Veřejné prostory Prahy 10

Tříděný odpad

Tříděný odpad

Tříděný odpad v Praze 10

 

Nádoby na tříděný odpad lze umístit i v domovním vybavení

 

Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s MČ Praha 10 poskytuje službu umístění stanovišť sběru tříděného odpadu v domovním vybavení. Vlastníci nemovitostí mají možnost získat sběrné nádoby na papír, plasty, sklo a nápojové kartony, včetně zajištění pravidelného odvozu odpadu.

Tato služba je poskytována v rámci standardního poplatku za komunální odpad. Vlastník nemovitosti tedy za poskytování této služby nic nepřiplácí. Od ledna 2020 je součástí této služby i zanáška nádob, které byla dosud hrazena vlastníkem nemovitosti zvlášť.

Podmínkou umístění je dostatečná plocha pro přistavení sběrných nádob uvnitř objektu nebo na pozemku vlastníka (na zahradě, ve dvoře, v kontejnerové kleci apod.).

Obyvatelé nemovitostí budou mít možnost třídit odpady přímo v objektu, což zlepší dostupnost třídění, zvýší objem vytříděného odpadu a v konečném důsledku může i snížit náklady za odvoz směsného komunálního odpadu. Úklid kolem těchto nádob zajišťuje vlastník či správce nemovitosti.

Služba je primárně určena k třídění odpadu z domácností, nikoli podnikatelským subjektům a živnostenským provozovnám, které v daném domě případně sídlí.

Pro zřízení domovního stanoviště tříděného sběru je potřeba písemná žádost (stačí oskenovaná e-mailem), která by měla obsahovat počet nádob, velikost nádob, jaké komodity (plast, papír atd.), přesné umístění, kontaktní osoba (telefon, e-mail) za vlastníka a počet bytových jednotek v domě.

 

Pokud máte o tuto službu zájem a jste vlastníkem či správcem nemovitosti na území MČ Praha 10 zašlete žádost na e-mailovou adresu jiri.jerabek@praha10.cz. Žádost je možné stáhnou na www.praha10.cz pod odkazem „životní prostředí a odpady“.

Žádost pro zřízení domovního stanoviště tříděného sběru