Veřejné prostory Prahy 10

Komunitní kompostování v Praze 10

Text/HTML

Možnost pořídit si vlastní kompostér pro domácí nebo komunitní kompostování:

https://verejneprostory.cz/odpady-a-pece-o-vp/bioodpad/kompostery-pro-obcany-mestske-casti-praha-10

 

Výsledky ankety o městském zahradničení a kompostování na Desítce

https://strategieprodesitku.cz/blog/vysledky-anket-o-mestskem-zahradniceni-a-kompostovani-na-desitce/

 

Základní informace o komunitním kompostování

Na území městské části jsou k dispozici na několika místech tzv. komunitní kompostéry. Tato zařízení slouží, jednoduše řečeno, ke kompostování v komunitě, většinou několika rodin v sousedství. I v činžovní či sídlištní zástavbě je pak možné se zbavovat biologických odpadů z domácností odpovědným způsobem. Komunitní kompostování v Praze 10 bylo zahájeno z popudu odboru životního prostředí městského úřadu v roce 2009, jenž se připojil k žádosti o grant na jejich získání. Samotnou přípravu a realizaci grantové žádosti připravilo občanské sdružení Ekodomov, které se problematice kompostování dlouhodobě věnuje. V roce 2013 pak na náklady městské částu přibyly další kompostéry.
Do kompostérů je možné vkládat převážně zbytky ovoce či zeleniny, ale také např. čajové sáčky, kávovou sedlinu, skořápky, mastné ubrousky nebo uvadlé květiny. Jeden kompostér je pak dimenzován pro užívání přibližně dvaceti až třiceti domácností. 

Kompostéry jsou využívány obyvateli:

- na sídlišti Nučická; GPS 50.0678775N, 14.4971994E
- ve vnitrobloku Kubánské náměstí - Na Stezce; GPS 50.0702672N, 14.4783422E
- ve vnitrobloku Na Stezce - V Předpolí; GPS 50.0705528N, 14.4820867E
- ve vnitrobloku ul. K Louži; GPS 50.0660147N, 14.4594808E
- v ul. Oravská; GPS 50.0727375N, 14.5015233E - KOMPOSTÉR
- v zeleni mezi ul. Jahodová a Švehlova; GPS 50.0582164N, 14.5092053E
- ve vnitrobloku Jerevanská x Bajkalská; GPS 50.0703292N, 14.4709783E
- ve vnitrobloku Lvovská x Vladivostocká; GPS 50.0699778N, 14.4748058E
- v ul. Vilová; GPS 50.0732817N, 14.4852000E
- okraj Bohdaleckého lesa, při ul. Pod Sychrovem II.; GPS 50.0591933N, 14.4639792E

Samotný kompostér je možné charakterizovat jako skříň se dvěmi sekcemi, do kterých se vkládají bioodpady. Jedna sekce se vždy zaplňuje a v druhé probíhá kompostování. Vzniklý kompost slouží pro potřeby komunity. Dohled nad užíváním kompostérů zajišťuje proškolený správce, který také kontroluje průběh kompostování.

Několik základních pojmů ke komunitnímu kompostování:

  • Co to vlastně je? Jde vlastně o kompostování v rámci určité komunity – sousedů, známých apod., je vlastně takovým mezistupněm mezi domácím a komunálním kompostováním. Umožňuje i lidem v sídlištní zástavbě se odpovědně zbavit svých bioodpadů a následně získat pro svou potřebu kvalitní kompost.
  • Proč takto kompostovat? V mnoha zemích EU jde dneska již o běžný způsob zacházení s biologickým materiálem. Ten místo na skládce je přímo v místě vzniku opětovně využit, získá se kvalitní kompost. Tím se taky sníží množství směsného odpadu odkládaného do běžných popelnic.
  • Jak komunitní kompostování funguje? Na určených místech, se souhlasem vlastníka pozemku, je umístěna speciální nádoba – kompostér, která je uzamykatelná a tepelně izolovaná. Klíč k zámku kompostérů mají vždy členové komunity, kteří se pro kompostování rozhodli. Každý kompostér má svého proškoleného „správce“, který odpovídá za správné využívání nádoby, čistotu kompostu a jeho následný odběr. Kapacitně slouží jeden kompostér pro 20 až 30 rodin. Hotový kompost je k dispozici za přibližně deset měsíců.
  • Co lze do kompostérů vkládat? Soupis bioodpadů vhodných ke kompostování je vždy na kompostérech uveden. Jedná se převážně o zbytky ovoce a zeleniny (slupky, listy, natě, jadřince apod.), dále uvadlé květiny, stonky, listy, tráva, podestýlka domácích zvířat, chlupy, peří, kávová sedlina, čajové sáčky, mastné ubrousky či papíry od potravin, skořápky vajíček a ořechů. Naopak do kompostérů nepatří zbytky jídla, masa, léků, stolní oleje, kosti, igelitové pytlíky apod.
  • Jak správně kompostovat a bližší popis komunitního kompostování - INFORMAČNÍ LETÁK + DOPIS PRO SOUSEDY

Více informací o komunitním kompostování v Praze 10 lze získat na roman.kastovsky@praha10.cz nebo na internetových stránkách www.ekodomov.cz.

 Mapu s komunitními kompostéry a zahradami, nabídky žížal pro kompostování a další informace ke kompostování je možné dohledat na stránkách: www.mapko.cz .

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons