Veřejné prostory Prahy 10

Sběr rostlinných olejů

Sběr rostlinných olejů

MČ Praha 10 zahájila v srpnu 2019 sběr použitých kuchyňských olejů a tuků z domácností. Nádoby na tento odpad jsou na deseti místech rovnoměrně po celém území městské části. Do sběrných patří přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích. Nádoby nejsou určeny na směsný (komunální) odpad, živočišné tuky (sádlo, lůj), motorový olej či na odpad z podnikatelské činnosti. Svoz nádob probíhá jednou za dva týdny. Nádoba je černé barvy o velikosti 240 litrů s kruhovým vhozem z čelní strany.

Použitý olej je možné také předávat ve všech sběrných dvorech hlavního města Prahy nebo při mobilním svozu nebezpečného odpadu a jedlých olejů. Ten funguje v Praze 10 na pěti svozových trasách se 48 zastávkami.

Použité jedlé tuky a oleje nikdy nevylévejte do kanalizace, nebo dochází k jejímu zanášení v důsledku tuhnutí tuku, což způsobuje ucpávání kanalizační sítě. Olej by se měl odstraňovat odděleně, a kromě stacionárních nádob jej lze předávat rovněž na stanovištích a v termínech mobilního svozu nebezpečných odpadů nebo ve všech sběrných dvorech hlavního města. Shromážděný materiál je dále předáván k recyklaci.

V současné době se sběrné nádoby nacházejí na těchto místech:

Malešice

Rektorská x Bakalářská

Chládkova 94/6

Božecká 348/1

 

Michle

Popovická x V Dolině

Nad Vršovskou horou 981/3

 

Strašnice

Mokřanská x Běžná

Dubečská x V Rybníčkách

Saratovská x Věšínova

Na Vinobraní 3010/59

Přetlucká 1565/7

Doubravčická 1181/27

Pod Strání 2218/33

V Předpolí 1452/30  

Brigádníků 1431/161  

Nosická 1880/20

Kounická 603/19

Pod Třebešínem 1243/6

V Úžlabině 68/76

Ve Stínu 166/9

Solidarity 1131/57

Srbínská 1211/10

Vyžlovská 2251/52

U Hráze 248/24

Počernická 3118/26

 

Vršovice

Vršovická x Užocká

Petrohradská x Pod Stupni

Kodaňská 648/18

Uzbecká 1412/2

Vladivostocká 1034/8

Moskevská 262/57

Ruská 415/2  

28. pluku 1208/22  

Dukelská 952/11  

Charkovská 445/1

 

Vinohrady:

Ruská x Vlašimská

Chorvatská 2316/12

 

Záběhlice

Mattioliho x Kamelova

Ostružinová x Jahodová

náměstí Mezi zahrádkami 1813/13

Mečíková 2855/2

Sněženková 2582/15

Jasmínová 2885/33

 

V roce 2020 bylo vysbíráno celkem 2.1 tuny rostlinných olejů.