We recommend the absolute best dentist in Turkey, one that has long been out favourite. If you are looking for anIstanbul affordible dentist, wait no further, visit Periodonta

Veřejné prostory Prahy 10

Základní informace

Text/HTML

Ilustrativní fotografie psaV současnosti je na Praze 10 registrováno 7,5 tisíce psů. Jejich skutečný počet však může být mnohem vyšší, jelikož někteří majitelé přihlašují svého psa jinde. Peníze z poplatků jsou cca z jedné čtvrtiny odváděny MHMP, zbylé prostředky zůstávají příjmem MČ, která je investuje do vybavení a především do úklidu exkrementů na veřejných plochách. Tyto náklady však zhruba o třetinu převyšují příjem z poplatků.

Základní povinnosti vlastníka nebo držitele psa

 • zabránit vstupu psů na dětská hřiště a pískoviště
 • zabránit volnému pobíhání psů v plochách veřejné zeleně a na pozemních komunikacích
 • odstranit neprodleně znečištění veřejného prostranství od výkalů psa
 • přihlásit se do 15 dnů od chvíle, kdy se stane držitelem psa, k místnímu poplatku ze psů na Úřadě městské části, odbor ekonomický
 • nechat psa, který je starší 6 měsíců, trvale označit mikročipem nebo tetováním
 • přihlásit se do evidence chovatelů psů do 30 dnů od označení psa na Magistrátu hl. m. Prahy, odbor  živnostenský a občanskosprávní

 

Základní právní předpisy

 • Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 23/2003 o místním poplatku ze psů, v platném znění.
 • Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 6/2001 o ochraně veřejné zeleně.
 • Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 8/2008 o čistotě.
 • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění.
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění.

 

Desatero zodpovědného pejskaře desítky - VIZUÁL

 • Přihlásí svého psa do 15 dnů od jeho pořízení na úřadě a zaplatí za něj poplatek. Poplatek upravuje vyhláška města č. 23/2003 Sb. o místním poplatku ze psů.
 • Nechá psa vybavit mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů na Magistrátu hl. m. Prahy. Pokud se vám pes zatoulá lze díky čipu jednoduše zjistit jeho majitele. Čipování psů stanovuje zákon o veterinární péči. Nejpozději je potřeba psa označit mikročipem v době prvního očkování proti vzteklině (tedy ve věku 6 měsíců), jinak by očkování proti vzteklině nebylo ze zákona platné.
 • Uklidit vždy po svém chráněnci bere jako samozřejmost. Sáčky na úklid lze najít na cca 300 místech v Praze 10, ale je potřeba být vždy vybaven sáčkem vlastním. Povinnost zajištění úklidu držitelem psa je dána vyhláškou o čistotě (č. 8/2008 Sb. HMP).
 • Nenechá psa běhat v místech, která slouží pro hru dětí či sportovní vyžití a na taková místa se psem ani nevstupuje. Hřiště jsou výhradní zónou dětí, pes sem skutečně nepatří.
 • Neumožní psovi vstup do záhonů, keřových porostů a jiná místa, která mohou být pohybem psa poškozena. Zákaz vstupu do záhonů upravuje vyhláška města o ochraně veřejné zeleně, č. 6/2001 Sb.
 • Pro volné běhání psa využívá výhradně prostranství, která jsou k tomu určena. Jejich přehled najde v mapě životního prostředí Prahy 10 nebo na www.praha10.cz.
 • Uvědomuje si, že i místa pro volné pobíhání psů jsou veřejným prostorem využívaným ostatními občany. Psa i zde má tedy stále pod dohledem.
 • Respektuje ostatní spoluobčany a nenechá psa, aby někoho na ulici „obtěžoval“. Ne každému je psí přítomnost příjemná a je přirozené, že rodiče cítí obavu o děti, objeví-li se vedle nich cizí pes.
 • Při pohybu po veřejných plochách neumožní psovi volně pobíhat. Povinnost zamezit pobíhání na komunikacích vyplývá ze zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu.
 • Naučí psa poslušnosti několika základními povely. Alespoň minimální výcvik psa se vyplatí při řešení krizových situací a celkově majiteli zjednoduší společné soužití se psem.

​Aktivity MČ 

 • Vybudování psích – agility hřišť v Praze 10. Jedná se o oplocený prostor na rohu ulic Černokostelecká a Úvalská ve Strašnicích, oplocené hřiště na prostranství louky mezi ulicí Želivecká a Jižní spojkou v Záběhlicích, a oddělené zóny se základními prvky pro výcvik psa byly umístěny i v Malešickém parku. V Praze 10 je nyní celkem 17 různorodých ploch určených pro volné pobíhání psa.
 • Oplocování dětských hřišť. Neslouží primárně pejskařům, ale souvisí s průběžnou snahou snížit rizika kolize psa s hrajícími si dětmi. Oplocené herní prostory zamezují nežádoucímu vběhnutí psa do herní zóny. MČ v tuto chvíli má opoceno přibližně 90% všech hřišť. 
 • Nárazové osvětové akce ve vybraných parkových plochách ve spolupráci s městskou policií. 
 • Soutěž Pes Prahy 10, vyhlášena v letošním roce již podruhé. (více v kapitole Aktivity a VP - soutěže)

 

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons