Veřejné prostory Prahy 10

O cyklodopravě na Praze 10

Text/HTML

Městská část Praha 10 si uvědomuje rostoucí význam i potenciál cyklistické dopravy a proto si v roce 2014 nechala zpracovat aktualizaci stávajícího cyklogenerelu, který má stanovit základní principy pro řešení cyklistické dopravy a rekreace na území MČ Praha 10, v širších souvislostech a návaznostech. Představení aktualizace generelu cyklistické dopravy proběhlo dne 11.6.2014. Občané se mohou vyjádřit k tomuto dokumentu a zasílat své podněty v průběhu června a července 2014 prostřednictvím webových stránek.

 

Principy – cyklodoprava na Praze 10

Význam cyklistické dopravy a rekreace

  • Jízdní kolo je součástí dopravního systému i volnočasových rekreačních aktivit: používá se pro dopravní i rekreační pohyb, pro rychlou i pomalou jízdu
  • Cyklistická doprava hraje sice doplňkovou, ale přesto nezanedbatelnou roli: V Praze je přibližně 0,5–2% cest vykonáno na jízdním kole
  • Cíl Koncepce HMP je zvýšit podíl cest vykonaných na jízdním kole v roce 2020 na 5-7% v létě a 2-3% v zimě
  • Podpora multimodálního dopravního chování a kombinované dopravy se zapojením jízdních kol vede ke snižování negativní zátěže automobilové dopravy, kooperaci s veřejnou dopravou a zvyšování kvality veřejného prostoru

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons