Veřejné prostory Prahy 10

Kubánské náměstí

Atributy

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Základní informace

Kubánské náměstí patří k nejdůležitějším veřejným prostorům městské části s nevyužitým potenciálem lokálního centra. Bylo uměle založeno na podkladě regulačního plánu Prahy v 30. let 20. století jako zakončení Vršovické ulice – hlavní páteřní osy území. K realizaci zástavby došlo s drobnými odchylkami až v poválečných letech. Postupem doby začalo náměstí ztrácet na svém původním významu. Záměrem městské části Praha 10 je navrátit Kubánskému náměstí jeho městotvornou funkci, aby se stalo skutečným náměstím s rozmanitou škálou aktivit.

V současné době jsou zde provozovány farmářské trhy, proběhla rekonstrukce tramvajové trati a připravuje se úprava světelné signalizace na křižovatce s Litevskou ulicí.

V říjnu 2013 proběhla participace veřejnosti s cílem získat podklady a podněty pro zadání ideových studií. Na základě těchto podkladů vyzvala MČ architektonické ateliery ke zpracování studií revitalizace. Zadáním bylo přinést variantní koncepce vycházející z reálných možností místa a reflektující jeho požadavky a omezení. Důraz byl kladen zejména na urbanistickou a architektonickou kvalitu návrhu, regeneraci veřejné zeleně, realizovatelnost záměru, komplexnost řešení ve vztahu k dopravní infrastruktuře a na celkové náklady na realizaci.

Výsledky prace jednotlivých ateliérů přinesly čtyři různé přístupy k řešení náměstí. Návrhy byly představeny za účasti jejich autorů na veřejném pracovním setkání.

 

Další práce na přípravě revitalizace Kubánského náměstí jsou zastaveny do doby narovnáních majetkoprávních vztahů v rámci celého náměstí.

Napiště svůj podnět k projektu

Kontaktní informace

Váš příspěvek

Podněty občanů

Podněty k projektům

Hlavním cílem podnětů k projektu je vyzvat občany, odbornou veřejnost (architekty, urbanisty, studenty, umělce), aby vyslovili svůj názor, připomínku, či podnět k danému projektu. Uvědomujeme si, že k realizaci jakéhokoliv návrhu vede cesta zejména přes diskuzi s místními obyvateli. Podněty budou průběžně evidovány a vyhodnocovány a stanou se podkladem pro následující vývoj daného projektu.

Na vaše podněty, připomínky a dotazy je odpovídáno soukromě emailem.

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons