We recommend the absolute best dentist in Turkey, one that has long been out favourite. If you are looking for anIstanbul affordible dentist, wait no further, visit Periodonta

Veřejné prostory Prahy 10

Sběrny komunálního odpadu

Enter Title

 

Pro odkládání komunálního odpadu jsou na území města k

dispozici tato stacionární zařízení:

 

SBĚRNÝ DVŮR HLAVNÍHO MĚSTA:

Logo Prahy

Slouží pro odkládání veškerého odpadu, který vznikne při provozu domácností - elektrošrot (pračky, televize, sporáky apod.), objemný odpad (nábytek, podlahové krytiny apod.), chladící zařízení, všechny druhy nebezpečných odpadů, dřevěný odpad, kovový odpad, plasty, papír, sklo, odpad z údržby zeleně, potravinářské oleje v uzavřených plastových nádobách aj. Jednorázový návoz odpadu je omezen na vjezd vozidel maximálně do 3,5t. 

Sběrné dvory jsou provozovány v rámci systém komplexního nakládání s komunálním odpadem na území hlavního města Prahy. Občané Prahy, fyzické osoby, zde tak mohou své odpady odkládat zdarma. Vysloužilá elektrozařízení jsou odebírána v rámci tzv. zpětného odběru. Zpoplatněn je pouze odběr pneumatik, a to částkou 25 - 125 Kč za kus (bezplatné lze opotřebované pneumatiky odevzdat na místech zpětného odběru kolektivního systému Eltma https://www.eltma.cz/sberna-mista#map nebo na místech zpětného odběru individuálně plnících osob https://www.mzp.cz/cz/odber_pneu . Zpětný odběr není limitován jejich nákupem, prodejem, službou, značkou ani typem.) Stavební suť z bytových úprav je možné odevzdat zdarma do množství 1m³ na osobu a měsíc.

Kde najdu sběrný dvůr v dostupnosti pro občany Prahy 10?

 • Praha 14 – ul. Teplárenská 5 (cca 300m po pravé straně od ul. Průmyslová) - mapa
  tel. 272 700 952, 777 301 201
 • Praha 2 - Vinohrady, Perucká 2542/10 (cca 200m po pravé straně od ul. Vršovická)
  tel. 236 040 000 - mapa
 • Praha 4 – Spořilov, ul. Zakrytá (slepá část ulice) 
  tel. 731 122 891 - mapa
 • Praha 3 - Žižkov, ul. Malešická (mezi ul. Na Vackově a Na Mokřině)
  tel. 734 161 076 - mapa

Provozní doba ve sběrných dvorech:

 • Po – Pá: 8,30 – 18,00 hod. ( v době zimního času je do 17,00 hod.)
 • So: 8,30 – 15,00 hod.
 •  

Objednávkový odvoz odpadu do sběrného dvora

Na území hl. m. Prahy probíhá objednávkový svoz odpadu od občanů hl. m. Prahy. Jedná se o nadstandardní placenou službu, která je na základě značného zájmu rozšířena a pokračuje. Více informací o této službě je ZDE.

 

STABILNÍ SBĚRNÉ MÍSTO BIOODPADU:

Sběrné místo slouží občanům hlavního města Prahy k bezplatnému odkládání biologického odpadu pocházejícího z údržby zahrad rodinných domů za těchto podmínek:

 • Předložení platného občanského průkazu s vyznačením trvalého bydliště v Praze. Občan ukládající bioodpad musí být osobně přítomen.
 • Limit na jednu ukládající osobu je 250 kg měsíčně. 


Jediné sběrné místo bioodpadu na území hlavního města se nachází v Praze 10, Malešicích - ulice Dřevčická (cca 100m od ulice Černokostelecká) - mapa. Otevřeno je: Po - Pá  7,00 až 18,00 hod. (v době zimního času do 17,00 hod.) a So  7,00 až 15,00 hod., tel. 274 772 694. Sběrné místo je uzavřeno přibližně od poloviny prosince do března následujícího roku. V tomto období je možné bioodpady odevzdávat ve sběrných dvorech.

Mapa Nakládání s komunálním odpadem v Praze, 2016, s vyznačením sběrných dvorů, stabilních sběren pro sběr nebezpečného odpadu a dalších vybraných zařízení pro nakládání s KO, na území celého hlavního města.

 

Mapa kontejnerů

.

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons