We recommend the absolute best dentist in Turkey, one that has long been out favourite. If you are looking for anIstanbul affordible dentist, wait no further, visit Periodonta

Veřejné prostory Prahy 10

Tramvajová zastávka Průběžná

Atributy

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Základní informace

Tramvajová zastávka v ulici V Olšinách na křižovatce s Průběžnou ulicí je díky své poloze uprostřed frekventované městské třídy důležitým veřejným prostorem. Původní stav místa s velkými asfaltovými a provizorně upravenými plochami bez kousku zeleně, který dočasně vznikl po odstranění veřejných záchodků a úpravě směru tramvajové trati, zdaleka neodpovídal možnostem a významu prostoru. V návaznosti na dokončenou rekonstrukci tramvajové trati Praha 10 proto připravila celkovou revitalizaci okolí zastávky, která proběhla v koordinaci s úpravou světelné signalizace křižovatky během roku 2016.

Posun vedení kolejí umožňil rovnoměrnější prostorové poměry pro obě zastávky a plocha vymezená pro nástupiště se stala kultivovanějším prostorem pro pěší, částečně izolovaným od automobilové dopravy. Pochozí plochy nástupišť jsou vyvýšeny tak, aby se zmenšil vertikální rozdíl mezi plochou chodníku a podlahou tramvaje. Ostrůvky jsou vydlážděny z pražské mozaiky a doplněny signalizačními pásy pro slabozraké. Obě zastávky jsou osazeny přístřešky a doplněny městským mobiliářem.

Odclonění ostrůvků zvýšeným pásem zeleně nabízí prostor pro zpříjemnění čekání na tramvaj i využití ke každodenním krátkodobým setkáním. Plochy zeleně vymezené nízkými zídkami z gabionových košů jsou osázeny půdopokryvnými, převážně stálezelenými keři, dekorativní trávou a doplněny skupinami lomového kamene. Řada rovnoměrně vysázených stromů po celé délce zastávky ve formě „stromořadí“ dodá prostoru lidské měřítko i potřebný stín.

Součástí projektu byla rovněž úprava přechodů pro chodce, nové šířkové uspořádání uličního profilu a úprava světelné signalizace. Jízdní pruhy jsou v obou směrech doplněny o cyklopruhy, které tak propojí  již existující cyklistickou trasu.

Tato akce byla realizovaná skrze Technickou správu komunikací hl. m. Prahy (dále jen TSK) a firmu Eltodo. Městská část Praha 10 ji v koordinaci s opravou tramvajové trati iniciovala, projekčně i inženýrsky zajistila a zároveň se na ní investičně spolupodílela. V roce 2016 byla stavba dokončena.

 

Napiště svůj podnět k projektu

Kontaktní informace

Váš příspěvek

Podněty občanů

Podněty k projektům

Hlavním cílem podnětů k projektu je vyzvat občany, odbornou veřejnost (architekty, urbanisty, studenty, umělce), aby vyslovili svůj názor, připomínku, či podnět k danému projektu. Uvědomujeme si, že k realizaci jakéhokoliv návrhu vede cesta zejména přes diskuzi s místními obyvateli. Podněty budou průběžně evidovány a vyhodnocovány a stanou se podkladem pro následující vývoj daného projektu.

Na vaše podněty, připomínky a dotazy je odpovídáno soukromě emailem.

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons