Veřejné prostory Prahy 10

Tramvajová zastávka Průběžná

Atributy

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Základní informace

Tramvajová zastávka v ulici V Olšinách na křižovatce s Průběžnou ulicí je díky své poloze uprostřed frekventované městské třídy důležitým veřejným prostorem. Původní stav místa s velkými asfaltovými a provizorně upravenými plochami bez kousku zeleně, který dočasně vznikl po odstranění veřejných záchodků a úpravě směru tramvajové trati, zdaleka neodpovídal možnostem a významu prostoru. V návaznosti na dokončenou rekonstrukci tramvajové trati Praha 10 proto připravila celkovou revitalizaci okolí zastávky, která proběhla v koordinaci s úpravou světelné signalizace křižovatky během roku 2016.

Posun vedení kolejí umožňil rovnoměrnější prostorové poměry pro obě zastávky a plocha vymezená pro nástupiště se stala kultivovanějším prostorem pro pěší, částečně izolovaným od automobilové dopravy. Pochozí plochy nástupišť jsou vyvýšeny tak, aby se zmenšil vertikální rozdíl mezi plochou chodníku a podlahou tramvaje. Ostrůvky jsou vydlážděny z pražské mozaiky a doplněny signalizačními pásy pro slabozraké. Obě zastávky jsou osazeny přístřešky a doplněny městským mobiliářem.

Odclonění ostrůvků zvýšeným pásem zeleně nabízí prostor pro zpříjemnění čekání na tramvaj i využití ke každodenním krátkodobým setkáním. Plochy zeleně vymezené nízkými zídkami z gabionových košů jsou osázeny půdopokryvnými, převážně stálezelenými keři, dekorativní trávou a doplněny skupinami lomového kamene. Řada rovnoměrně vysázených stromů po celé délce zastávky ve formě „stromořadí“ dodá prostoru lidské měřítko i potřebný stín.

Součástí projektu byla rovněž úprava přechodů pro chodce, nové šířkové uspořádání uličního profilu a úprava světelné signalizace. Jízdní pruhy jsou v obou směrech doplněny o cyklopruhy, které tak propojí  již existující cyklistickou trasu.

Tato akce byla realizovaná skrze Technickou správu komunikací hl. m. Prahy (dále jen TSK) a firmu Eltodo. Městská část Praha 10 ji v koordinaci s opravou tramvajové trati iniciovala, projekčně i inženýrsky zajistila a zároveň se na ní investičně spolupodílela. V roce 2016 byla stavba dokončena.

 

Napiště svůj podnět k projektu

Kontaktní informace

Váš příspěvek

Podněty občanů

Podněty k projektům

Hlavním cílem podnětů k projektu je vyzvat občany, odbornou veřejnost (architekty, urbanisty, studenty, umělce), aby vyslovili svůj názor, připomínku, či podnět k danému projektu. Uvědomujeme si, že k realizaci jakéhokoliv návrhu vede cesta zejména přes diskuzi s místními obyvateli. Podněty budou průběžně evidovány a vyhodnocovány a stanou se podkladem pro následující vývoj daného projektu.

Na vaše podněty, připomínky a dotazy je odpovídáno soukromě emailem.

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons