Veřejné prostory Prahy 10

Základní informace o chodníkovém programu

Text/HTML

Ulice se zaparkovanými auty V rámci rozvoje veřejných prostranství městská část financuje již několik let tzv. „Chodníkový program“. Za dobu jeho fungování proběhla obnova chodníků ve více jak 60 ulicích nebo jejich částech.  Účelem oprav není zdaleka jen prostá výměna starého nevyhovujícího povrchu za nový. Cílem je též zvýšení bezpečnosti provozu především jeho pěších účastníků. Jedná se zejména o chodníky v blízkosti školských zařízení a všeobecně na všech místech se zvýšeným pohybem chodců. Toho bylo docíleno například zkrácením nevyhovujících dlouhých přechodů pro chodce, zlepšením rozhledových poměrů na přechodech provedením stavebních úprav, které zajistily ukončení parkování v dostatečném předstihu, výškovým oddělením parkujících vozidel při částečném stání na chodníku od prostoru pro chodce, nebo instalací antiparkovacích sloupků, zabraňujících stání na chodníku nebo před přechodem.

 

Dále byla v rámci oprav chodníků zajištěna bezbariérová úprava veškerých navazujících přechodů pro chodce, přechody byly vybaveny signálními a varovnými pásy pro umožnění samostatného pohybu slabozrakých a nevidomých občanů.

 

Kromě již zmíněných důvodů oprav má „Chodníkový program“ význam i z hlediska celkového zlepšení vzhledu veřejných prostranství. Plochy se stávají přehlednější a umožňují celkově lepší využití veřejného prostoru. 

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons