Veřejné prostory Prahy 10

Knihovnička v parku

Text/HTML

 

V roce 2013 městská část Praha 10 umístila dvě veřejně přístupné knihobudky do parků. První byla instalována v Heroldových sadech, která byla slavnostně odhalena dne 17. září společně s velkoformátovou mozaikou nacházející se na nedalekém dětském hřišti. Následovala instalace v parku Malinová – Chrpová, kde byla odhalena dne 17. října. 

 

Od roku 2020 se počet veřejných knihobudek rozřizuje na další místa. Tentokrát budky vznikly jako projekt parcipativního rozpočtu Moje stopa, jehož realizátorem bylo malešické sdružení Českého svazu ochránců přírody. 

Instalovány byly vyřazené telefonní budky, které jsou znovu druhotně využity pro veřejný účel, konkrétně pro sdílené knihovničky. Akce proběhla na základě žádostí od občanů, kteří si přáli doplnění stávajícího mobiliáře v parcích. S ohledem na okolní zeleň byla pro nové knihobudky zvolena zelená barva. Projekt vychází ze zkušenosti, že městský park není zdaleka jen přírodní prostor, ale slouží zejména jako místo rekreace a oddychu obyvatel z okolí.

 

Knihobudka nabízí pro čtenáře několik možností – knihu si tu můžete vypůjčit, vyměnit ji za jinou, kterou přinesete, ale také sem můžete odložit rozumné množství knih, jež jste doma vyřadili. Jistě si najdou svého nového čtenáře! Veřejné knihovničky fungují na dobrovolné bázi a posilují dobré vztahy mezi sousedy. Provozní řád je jednoduchý a není složité ho dodržovat, aby knihobudky mohly sloužit nám všem.

V naší městské části fungují také nejméně dvě školní knihovničky, o kterých víme. Jedna se nachází před ZŠ Eden ve Vladivostocké ulici a druhá, neveřejná, určená pro rodiče a děti v MŠ Tuchorazská. Veřejnou knihovničku najdete také v předsálí Kulturního domu Barikádníků, dále ve veřejně přístupném vnitrobloku ulice Oblouková, mezi domy č. 6 a 8 a vlastní knihobudky má i Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, a sice v parku pod pavilonem B.

Souhrn knihovniček - MAPA:

Vnitroblok Káranská – Božecká – Bydžovského: 50.0831753N, 14.5040600E

Malešický park, nad dětským hřištěm:50.0844950N, 14.4997953E