We recommend the absolute best dentist in Turkey, one that has long been out favourite. If you are looking for anIstanbul affordible dentist, wait no further, visit Periodonta

Veřejné prostory Prahy 10

O cyklodopravě na Praze 10

Text/HTML

Městská část Praha 10 si uvědomuje rostoucí význam i potenciál cyklistické dopravy a proto si v roce 2014 nechala zpracovat aktualizaci stávajícího cyklogenerelu, který má stanovit základní principy pro řešení cyklistické dopravy a rekreace na území MČ Praha 10, v širších souvislostech a návaznostech. Představení aktualizace generelu cyklistické dopravy proběhlo dne 11.6.2014. Občané se mohou vyjádřit k tomuto dokumentu a zasílat své podněty v průběhu června a července 2014 prostřednictvím webových stránek.

 

Principy – cyklodoprava na Praze 10

Význam cyklistické dopravy a rekreace

  • Jízdní kolo je součástí dopravního systému i volnočasových rekreačních aktivit: používá se pro dopravní i rekreační pohyb, pro rychlou i pomalou jízdu
  • Cyklistická doprava hraje sice doplňkovou, ale přesto nezanedbatelnou roli: V Praze je přibližně 0,5–2% cest vykonáno na jízdním kole
  • Cíl Koncepce HMP je zvýšit podíl cest vykonaných na jízdním kole v roce 2020 na 5-7% v létě a 2-3% v zimě
  • Podpora multimodálního dopravního chování a kombinované dopravy se zapojením jízdních kol vede ke snižování negativní zátěže automobilové dopravy, kooperaci s veřejnou dopravou a zvyšování kvality veřejného prostoru

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons