Veřejné prostory Prahy 10

Sběrny komunálního odpadu

Enter Title

 

Pro odkládání komunálního odpadu jsou na území města k

dispozici tato stacionární zařízení:

 

SBĚRNÝ DVŮR HLAVNÍHO MĚSTA:

Logo Prahy

Slouží pro odkládání veškerého odpadu, který vznikne při provozu domácností - elektrošrot (pračky, televize, sporáky apod.), objemný odpad (nábytek, podlahové krytiny apod.), chladící zařízení, všechny druhy nebezpečných odpadů, dřevěný odpad, kovový odpad, plasty, papír, sklo, odpad z údržby zeleně, potravinářské oleje v uzavřených plastových nádobách aj. Jednorázový návoz odpadu je omezen na vjezd vozidel maximálně do 3,5t. 

Sběrné dvory jsou provozovány v rámci systém komplexního nakládání s komunálním odpadem na území hlavního města Prahy. Občané Prahy, fyzické osoby, zde tak mohou své odpady odkládat zdarma. Vysloužilá elektrozařízení jsou odebírána v rámci tzv. zpětného odběru. Zdarma lze odevzdávaz i pneumatiky, viz informace ZDE . Bezplatné lze opotřebované pneumatiky odevzdat i na místech zpětného odběru kolektivního systému Eltma https://www.eltma.cz/sberna-mista#map nebo na místech zpětného odběru individuálně plnících osob https://www.mzp.cz/cz/odber_pneu . Zpětný odběr není limitován jejich nákupem, prodejem, službou, značkou ani typem pneumatiky. Stavební suť z bytových úprav je možné odevzdat zdarma do množství 1m³ na osobu a měsíc.

Kde najdu sběrný dvůr v dostupnosti pro občany Prahy 10?

 • Praha 10 - Michle, ul. U Plynárny, proti č. o. 99 - mapa ; tel. 603 810 711.
 • Praha 14 – ul. Teplárenská 5 (cca 300m po pravé straně od ul. Průmyslová) - mapa
 • tel. 272 700 952, 777 301 201
 • Praha 2 - Vinohrady, Perucká 2542/10 (cca 200m po pravé straně od ul. Vršovická)
 • tel. 236 040 000 - mapa
 • Praha 4 – Spořilov, ul. Zakrytá (slepá část ulice) 
 • tel. 731 122 891 - mapa
 • Praha 3 - Žižkov, ul. Malešická (mezi ul. Na Vackově a Na Mokřině)
 • tel. 734 161 076 - mapa
 • Provozní doba ve sběrných dvorech:

 • Po – Pá: 8,30 – 18,00 hod. ( v době zimního času je do 17,00 hod.)
 • So: 8,30 – 15,00 hod. (na sběrném dvoře v ul. Zakrytá do 18,00 hod.)
 •  

Objednávkový odvoz odpadu do sběrného dvora

Na území hl. m. Prahy probíhá objednávkový svoz odpadu od občanů hl. m. Prahy. Jedná se o nadstandardní placenou službu, která je na základě značného zájmu rozšířena a pokračuje. Více informací o této službě je ZDE.

Máte doma nepotřebné, ale stále ještě funkční věci a nechcete se jich zbavit jako odpadů. Pak využijte RE-USE point, který je zřízený v několika pražských sběrných dvorech včetně toho na Praze 10. Soupis všech najdete ZDE, vlastní věci k dalšímu použití můžete nabídnout i přes internetovou aplikaci.

 

STABILNÍ SBĚRNÉ MÍSTO BIOODPADU:

Sběrné místo slouží občanům hlavního města Prahy k bezplatnému odkládání biologického odpadu pocházejícího z údržby zahrad rodinných domů za těchto podmínek:

 • Předložení platného občanského průkazu s vyznačením trvalého bydliště v Praze. Občan ukládající bioodpad musí být osobně přítomen.
 • Limit na jednu ukládající osobu je 250 kg měsíčně. 


Sběrné místo bioodpadu se nachází v Praze 10, Malešicích - ulice Dřevčická (cca 100m od ulice Černokostelecká) - mapa. Otevřeno je: Po - Pá  7,00 až 18,00 hod. (v době zimního času do 17,00 hod.) a So  7,00 až 15,00 hod., tel. 274 772 694. Sběrné místo je uzavřeno přibližně od poloviny prosince do března následujícího roku. V tomto období je možné bioodpady odevzdávat ve sběrných dvorech.

 

 

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons