Veřejné prostory Prahy 10

Sběr rostlinných olejů

Sběr rostlinných olejů

MČ Praha 10 zahájila v srpnu 2019 sběr použitých kuchyňských olejů a tuků z domácností. Nádoby na tento odpad jsou na deseti místech rovnoměrně po celém území městské části. Do sběrných patří přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích. Nádoby nejsou určeny na směsný (komunální) odpad, živočišné tuky (sádlo, lůj), motorový olej či na odpad z podnikatelské činnosti. Svoz nádob probíhá jednou za dva týdny. Nádoba je černé barvy o velikosti 240 litrů s kruhovým vhozem z čelní strany.

Použitý olej je možné také předávat ve všech sběrných dvorech hlavního města Prahy nebo při mobilním svozu nebezpečného odpadu a jedlých olejů. Ten funguje v Praze 10 na pěti svozových trasách se 48 zastávkami.

Použité jedlé tuky a oleje nikdy nevylévejte do kanalizace, nebo dochází k jejímu zanášení v důsledku tuhnutí tuku, což způsobuje ucpávání kanalizační sítě. Olej by se měl odstraňovat odděleně, a kromě stacionárních nádob jej lze předávat rovněž na stanovištích a v termínech mobilního svozu nebezpečných odpadů nebo ve všech sběrných dvorech hlavního města. Shromážděný materiál je dále předáván k recyklaci.

V současné době se sběrné nádoby nacházejí na těchto místech:

1. Mattioliho x Kamelova; Záběhlice

2. Ostružinová x Jahodová; Záběhlice

3. Mokřanská x Běžná; Strašnice

4. Pod Strání x Dubečská; Strašnice

5. Saratovská x Věšínova; Strašnice

6. Vršovická x Užocká; Vršovice

7. Petrohradská x Pod Stupni; Vršovice

8. Ruská x Vlašimská; Vinohrady

9. Rektorská x Bakalářská; Malešice

10. Popovická x V Dolině; Michle

 

V roce 2020 bylo vysbíráno celkem 2.1 tuny rostlinných olejů.