We recommend the absolute best dentist in Turkey, one that has long been out favourite. If you are looking for anIstanbul affordible dentist, wait no further, visit Periodonta

Veřejné prostory Prahy 10

Specifikace navrhnutých tras na území Prahy 10

Enter Title

Na území Prahy 10 byly v rámci zpracování generelu stabilizovány následující cyklistické trasy:

Páteřní trasy:

 • trasa A23 (přes území Prahy 10 prochází v oblasti Vršovic a Záběhlic)
 • trasa A24 (Vinohrady, Malešice)
 • trasa A41 (Záběhlice)
 • trasa A42 (Vinohrady, Vršovice, Záběhlice)
 • trasa A43 (Malešice, Strašnice)
 • nová páteřní trasa (Vinohrady, Strašnice, Zahradní Město, Záběhlice)
   

Hlavní trasy:

 • trasa A230 (Strašnice, Vršovice)
 • trasa A234 (Záběhlice, Strašnice, Malešice)
 • trasy A236 a A246 (s územím P10 pouze těsně sousedí - vedou podél Průmyslové ulice)
   

Doplňující hlavní trasy: (pro potřeby dokumentace samostatně číslovány od 1 do 21)

 • Propojení tras A23 a A230 Vršovickou ulicí - (1)
 • Propojení trasy A23 a nové páteřní trasy Petrohradskou ulicí - (2)
 • Propojení trasy (2) a trasy A42 (Kodaňská ulice) - (3)
 • Propojení trasy A23 a A42 (Přípotoční ul., ul. U Seřadiště) - (4)
 • Trasa vedená ulicí Nad Vinným potokem - (5)
 • Propojení trasy A42 a nové páteřní trasy paralelně s Vršovickou ulicí - (6)
 • Propojení trasy A42 a nové páteřní trasy podél železničního koridoru - (7)
 • Trasy v území mezi Jižní spojkou, železničním koridorem a ulicí U Vršovického hřbitova - dočasná náhrada za trasy A42 a A234 - (8)
 • Propojení mezi novou páteřní trasou a trasou A230 (st. metra Skalka - Dubečská ul.) - (9)
 • Radiální trasa územím Zahradního Města ulicemi Na Vinobraní, Jabloňová a Jahodová - (10)
 • Propojení Topolová - nová páteřní trasa - Přetlucká (A230) - (11)
 • Propojení nové páteřní trasy a trasy A234 s vazbou na Malešický park - (12)
 • Propojení mezi trasou A42 a A234 (ul. Dukelská, Jakutská, Nad Primaskou, Ve Stínu) - (13)
 • Trasa v Černokostelecké ulici - (14)
 • Propojení trasy A43 a trasy A234 podél žel. koridoru na rozhraní Prahy 10 a Prahy 3 - (15)
 • Doplňující trasy v rámci Malešického parku - (16)
 • Výhledová trasa v Malešické ulici - (17)
 • Propojení trasy A24 s trasou A230 (stanice metra Skalka) po Limuzské a Úvalské ulici - (18)
 • Tangenciální trasa vedená od trasy A24 jižním směrem podél výhledového měst. okruhu - (19)
 • Propojení mezi trasou A234 a trasou (19) Novostrašnickou ulicí s vazbou ke stanici metra Depo Hostivař - (20)
 • Propojení mezi Rabakovskou a Černokosteleckou ulicí - (21)

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons