Veřejné prostory Prahy 10

Strategie pro veřejné prostory Prahy 10

Text/HTML

MČ Praha 10 se veřejnými prostory začala systematicky zabývat od roku 2003. V průběhu let byla pořízena řada analýz, včetně analýz dopravy, cyklodopravy, ověřovacích studií a koncepcí. Byla zorganizována setkání s odborníky, oslovena byla taktéž občanská sdružení jako Agora CE, Partnerství o.p.s., Ústav pro ekopolitiku o.p.s., a v neposlední řadě široká veřejnost, jako hlavní uživatelé veřejného prostoru. Projekt „Společně měníme“ odstartoval proces zapojení veřejnosti na postupné přeměně veřejných prostorů na Praze 10. Cílem bylo nalézt optimální postup, stanovit priority a zásady, definovat problémy a potřeby, které by byly uspořádány v novém strategickém dokumentu MČ Praha 10 pro veřejné prostory. Modelem a inspirací se staly strategické dokumenty a postoje k přeměně VP v mnoha evropských městech.

 

STRATEGIE PRO VP

Ilustrační foto veřejného prostoruVstupní požadavky, vzájemné diskuze a zapojení veřejnosti zformulovaly podobu dokumentu Strategie pro VP, který stanovuje základní priority přeměny a rozvoje VP s cílem obnovovat, kultivovat a rozvíjet VP jako vizitku každé čtvrti, každého místa. V průběhu zpracovávání byly jednotlivé principy konzultovány s odborníky a konfrontovány se zkušenostmi ze zahraničí. Návrh strategie byl před projednáním v orgánech samosprávy publikován v novinách i na webu MČ Prahy 10 s výzvou k obyvatelům Prahy 10, aby se ke Strategii vyjádřili. Zapojení obyvatel jak do koncepčních dokumentů, tak do jednotlivých úprav a údržby konkrétních prostorů patří mezi nejdůležitější principy Strategie.

Dokument definuje v úvodu vize MČ Praha 10 ve vztahu k veřejnému prostoru. Jedná se o souhrn priorit, jak dosáhnout, aby se prostory staly příjemným místem pro život. Navazující cíle Strategie určují dlouhodobý rozvoj VP. Základní částí Strategie je formulování tzv. „Desatera“, které určuje zásady pro nakládání s veřejnými prostory. Nedílnou součástí Strategie je i Mezinárodní charta chůze, kterou se městská část zavazuje k systematické podpoře vhodných podmínek pro chodce.

 

VIZE PRAHY 10

 • Chceme mít Prahu 10 živou a obyvatelnou
 • Chceme Prahu 10 naplnit prostory příjemnými, bezpečnými a zdravými, místy, jež jsou pro jejich návštěvníky a obyvatele inspirující a jedinečné
 • Chceme, aby se veřejné prostory staly místem setkávání, kultury, zdrojem informací, sociálních kontaktů, vyjadřování postojů, místem pro nákupy, hry i relaxaci
 • Chceme, aby se veřejné prostory Prahy 10 staly příjemným místem pro život

 

CÍLE STRATEGIE

 • Veřejně deklarovat zájem a podporu promyšlenému, systémovému a udržitelnému nakládání s veřejnými prostory ze strany Městské části Praha 10
 • Vyjádřit připravenost městské části investovat zdroje do změn ve veřejných prostorech
 • Stanovit celkovou vizi a hlavní strategické priority pro budoucí změny ve veřejných prostorech
 • Navrhnout postup naplnění Strategie, a to včetně způsobu řízení, monitorování a vyhodnocení
 • Vytvořit podmínky pro efektivní komunikaci a zapojení veřejnosti do plánovaných procesů ovlivňujících veřejné prostory

 

DESATERO PRO PRAHU 10 (zásady pro veřejné prostory)

 1. Prostory promyšlené

 2. Prostory v souvislostech

 3. Prostory dostupné

 4. Prostory srozumitelné

 5. Prostory společné

 6. Prostory příjemné

 7. Prostory zdravé

 8. Prostory bezpečné

 9. Prostory podporované

 10. Prostory nové

 

Ke stažení:  

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons