Veřejné prostory Prahy 10

Domácí stanoviště tříděného odpadu

Tříděný odpad

Tříděný odpad v Praze 10

 

Nádoby na tříděný odpad lze umístit i v domovním vybavení

 

Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s MČ Praha 10 poskytuje službu umístění stanovišť sběru tříděného odpadu v domovním vybavení. Vlastníci nemovitostí mají možnost získat sběrné nádoby na papír, plasty, sklo a nápojové kartony, včetně zajištění pravidelného odvozu odpadu.

Tato služba je poskytována v rámci standardního poplatku za komunální odpad. Vlastník nemovitosti tedy za poskytování služby nic nepřiplácí. Od ledna 2020 je součástí této služby i zanáška nádob do vzdálenosti 50 m (schod = vzdálenost 1 metr), které byla dosud hrazena vlastníkem nemovitosti zvlášť. U komodity sklo je možné poskytnout zanášku pouze pro nádobu o velikosti 120 litrů. Zanáška nemusí být poskytnuta v případě rizika ohrožení bezpečnosti a plynulosti dopravy v daném místě po posouzení situace svozovou společností.

Podmínkou umístění je dostatečná plocha pro přistavení sběrných nádob uvnitř objektu nebo na pozemku vlastníka (na zahradě, ve dvoře, v kontejnerové kleci apod.). Nádoby nesmí být situovány volně na veřejném prostranství.

Obyvatelé nemovitostí budou mít možnost třídit odpady přímo v objektu, což zlepší dostupnost třídění, zvýší objem vytříděného odpadu a v konečném důsledku může i snížit náklady za odvoz směsného komunálního odpadu. Úklid kolem těchto nádob si zajišťuje vlastník či správce nemovitosti.

Služba je primárně určena k třídění odpadu z domácností, nikoli podnikatelským subjektům a živnostenským provozovnám, které v daném domě případně sídlí. Domovní stanoviště se zřizují pro objekty, kde je 4 a více bytových jednotek v domě, maximálně pro 60 bytových jednotek v rámci jednoho bytového objektu. Domovní stanoviště do počtu 8 bytových jednotek se přednostně osazují nádobami o objemu 120 l, pro více bytových jednotek doporučujeme nádoby 240 l. Základní frekvence odvozu je v obou případech 1 x týdně.

V případě nádoby na sklo je základní frekvence svozu následující:

  • 4 - 40 bytových jednotek: 120 l – frekvence svozu 41 (1 x za 4 týdny)
  • 41 - 60 bytových jednotek: 120 l – frekvence svozu 21 (1 x za 2 týdny)
     

Pro zřízení domovního stanoviště tříděného sběru je potřeba písemná žádost (stačí oskenovaná e-mailem) viz níže, která by měla obsahovat počet nádob, velikost nádob, jaké komodity (plast, papír atd.), přesné umístění (včetně fotografie místa, kde budou nádoby umístěny), kontaktní osoba (telefon, e-mail) za vlastníka a počet bytových jednotek v domě.

 

Pokud máte o tuto službu zájem a jste vlastníkem či správcem nemovitosti na území MČ Praha 10 zašlete žádost na e-mailovou adresu jiri.jerabek@praha10.cz.

Žádost pro zřízení domovního stanoviště tříděného sběru

Žádost o změnu - zrušení domovního stanoviště

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons