Veřejné prostory Prahy 10

Urbanistická studie Botič

Enter Title

Tato urbanistická studie nabízí vizi rozvoje koryta Botiče a jeho blízkého okolí s důrazem na obnovu přirozeného vztahu města a toku samotného. Zabývá se především architektonicko-urbanistickými hledisky, hledá ideální lineární prostupnost podél toku a rozvíjí užívání veřejného prostoru v jeho okolí.  Cílem tohoto dokumentu je potřeba definovat vizi pro rozvoj koryta a břehů Botiče, při vědomí významu a potenciálu tohoto přírodního prvku procházejícího velkou částí Prahy 10, který bude sloužit jako základní podklad pro rozhodování z hlediska plánování, investic, využívání, ochrany i jeho správy.

Vizí urbanistické studie by se měla stát obnova přirozeného vztahu města a potoka tak, aby se opět staly neodmyslitelnými součástmi. Cílem plánovaných úprav je navrácení života k potoku, jeho rehabilitace a zatraktivnění. Cestou k tomuto cíli by se mohlo v některých lokalitách stát např. vytvoření podélného zeleného komunikačního koridoru a podpora rekreační hodnoty území vytvořením míst pro odpočinek a relaxaci, které by mohly být využity i k pořádání různých společenských akcí. Zároveň je v urbanistické studii potřeba klást velký důraz na vegetační, krajinářské a protipovodňové úpravy toku a jeho blízkého okolí.

Urbanistická studie Botiče se věnuje úseku toku mezi ulicí Peruckou a Kozinovým náměstím (s výjimkou úseku toku protékajícího nepřístupným areálem Michelských tepláren). Jedná se o úsek protékající územím Městské části Praha 10 s přesahem na sousední městské části, Praha 2, Praha 4 a Praha 15.

 

Botič – výřez analytické části: aktivity, prostupnost a potenciály toku Botič

Botič – výřez návrhové části

Botič – výřez návrhové části, skici - stávající stav a návrh

 

Výstavní prezentace Urbanistická studie Botič ke stažení zde.

Kompletní Urbanistická studie Botič ke stažení zde (soubor PDF, velikost 145 MB).

Je nám ctí vám oznámit, že Urbanistická studie Botič zpracovaná na zadání MČ Praha 10 byla jako jeden ze tří urbanistických projektů nominována na titul v soutěži Urbanistický projekt roku 2019 a získala ocenění - Cena veřejnosti v soutěži Urbanistický projekt roku 2019.

Odkaz na webové stránky stavby roku 2019 zde.

 

AKTUÁLNĚ:

Nyní se budou zpracovávat projektové dokumentace na čtyři vytipovaná místa pro jejich brzkou realizaci.

1. Okolí Makuchovy lávky a promenáda podél Botiče

2. Záběhlický jez a jeho okolní plochy

3. Pobytové plochy v předprostoru polouzavřeného bloku mezi ulicí U Vršovického nádraží a Petrohradská

4. Lesopark Olgy Havlové

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons