Veřejné prostory Prahy 10

Důležité kontakty

Text/HTML

1. Městská část Praha 10

Místně příslušný vodoprávní úřad

ÚMČ Praha 10, odbor stavební, oddělení územního a speciálního řízení, kontrola staveb, Vršovická 68, Praha 10 - Vršovice, tel. 267 093 682.

Nadřízený vodoprávní úřad

MHMP, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Jungmannova 35, Praha 1.

Zástupce majitele vodního toku

MHMP, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, Jungamnnova 35, Praha 1.

2. Správce a provozovatel vodního toku, vodních nádrží a údržba

3. Český hydrometeorologický ústav

4. Operační středisko HZS hl. m. Prahy

  • Adresa: Sokolská 62, 121 24 Praha 2

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons