Veřejné prostory Prahy 10

Specifikace navrhnutých tras na území Prahy 10

Enter Title

Na území Prahy 10 byly v rámci zpracování generelu stabilizovány následující cyklistické trasy:

Páteřní trasy:

 • trasa A23 (přes území Prahy 10 prochází v oblasti Vršovic a Záběhlic)
 • trasa A24 (Vinohrady, Malešice)
 • trasa A41 (Záběhlice)
 • trasa A42 (Vinohrady, Vršovice, Záběhlice)
 • trasa A43 (Malešice, Strašnice)
 • nová páteřní trasa (Vinohrady, Strašnice, Zahradní Město, Záběhlice)
   

Hlavní trasy:

 • trasa A230 (Strašnice, Vršovice)
 • trasa A234 (Záběhlice, Strašnice, Malešice)
 • trasy A236 a A246 (s územím P10 pouze těsně sousedí - vedou podél Průmyslové ulice)
   

Doplňující hlavní trasy: (pro potřeby dokumentace samostatně číslovány od 1 do 21)

 • Propojení tras A23 a A230 Vršovickou ulicí - (1)
 • Propojení trasy A23 a nové páteřní trasy Petrohradskou ulicí - (2)
 • Propojení trasy (2) a trasy A42 (Kodaňská ulice) - (3)
 • Propojení trasy A23 a A42 (Přípotoční ul., ul. U Seřadiště) - (4)
 • Trasa vedená ulicí Nad Vinným potokem - (5)
 • Propojení trasy A42 a nové páteřní trasy paralelně s Vršovickou ulicí - (6)
 • Propojení trasy A42 a nové páteřní trasy podél železničního koridoru - (7)
 • Trasy v území mezi Jižní spojkou, železničním koridorem a ulicí U Vršovického hřbitova - dočasná náhrada za trasy A42 a A234 - (8)
 • Propojení mezi novou páteřní trasou a trasou A230 (st. metra Skalka - Dubečská ul.) - (9)
 • Radiální trasa územím Zahradního Města ulicemi Na Vinobraní, Jabloňová a Jahodová - (10)
 • Propojení Topolová - nová páteřní trasa - Přetlucká (A230) - (11)
 • Propojení nové páteřní trasy a trasy A234 s vazbou na Malešický park - (12)
 • Propojení mezi trasou A42 a A234 (ul. Dukelská, Jakutská, Nad Primaskou, Ve Stínu) - (13)
 • Trasa v Černokostelecké ulici - (14)
 • Propojení trasy A43 a trasy A234 podél žel. koridoru na rozhraní Prahy 10 a Prahy 3 - (15)
 • Doplňující trasy v rámci Malešického parku - (16)
 • Výhledová trasa v Malešické ulici - (17)
 • Propojení trasy A24 s trasou A230 (stanice metra Skalka) po Limuzské a Úvalské ulici - (18)
 • Tangenciální trasa vedená od trasy A24 jižním směrem podél výhledového měst. okruhu - (19)
 • Propojení mezi trasou A234 a trasou (19) Novostrašnickou ulicí s vazbou ke stanici metra Depo Hostivař - (20)
 • Propojení mezi Rabakovskou a Černokosteleckou ulicí - (21)

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons