 3 nových lavic do prostoru parku. Dále doplnění chybějících litinových částí původně zde stojící pumpy na existující betonový sokl, průzkum možného opětovného zprovoznění studny a jeho realizace. Součástí návrhu je i oprava podezdívky po obvodu parku, a instalace odpadkového koše a stojanu se sáčky na psí exkrementy.

150.000

PDF

PPT

Youtube

26

Osvětlení Jiráskovy aleje

Veronika Svobodová

Strašnice

Návrh se zabývá zvýšením bezpečnosti v Jiráskově aleji od ulice Dětské k ulici Solidarity, a to vybudováním osvětlení s tím, že nebude zasaženo do stromořadí.

800.000

PDF

PPT

Youtube

27

Revitalizace parku Solidarita

David Kašpar

Strašnice

Navrhovaná opatření se týkají odstranění křovin kolem laviček, opravy mobiliáře a dřevěného mola. Dále také umístění houpačky, herního prvku a zvýšení bezpečnosti pohybu chodců před strašnickým divadlem.

555.721

PDF

PDF

Youtube

38

Revitalizace dvoru ve vnitrobloku mezi ulicemi Průběžná – V Olšinách – U Vesny – Na Hroudě

Jan Baše

Strašnice

Navrhovatel řeší komplexní revitalizaci dotčeného dvora, přičemž výsledkem by mělo být místo pro odpočinek a relaxaci, sportovní vyžití a setkávání. Návrh obsahuje revitalizaci stávající zeleně, vybudování odpočinkových a sportovních ploch, včetně oválu pro jízdu dětí na odrážedle, či kole.

950.000

PDF

PPT

Youtube

41

Rekonstrukce zahrady Domu Um

Martin Toulec

Strašnice

Návrh obsahuje vybudování dřevěné kryté pergoly se 2 lavičkami na zpevněné ploše pod hrušní v zahradě Domu Um, kterou by mohli využívat rodiče dětí a děti navštěvující kroužky. Dále pak výstavbu malého dřevěného srubu vedle pergoly, ve kterém by si děti mohly hrát. Nevyhovující travnatý povrch by bylo odstraněn a nahrazen travním kobercem.

250.000

PDF

PPT

Youtube

7

Vybavení Malešického parku pro návštěvníky

Václav Martinovský

Malešice

Navrhovatel navrhuje rozšíření vybavení Malešického parku o zařízení pro dvě aktivity – ping-pong a šachy. Ping-pongový stůl by byl umístěn u stávající ohrady „hospodářského dvora“. Pro šachy navrhuje dvě varianty - šachový stůl a zahradní šachy.

75.490 Kč

PDF

 

18

Pietní a odpočinkové místo Kaplička Malešice

01/14 ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“
Tomáš Klouček

Malešice

Předmětem tohoto návrhu je kultivace nejbližšího okolí výklenkové kapličky v Rektorské ulici. Cílem je vytvoření upraveného místa vhodného k posezení, odpočinku a poznávání, které vytvoří důstojný rámec významné nemovité kulturní památky Malešic a památce bojů a obětí bitvy u Štěrbohol.

938.657

PDF

PDF

Youtube

21

Malešický fitness park

Petra Seifertová, Filip Vránek, Jiří Martinec, Ondřej Šejtka

Malešice

Navrhovatelé navrhují výstavbu venkovního fitness parku obdélníkového tvaru o celkové rozloze 203 m2 v Malešickém parku. Venkovní fitness park Uruk TWO je určen pro všechny aktivní i příležitostné sportovce, vhodný je rovněž pro děti a mládež. Na své si zde přijdou především cvičenci street workoutu, calistheniky, bar freestylu a pole dance.

Návrh vznikl sloučením návrhů č. 21, 34 a 44.

959.860

PDF

PPT

Youtube

31

Zlepšení prostředí ZŠ Nad Vodovodem

Ondřej Mateásko

Tomáš Horáček

Vojtěch Nebesař

Ondřej Urban

Malešice

Předmětem návrhu je vytvoření čtyř míst k posezení před budovou ZŠ Nad Vodovodem. Každé by bylo vyvedeno v jiné barvě, tvořeno lavičkou, stolkem a odpadkovým košem. Jednotlivá posezení by byla navzájem propojena cestičkami.

920.663

PDF

PPT

Youtube

32

Revitalizace dětského hřiště na ZŠ Hostýnská

Tomáš Vokatý

Malešice

Návrh řeší revitalizaci prostor u školy a hřiště, které, dle navrhovatele, v současnosti nevyhovuje z hlediska bezpečnosti ani kapacity. Areál školy by měl být doplněn lavičkami pro získání místa pro výuku pod širým nebem a neformální setkání rodičů. Ke stávajícím herním prvkům je navrhována instalace dopadových ploch a rozšíření hřiště o nov prvky. Řešena je i obnova pískoviště a absence stinných míst a prostor k využití pro školní družinu.

575.000

PDF

PPT

Youtube

47

Ovocné sady s lavičkou Jiřího Karena

Míla Rothová

Klára Klečková

Emma Lacinová

Malešice

Navrhovatelky navrhují vytvoření naučného a odpočinkového místa v parku Jiřího Karena, a to umístěním lavičky s knihovničkou s tvorbou básníka, po němž je park pojmenován a okolní výsadbou ovocných stromů a keřů. Návrh vznikl sloučením návrhů č. 31a a 47.

360.000

PDF

PPT

Youtube

1

Stezka pro bosou chůzi

Mgr. Lucie Alblová

Zahradní Město - Záběhlice

Předmětem návrhu je vybudování v prostoru parku Malinová – Chrpová stezky pro bosou chůzi v délce cca 100m, tedy cestu složenou z různých povrchů. Doplňkem stezky má být prostor ve tvaru lidského chodidla, rozdělený rovněž do jednotlivých polí, vyplněných různými povrchy. V těchto políčkách budou umístěny nerozebíratelné prvky nožní gymnastiky, včetně návodů ke cvičením. Součástí Bosé stezky bude i informační tabule s provozním řádem a základními informace o příznivých účincích chůze naboso.

290.000

PDF

PPT

Youtube

 6

Revitalizace ulice Šafránová a její napojení k parku Malinová Chrpová

Bezpečný Květ

P. Mikysek

Zahr. město-Záběhlice

Navrhovaná revitalizace zahrnuje vybudování bezpečného přechodu na křižovatce ulic Šafránová x Ostružinová, a to vložením zvýšeného dlážděného retardéru s přejezdem přes stupňovitě osazené obrubníky. Zároveň, kromě snížení rychlosti na 30km/h, i označení přechodu pro chodce s jasnou předností pěšího provozu. Dále je navržena obnova stávajících stromů v Šafránové ulici a rozšíření parkovacích míst v pásu mezi stromy.

500.000

PDF

Youtube

14

Revitalizace kruhového objezdu v ústí ulic Mikanova, Kamelova, Mattioliho – pohádková zahrádka s dřevěnými barevnými plastikami na pružinách a LED osvětlením

ak. mal. Jiřina Průchová

Zahradní město

Návrh řeší revitalizaci prostranství kruhového objezdu v ústí ulic Mikanova, Mattioliho a Kamelova. Na stávajícím kruhovém objezdu by měl být vytvořen vnitřní kruhový objekt ze dřeva nebo kovu, do kterého by byly umístěny vyřezávané barevné dřevěné plastiky s LED osvětlením, kolem kterého bude ochranný travnatý pás v šíři 1,5 m.

460.000

PDF

PPT

Youtube

17

Naučná stezka Záběhlicemi

Václav Luňák

Zahradní Město - Záběhlice

Trasa a zastavení: Eden, Kolonie Pod Bohdalcem, Obecná škola Pod Bohdalcem, Kolonie Slatiny, Hamerský rybník a bývalý hamr, Kostel Narození Panny Marie v Záběhlicích, Chaloupky, Záběhlický zámek, Práčský zámek a objekt bývalého pivovaru a mlýna, továrna Mitas. Trasa bude značena bílým čtvercem se zeleným úhlopříčným pruhem a černým písmenem "Z", resp. směrovkami. Na každém zastavení bude informační tabule s textem, kresbami a fotografiemi o historii místa, příp. návaznost na jiné projekty se související tématikou.

230.000

PDF

PPT

Youtube

20

Zatraktivnění a rozšíření naučné stezky Zahrada ve městě

Klub K2

Leona Hornová

Zahradní Město - Záběhlice

Navrhovatel předkládá návrh na oživení, zatraktivnění a rozšíření naučné stezky Zahrada ve Městě, která umožňuje obyvatelům Zahradního Města, ale i jeho návštěvníkům, najít cíl a motivaci pro jejich procházky. Přináší jim nové informace, jak o lokalitě, tak o rostlinách, podle kterých se ulice Zahradního Města jmenují. Stezku by měla být obohacena i o interaktivní prvky.

212.400

PDF

PPT

Youtube

30

Úpravy na sáňkovacím vrchu / mezi ulicemi Jasmínová a Platanová

Občanské sdružení SEPPIA,

Lenka Holubcová

Zahradní Město - Záběhlice

Návrh nabízí rozšíření možností využití sáňkovacího kopce mezi ulicemi Jasmínová a Platanová, a to výstavbou nerezové dvouklouzačky. Jelikož by navrhovaná skluzavka měla mít délku 25-30 m, jednalo by se o jednu z nejdelších nízkých terénních nerezových 2-klouzaček v České republice, která by se tak stala novou atrakcí pro občany všech kategorií.

748.000

PDF

PDF

Youtube

35

Originální síťové lavičky – ul. Topolová u zastávky MHD

Občanské sdružení SEPPIA

Lenka Holubcová

Zahradní Město - Záběhlice

Navrhovatelé nabízí oživení prostoru u zastávky Topolová a to umístěním originálního prvku pro posezení, setkávání, ale i relaxaci dětí, mládeže i seniorů. Jedná se o síťovou lavičku pro více osob.

90.000

PDF

PDF

Youtube

36

Umístění houpací lavice u zastávky Topolová

Občanské sdružení SEPPIA
Lenka Holubcová

Zahradní Město - Záběhlice

Návrh nabízí zpestření nevyužitého místa v ulici Topolová u zastávky MHD prvkem pro posezení, setkávání, ale i relaxaci dětí, mládeže i seniorů. Originální houpací dvou-lavice by sloužila veřejnosti v průběhu celého roku.

120.000

PDF

PDF

Youtube

40

Street workout park Sunflower

Berenika Jerieová

Zahradní Město - Záběhlice

Předkládaným návrhem je výstavba nového Street workout parku Sunflower. Zařízení pro cvičení je tvořeno ocelovou konstrukcí se systémem hrazd, bradel, žebříků a držáku na kruhy. Jednotlivé části fitness hřiště jsou spojeny v harmonický celek pro posilování vlastní vahou.

700.000

PDF

PPT

Youtube

48

Přístupová cesta k ZŠ Švehlova

Simona Krausová

 

Zahradní město - Záběhlice

Předmětem návrhu je revitalizace celého úseku cesty k ZŠ - zpřehlednění odstraněním přestárlých a přerostlých křovin a vybudování zpevněné cesty pro pěší v délce cca 30m a šíři cca 80cm, vedoucí v trase stávajíc vyšlapané pěšiny. Současně je navrhována výsadba nového živého plotu na hranici areálu ZŠ. Dále vyklestění prostoru severní strany školní jídelny a úprava prostoru vhodným způsobem, např. ve stylu japonské zahrady s využitím kamínků, či větších solitérních kamenů a doplnění zelení, vhodné pro severní strany (např. břečťan, okrasné trávy)

380.000

PDF

PDF

Youtube

39

Bezpečné uložení jízdních kol na Praze 10

Ing. Michal Louda

celé území Prahy 10

Předmětem návrhu je vybudování sítě cykloboxů pro možnost uzamčení kola ve strategických bodech:

Metro Skalka a Strašnická, Kubánské náměstí, Nádraží Strašnice, Nádraží Vršovice, ÚMČ Praha 10, OC Eden a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

931.700

PDF

PPT

Youtube

Projekty jsou seřazeny dle lokalit.

 

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons