Veřejné prostory Prahy 10

Kompostéry pro občany městské části Praha 10

Domácí kompostéry pro občany Prahy 10

 

Městská část Praha 10 připravila projekt na předcházení vzniku odpadů formou podpory domácího kompostování. Projekt "Předcházení vzniku odpadů v městské části Praha 10 - pořízení domácích kompostérů." je spolufinancován z fondů Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 (Dotační akce č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013098). Občanům MČ Praha 10 bude v rámci projektu bezplatně zapůjčen zahradní kompostér. Kompostéry budou předávány na základě „výpůjční smlouvy s následným darováním“ (návrh smlouvy je zpřístupněn níže). Výpůjčka je max. pětiletá a poté zůstává kompostér ve vlastnictví vypůjčitele. Tím je výhradně fyzická osoba. Schvalování žádostí bude probíhat postupně, jak budou doručeny, a s ohledem na příslušné náležitosti. Podmínkou projektu je umístění kompostéru na území MČ Praha 10 - tedy na katastrálním území Malešice, Michle, Strašnice, Vinohrady, Vršovice a Záběhlice (vždy pouze na části katastrálního území spadající do MČ Praha10) a po dobu udržitelnosti projektu jej využívat ke kompostování. Celkem bylo pořízeno 500 ks kompostéru o objemu 1000 litrů, část z nich jsou plastové (350 ks) a část dřevěné (150 ks). Distribuce kompostérů probíhá od listopadu 2021. Žádosti lze podávat elektronickou formou (případně i  na základě osobní domluvy). Pro bližší dotazy k projektu je možné nyní využít emailový kontakt bezodpadu@praha10.cz.

Kompostování je jedním z nejstarších způsobů, jak předcházet vzniku přebytečného odpadu. Jeho benefitem je výstupní surovina – hnojivo, kterým zlepšujeme kvalitu půdy a zvýšíme výživovou hodnotu vypěstovaných potravin. Vhodnou surovinou pro kompostování je běžný biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu ze zahrad například tráva, listí, uvadlé rostliny, zbytky ovoce a zeleniny, nadrcené drobné větvičky, ale také biomateriál vznikající z provozu domácností – slupky a okrojky, natě ze zeleniny, rozdrcené skořápky, čajové pytlíčky, kávová sedlina, podestýlka domácích zvířat apod. Díky kompostování také ubývá odpadu, který by jinak skončil nevyužitý v nádobě na směsný odpad (v černé popelnic).  

Na Desítce je odpovědný přístup k bioodpadům dlouhodobě podporován. Již v minulosti byly zahradní kompostéry obyvatelům poskytnuty při čerpání obdobné dotace a podporováno je také tzv. komunitní kompostování, které funguje na několika místech Prahy 10.  Proto byl připraven i tento projekt, který zapadá do dlouhodobé snahy Prahy 10 o odpovědný přístup k odpadům a omezování jeho vzniku. 

Poskytnutí kompostéru je podmíněno:

- užíváním kompostéru za účelem jeho určení

- situováním kompostéru na pozemku uvedeném ve výpůjční smlouvě; výhradně na území Městské části Praha 10

- zpřístupněním pozemku pro kontrolu kompostéru v době výpůjčky

- situováním kompostéru na pozemku ve vlastnictví či spoluvlastnictví osoby výpůjčitele (případně je nutné doložit souhlas vlastníka pozemku - PROHLÁŠENÍ)

    Popis nabízených kompostérů

   Plastový typ

   Dřevěný typ  (rozebráno - tento typ kompostéru již není k dispozici)

 

 

 

 

Návrh výpůjční smlouvy s následným darováním.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O KOMPOSTÉR (www.survio.com)  Případně lze domluvit i telefonicky na č. 267093365, -544, - 444, -357.

Výdej probíhá po potvrzení podané žádosti v budově Úřadu MČ Praha 10 ze strany ul. Na Palouku: MAPA

Informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů

 

 

 

Projekt na předcházení vzniku odpadů formou podpory domácího kompostovaní realizovala Městská část Praha 10 již v letech 2015 až 2017.

Projekt byl spolufinancován z fondů Evropské unie a Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Občanům městské části Praha 10 byly v rámci projektu bezplatně zapůjčeny zahradní kompostéry o objemu 700 l (typ K 700 společnosti Jelínek – Trading: www.kompostery.cz ), opatřeny víkem, provzdušňovacími otvory a bez dna – kompostovaný materiál je v kontaktu s půdou a mikroorganismy. Kompostéry jsou vyrobeny z materiálu, který se vyznačuje vysokou stabilitou a dlouhodobou životností. Pomohou například při kompostování posekané trávy a při podzimním zpracování spadlého listí, ale lze je také použít na kompostování běžných biodpadů a všech ostatních odpadů ze zahrady. Na tento projekt získala městská část 90% dotaci z fondu EU a SFŽP z celkových nákladů, 10 % bylo hrazeno z rozpočtu městské části.

Webové stránky

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons