Veřejné prostory Prahy 10

Knihovnička v parku

Text/HTML

 

V roce 2013 městská část Praha 10 instalovala dvě veřejně přístupné knihovny do parků. Nejprve byla instalována knihovna v Heroldových sadech, která byla slavnostně odhalena dne 17. září společně s velkoformátovou mozaikou nacházející se na nedalekém dětském hřišti. Následovala instalace knihovny v parku Malinová – Chrpová, která byla odhalena dne 17. října. 
 
Cílem projektu je nabídnout obyvatelům Prahy 10 a návštěvníkům parků možnost bezplatného vypůjčení knih pro četbu při posezení v parku či jejich zapůjčení domů, a zároveň oživit tímto funkčním prvkem veřejný prostor. Do knihovničky mohou návštěvníci také umístit knihy, které v domácnosti vyřadí. V ideálním případě by tak měla být zajištěna průběžná obměna knižních titulů v knihovničce. Knihy pro prvotní naplnění knihovniček darovala Městská knihovna v Praze.
 
Na každé knihovně návštěvníci najdou provozní řád, který obsahuje také QR kód. QR kód, který je možné načíst telefonem se speciální aplikací, odkazuje na stránky Wikipedie, kde zájemci získají informace o místě, na kterém se právě nacházejí.

 

Provozní řád knihoven

  1. Knihy jsou k dispozici všem návštěvníkům parku.
  2. Zapůjčení knih je bezplatné.
  3. Knihu si můžete vypůjčit k příjemnému posezení v parku i doma.
  4. Uvítáme pokud do knihovničky přinesete knihy, které doma vyřadíte.
  5. Pokud Vás nějaká kniha velmi zaujala, je možné si ji nechat a nahradit ji jinou knihou, kterou do knihovničky přinesete.
  6. Do knihovničky je možné umístit a půjčit si i CD.
  7. I knihy ve veřejně přístupné knihovně si zaslouží slušné zacházení.
  8. Přinesené knihy neponechávejte mimo prostor knihovničky.
  9. Prosím, zavírejte vždy dvířka knihovničky.
  10. Zjištěné závady a podněty k provozu knihovniček prosím oznamte na mms@praha10.cz, nebo tel. 736 499 364 (lze i jako SMS či MMS).

Celý projekt byl realizován v rámci vítězství Prahy 10 v soutěži Město stromů 2012/2013. Soutěž Město stromů je celostátní soutěží vyhlašovanou Nadací Partnerství ve spolupráci s městem Strakonice.