We recommend the absolute best dentist in Turkey, one that has long been out favourite. If you are looking for anIstanbul affordible dentist, wait no further, visit Periodonta

Veřejné prostory Prahy 10

Kubánské náměstí

Atributy

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Základní informace

Kubánské náměstí patří k nejdůležitějším veřejným prostorům městské části s nevyužitým potenciálem lokálního centra. Bylo uměle založeno na podkladě regulačního plánu Prahy v 30. let 20. století jako zakončení Vršovické ulice – hlavní páteřní osy území. K realizaci zástavby došlo s drobnými odchylkami až v poválečných letech. Postupem doby začalo náměstí ztrácet na svém původním významu. Záměrem městské části Praha 10 je navrátit Kubánskému náměstí jeho městotvornou funkci, aby se stalo skutečným náměstím s rozmanitou škálou aktivit.

V současné době jsou zde provozovány farmářské trhy, proběhla rekonstrukce tramvajové trati a připravuje se úprava světelné signalizace na křižovatce s Litevskou ulicí.

V říjnu 2013 proběhla participace veřejnosti s cílem získat podklady a podněty pro zadání ideových studií. Na základě těchto podkladů vyzvala MČ architektonické ateliery ke zpracování studií revitalizace. Zadáním bylo přinést variantní koncepce vycházející z reálných možností místa a reflektující jeho požadavky a omezení. Důraz byl kladen zejména na urbanistickou a architektonickou kvalitu návrhu, regeneraci veřejné zeleně, realizovatelnost záměru, komplexnost řešení ve vztahu k dopravní infrastruktuře a na celkové náklady na realizaci.

Výsledky prace jednotlivých ateliérů přinesly čtyři různé přístupy k řešení náměstí. Návrhy byly představeny za účasti jejich autorů na veřejném pracovním setkání.

 

Další práce na přípravě revitalizace Kubánského náměstí jsou zastaveny do doby narovnáních majetkoprávních vztahů v rámci celého náměstí.

Napiště svůj podnět k projektu

Kontaktní informace

Váš příspěvek

Podněty občanů

Podněty k projektům

Hlavním cílem podnětů k projektu je vyzvat občany, odbornou veřejnost (architekty, urbanisty, studenty, umělce), aby vyslovili svůj názor, připomínku, či podnět k danému projektu. Uvědomujeme si, že k realizaci jakéhokoliv návrhu vede cesta zejména přes diskuzi s místními obyvateli. Podněty budou průběžně evidovány a vyhodnocovány a stanou se podkladem pro následující vývoj daného projektu.

Na vaše podněty, připomínky a dotazy je odpovídáno soukromě emailem.

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons