Veřejné prostory Prahy 10

Rady a zásady chování občanů

Text/HTML

RADY PRO ČINNOST OBYVATELSTVA PŘI POVODNI A ZPŮSOB JEHO VYROZUMÍVÁNÍ

1. Způsoby šíření tísňových informací při povodni

Rozvodněný Botič

Oznámení, že dojde k ohrožení města povrchní vodou, bude oznámeno povodňovými orgány městských části a hl. m. Prahy s předstihem následujícím způsobem:
 • varovným signálem elektronických sirén se slovní informací, Název varovného signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA kolísavý tón 140 vteřin,
 • následným sdělením ve sdělovacích prostředcích,
 • pojízdné rozhlasové vozy a megafony ve vozidle,
 • prostřednictvím spoluobčanů /sousedů/ a podobně,
 • prostřednictvím sms zpráv.
 

2. Hlavní zásady činnosti při vznikající povodni

 • jednejte s klidem a rozvahou,
 • pomožte sousedům, starým a nemocným lidem,
 • nechoďte do níže položených míst, která mohou být zaplavena vodou,
 • neprojíždějte již zaplavená místa na kole ani autem,
 • dodržujte pokyny místních úřadů a sledujte informace ve sdělovacích prostředcích.
 

3. Příprava na ochranu před povodní v místě bydliště (v případě včasné předpovědi)

 • pevně připoutat předměty, které by mohla odnést voda,
 • cenné věci z přízemí a sklepů (jídlo, pitnou vodu plynové vařiče a pod.) vynést do vyšších pater,
 • zabezpečit ropné látky, chemikálie, jedy a žíraviny, aby nedošlo ke kontaminaci vody a půdy,
 • automobily a jinou techniku přemístit do prostorů mimo inundaci (zatopení),
 • majitelé zbraní zabezpečit jejich ochranu proti zneužití včetně dokladů.
 

4. Před opuštěním bydliště (domu)

 • vypnout hlavní vypínač elektrického proudu,
 • uzavřít hlavní uzávěr vody a plynu,
 • uvolnit cestu domácímu zvířectvu,
 • zavřít a uzamknout všechna okna a vstupy ,
 • pytli s pískem zajistit a utěsnit dveře, okna a vchody včetně hospodářských stavení a garáží,
 • uvědomit o evakuaci sousedy,
 • malým dětem vložit do kapsy kartičku se jménem a adresou,
 • k evakuaci použít vlastní dopravní prostředek nebo dopravní prostředky zabezpečené obecním úřadem,
 • dobře se obléci a obout.

 

5. Místa náhradního ubytování pro  obyvatele MČ Praha 10

 

 • ZŠ Břečťanová, Břečtanová 6/2919, Praha 10, tel. 272 651 063
 • ZŠ K.Čapka,       Kodaňská 16/658, Praha 10, tel. 271 722 018
 • ZŠ Švehlova,     Švehlova 12/2900, Praha 10, tel. 272 652 023

 

6. Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo občan připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku ohrožení přirozenou povodní značného rozsahu a pro opuštění bytu v důsledku ohrožení života vznikem zvláštní povodně.

Jako evakuační zavazadlo poslouží např. kufr, batoh nebo cestovní taška. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

 

7. Doporučený obsah evakuačního zavazadla

 • základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a pitná voda, vše na dva až tři dny,
 • předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor,
 • léky, které užíváte, toaletní a hygienické potřeby,
 • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti,
 • náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku,
 • spací pytel, karimatka,
 • přenosné rádio s rezervními bateriemi, mobil, přenosnou svítilnou, zápalky, nuž atd.,
 • nezapomenout na domácího mazlíčka a jeho krmení.

 

ZÁSADY CHOVÁNÍ OBČANŮ PO POVODNÍCH

1. Jak se chovat při návratu ? Nechte si zkontrolovat stav obydlí:

 • statickou narušenost,
 • obyvatelnost bytu, domu,
 • rozvody energií (plynu, elektrické energie),
 • stav kanalizace a rozvodu vody,
 • pokud neklesne hladina spodní vody, nečerpejte vodu ze sklepu domu.

 

 2. Podle pokynu hygienika:

 • zlikvidujte potraviny, které byly zasaženy vodou,
 • zlikvidujte polní plodiny, které byly zasaženy vodou,
 • zlikvidujte uhynulé domácí zvířectvo, které bylo usmrceno povodní,
 • nahlaste hygienikovi výskyt úhynu cizích domácích a divokých zvířat,
 • nepijte vodu z místních zdrojů, pokud hygienik vodu jako pitnou neschválil.

 

3. Informujte se o místech humanitární pomoci a v případe stavu nouze si vyžádejte:

 • finanční pomoc,
 • pitnou vodu, potraviny, hygienické prostředky,
 • potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod,
 • další potřebné prostředky.

 

4. Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníku a zabezpečte:

 • vyčištění studny a odčerpání znečistěné vody,
 • chemické ošetření vody ve studni,
 • laboratorní prověření kvality vody,
 • povolení od hygienika o používání obnoveného zdroje pitné vody.

 

5. Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledne náhrady škod:

 • ohlaste pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami,
 • vyhotovte soupis škod, případně je zdokumentujte (fotografie, znalecký posudek, úcty, svědectví),
 • při řešení pojistné události postupujte podle pokynu pojišťovny,
 • odškodnění obdržíte dle smluvních podmínek po uzavření šetření.

 

6. Pokud možno aktivně se zapojte při likvidaci následku povodní:

 • situaci lze zvládnout převážné svépomocí, ale nebezpečí nepodceňujte,
 • informace o možnosti zapojit se do likvidačních prací obdržíte od pracovníku Úřadu MČ Praha 10 a  dalších pověřených pracovníků,
 • jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedům, starým a nemocným lidem,
 • dodržujte pokyny územně příslušného správního úřadu.

UŽITEČNÉ ODKAZY

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons