Veřejné prostory Prahy 10

Mapa separovaného odpadu

Mapa separovaného odpadu

Tříděný odpad v Praze 10

V Praze 10 jsou nádoby na tříděný sběr dostupné celkem na 272 místech. Na každém stanovišti je vždy k dispozici nádoba na papír, plasty a sklo (někde je i dělená nádoba na oddělený sběr čirého a barevného skla). Většina stanovišť je doplněna o nádobu na nápojové kartony. Na některých místech najdete i nádobu na drobná elektrozařízení s boxem na baterie, nebo nádoby na kovové obaly.

Svoz tříděného odpadu je nastavený v různých intervalech podle vytíženosti místa. Dny svozu jsou vyznačeny na nádobě. Kapacita nádob je omezená a zvláště v období vánočních svátků, i přes zvýšení četnosti svozu, nemusí dostačovat. Velký jednorázový objem tříděného odpadu je proto vhodnější odvézt do sběrného dvora (týká se především velkých kartonových krabic, papírových obalů apod.).

 

Základní pravidla pro užívání sběrných nádob na tříděný odpad:

  • Vhazovat vždy jen odpad, pro který je nádoba určena, viz popis na nádobě
  • Vždy zmenšit objem vhazovaného odpadu (sešlápnutí plastových láhví a nádob, stlačení nápojových kartonových krabic - tetrapack, rozložení či natrhání papírových krabic)
  • Neodkládat žádné odpady v okolí sběrných nádob.

 

Mapa s umístěním kontejnerů tříděného odpadu zde.

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons