We recommend the absolute best dentist in Turkey, one that has long been out favourite. If you are looking for anIstanbul affordible dentist, wait no further, visit Periodonta

Veřejné prostory Prahy 10

Důležité kontakty

Text/HTML

1. Městská část Praha 10

Místně příslušný vodoprávní úřad

ÚMČ Praha 10, odbor stavební, oddělení územního a speciálního řízení, kontrola staveb, Vršovická 68, Praha 10 - Vršovice, tel. 267 093 682.

Nadřízený vodoprávní úřad

MHMP, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Jungmannova 35, Praha 1.

Zástupce majitele vodního toku

MHMP, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, Jungamnnova 35, Praha 1.

2. Správce a provozovatel vodního toku, vodních nádrží a údržba

3. Český hydrometeorologický ústav

4. Operační středisko HZS hl. m. Prahy

  • Adresa: Sokolská 62, 121 24 Praha 2

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons