Veřejné prostory Prahy 10

Základní informace

Text/HTML

Ilustrativní fotografie psaV současnosti je na Praze 10 registrováno 7,5 tisíce psů. Jejich skutečný počet však může být mnohem vyšší, jelikož někteří majitelé přihlašují svého psa jinde. Peníze z poplatků jsou cca z jedné čtvrtiny odváděny MHMP, zbylé prostředky zůstávají příjmem MČ, která je investuje do vybavení a především do úklidu exkrementů na veřejných plochách. Tyto náklady však zhruba o třetinu převyšují příjem z poplatků.

Základní povinnosti vlastníka nebo držitele psa

 • zabránit vstupu psů na dětská hřiště a pískoviště
 • zabránit volnému pobíhání psů v plochách veřejné zeleně a na pozemních komunikacích
 • odstranit neprodleně znečištění veřejného prostranství od výkalů psa
 • přihlásit se do 15 dnů od chvíle, kdy se stane držitelem psa, k místnímu poplatku ze psů na Úřadě městské části, odbor ekonomický
 • nechat psa, který je starší 6 měsíců, trvale označit mikročipem nebo tetováním
 • přihlásit se do evidence chovatelů psů do 30 dnů od označení psa na Magistrátu hl. m. Prahy, odbor  živnostenský a občanskosprávní

 

Základní právní předpisy

 • Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 23/2003 o místním poplatku ze psů, v platném znění.
 • Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 6/2001 o ochraně veřejné zeleně.
 • Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 8/2008 o čistotě.
 • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění.
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění.

 

Desatero zodpovědného pejskaře desítky - VIZUÁL

 • Přihlásí svého psa do 15 dnů od jeho pořízení na úřadě a zaplatí za něj poplatek. Poplatek upravuje vyhláška města č. 23/2003 Sb. o místním poplatku ze psů.
 • Nechá psa vybavit mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů na Magistrátu hl. m. Prahy. Pokud se vám pes zatoulá lze díky čipu jednoduše zjistit jeho majitele. Čipování psů stanovuje zákon o veterinární péči. Nejpozději je potřeba psa označit mikročipem v době prvního očkování proti vzteklině (tedy ve věku 6 měsíců), jinak by očkování proti vzteklině nebylo ze zákona platné.
 • Uklidit vždy po svém chráněnci bere jako samozřejmost. Sáčky na úklid lze najít na cca 300 místech v Praze 10, ale je potřeba být vždy vybaven sáčkem vlastním. Povinnost zajištění úklidu držitelem psa je dána vyhláškou o čistotě (č. 8/2008 Sb. HMP).
 • Nenechá psa běhat v místech, která slouží pro hru dětí či sportovní vyžití a na taková místa se psem ani nevstupuje. Hřiště jsou výhradní zónou dětí, pes sem skutečně nepatří.
 • Neumožní psovi vstup do záhonů, keřových porostů a jiná místa, která mohou být pohybem psa poškozena. Zákaz vstupu do záhonů upravuje vyhláška města o ochraně veřejné zeleně, č. 6/2001 Sb.
 • Pro volné běhání psa využívá výhradně prostranství, která jsou k tomu určena. Jejich přehled najde v mapě životního prostředí Prahy 10 nebo na www.praha10.cz.
 • Uvědomuje si, že i místa pro volné pobíhání psů jsou veřejným prostorem využívaným ostatními občany. Psa i zde má tedy stále pod dohledem.
 • Respektuje ostatní spoluobčany a nenechá psa, aby někoho na ulici „obtěžoval“. Ne každému je psí přítomnost příjemná a je přirozené, že rodiče cítí obavu o děti, objeví-li se vedle nich cizí pes.
 • Při pohybu po veřejných plochách neumožní psovi volně pobíhat. Povinnost zamezit pobíhání na komunikacích vyplývá ze zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu.
 • Naučí psa poslušnosti několika základními povely. Alespoň minimální výcvik psa se vyplatí při řešení krizových situací a celkově majiteli zjednoduší společné soužití se psem.

​Aktivity MČ 

 • Vybudování psích – agility hřišť v Praze 10. Jedná se o oplocený prostor na rohu ulic Černokostelecká a Úvalská ve Strašnicích, oplocené hřiště na prostranství louky mezi ulicí Želivecká a Jižní spojkou v Záběhlicích, a oddělené zóny se základními prvky pro výcvik psa byly umístěny i v Malešickém parku. V Praze 10 je nyní celkem 17 různorodých ploch určených pro volné pobíhání psa.
 • Oplocování dětských hřišť. Neslouží primárně pejskařům, ale souvisí s průběžnou snahou snížit rizika kolize psa s hrajícími si dětmi. Oplocené herní prostory zamezují nežádoucímu vběhnutí psa do herní zóny. MČ v tuto chvíli má opoceno přibližně 90% všech hřišť. 
 • Nárazové osvětové akce ve vybraných parkových plochách ve spolupráci s městskou policií. 
 • Soutěž Pes Prahy 10, vyhlášena v letošním roce již podruhé. (více v kapitole Aktivity a VP - soutěže)

 

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons