We recommend the absolute best dentist in Turkey, one that has long been out favourite. If you are looking for anIstanbul affordible dentist, wait no further, visit Periodonta

Veřejné prostory Prahy 10

Rady a zásady chování občanů

Text/HTML

RADY PRO ČINNOST OBYVATELSTVA PŘI POVODNI A ZPŮSOB JEHO VYROZUMÍVÁNÍ

1. Způsoby šíření tísňových informací při povodni

Rozvodněný Botič

Oznámení, že dojde k ohrožení města povrchní vodou, bude oznámeno povodňovými orgány městských části a hl. m. Prahy s předstihem následujícím způsobem:
 • varovným signálem elektronických sirén se slovní informací, Název varovného signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA kolísavý tón 140 vteřin,
 • následným sdělením ve sdělovacích prostředcích,
 • pojízdné rozhlasové vozy a megafony ve vozidle,
 • prostřednictvím spoluobčanů /sousedů/ a podobně,
 • prostřednictvím sms zpráv.
 

2. Hlavní zásady činnosti při vznikající povodni

 • jednejte s klidem a rozvahou,
 • pomožte sousedům, starým a nemocným lidem,
 • nechoďte do níže položených míst, která mohou být zaplavena vodou,
 • neprojíždějte již zaplavená místa na kole ani autem,
 • dodržujte pokyny místních úřadů a sledujte informace ve sdělovacích prostředcích.
 

3. Příprava na ochranu před povodní v místě bydliště (v případě včasné předpovědi)

 • pevně připoutat předměty, které by mohla odnést voda,
 • cenné věci z přízemí a sklepů (jídlo, pitnou vodu plynové vařiče a pod.) vynést do vyšších pater,
 • zabezpečit ropné látky, chemikálie, jedy a žíraviny, aby nedošlo ke kontaminaci vody a půdy,
 • automobily a jinou techniku přemístit do prostorů mimo inundaci (zatopení),
 • majitelé zbraní zabezpečit jejich ochranu proti zneužití včetně dokladů.
 

4. Před opuštěním bydliště (domu)

 • vypnout hlavní vypínač elektrického proudu,
 • uzavřít hlavní uzávěr vody a plynu,
 • uvolnit cestu domácímu zvířectvu,
 • zavřít a uzamknout všechna okna a vstupy ,
 • pytli s pískem zajistit a utěsnit dveře, okna a vchody včetně hospodářských stavení a garáží,
 • uvědomit o evakuaci sousedy,
 • malým dětem vložit do kapsy kartičku se jménem a adresou,
 • k evakuaci použít vlastní dopravní prostředek nebo dopravní prostředky zabezpečené obecním úřadem,
 • dobře se obléci a obout.

 

5. Místa náhradního ubytování pro  obyvatele MČ Praha 10

 

 • ZŠ Břečťanová, Břečtanová 6/2919, Praha 10, tel. 272 651 063
 • ZŠ K.Čapka,       Kodaňská 16/658, Praha 10, tel. 271 722 018
 • ZŠ Švehlova,     Švehlova 12/2900, Praha 10, tel. 272 652 023

 

6. Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo občan připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku ohrožení přirozenou povodní značného rozsahu a pro opuštění bytu v důsledku ohrožení života vznikem zvláštní povodně.

Jako evakuační zavazadlo poslouží např. kufr, batoh nebo cestovní taška. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

 

7. Doporučený obsah evakuačního zavazadla

 • základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a pitná voda, vše na dva až tři dny,
 • předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor,
 • léky, které užíváte, toaletní a hygienické potřeby,
 • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti,
 • náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku,
 • spací pytel, karimatka,
 • přenosné rádio s rezervními bateriemi, mobil, přenosnou svítilnou, zápalky, nuž atd.,
 • nezapomenout na domácího mazlíčka a jeho krmení.

 

ZÁSADY CHOVÁNÍ OBČANŮ PO POVODNÍCH

1. Jak se chovat při návratu ? Nechte si zkontrolovat stav obydlí:

 • statickou narušenost,
 • obyvatelnost bytu, domu,
 • rozvody energií (plynu, elektrické energie),
 • stav kanalizace a rozvodu vody,
 • pokud neklesne hladina spodní vody, nečerpejte vodu ze sklepu domu.

 

 2. Podle pokynu hygienika:

 • zlikvidujte potraviny, které byly zasaženy vodou,
 • zlikvidujte polní plodiny, které byly zasaženy vodou,
 • zlikvidujte uhynulé domácí zvířectvo, které bylo usmrceno povodní,
 • nahlaste hygienikovi výskyt úhynu cizích domácích a divokých zvířat,
 • nepijte vodu z místních zdrojů, pokud hygienik vodu jako pitnou neschválil.

 

3. Informujte se o místech humanitární pomoci a v případe stavu nouze si vyžádejte:

 • finanční pomoc,
 • pitnou vodu, potraviny, hygienické prostředky,
 • potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod,
 • další potřebné prostředky.

 

4. Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníku a zabezpečte:

 • vyčištění studny a odčerpání znečistěné vody,
 • chemické ošetření vody ve studni,
 • laboratorní prověření kvality vody,
 • povolení od hygienika o používání obnoveného zdroje pitné vody.

 

5. Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledne náhrady škod:

 • ohlaste pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami,
 • vyhotovte soupis škod, případně je zdokumentujte (fotografie, znalecký posudek, úcty, svědectví),
 • při řešení pojistné události postupujte podle pokynu pojišťovny,
 • odškodnění obdržíte dle smluvních podmínek po uzavření šetření.

 

6. Pokud možno aktivně se zapojte při likvidaci následku povodní:

 • situaci lze zvládnout převážné svépomocí, ale nebezpečí nepodceňujte,
 • informace o možnosti zapojit se do likvidačních prací obdržíte od pracovníku Úřadu MČ Praha 10 a  dalších pověřených pracovníků,
 • jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedům, starým a nemocným lidem,
 • dodržujte pokyny územně příslušného správního úřadu.

UŽITEČNÉ ODKAZY

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons