Veřejné prostory Prahy 10

Změňte prostor kolem vás

Text/HTML

Rádi byste využili svůj tvůrčí potenciál a realizovali svůj projekt, který souvisí s veřejným prostorem na Praze 10? Věděli jste, že městská část každoročně vyhlašuje projekt "Zásobník projektů - město na míru", který toto umožňuje?

 

  • jedná se o otevřenou soutěž, ve kterém může kdokoliv, kdo má nápad k úpravě veřejného prostoru či podpory občanského života (kulturní akce, trhy, úprava zeleně, stavba dětského hřiště, apod.) požádat o podporu,
  • jde o podporu menších projektů do 100 tis. Kč, které mohou být zorganizovány na základě občanské iniciativy,
  • MČ Praha 10 hodlá podpořit tyto projekty úhradou materiálních a režijních nákladů až do výše 100%
  • cílem je využít tvůrčí potenciál obyvatel, umožnit jim spoluvytvářet veřejný prostor a aktivně ovlivňovat své životní prostředí,
  • finanční prostředky jsou rozdělené mezi projekty fyzických osob, spolků a obecně prospěšných společností,
  • soutěž přináší inovativní způsob podpory vztahu místních obyvatel s lokalitou, ve které žijí,
  • zapojování občanů do spolurozhodování a spoluvytváření veřejných aktivit utužuje vzájemný vztah mezi veřejností a radnicí.

 

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons