Veřejné prostory Prahy 10

Participace veřejnosti na rozvoji veřejných prostranství

Text/HTML

Praha 10 plánuje podobu veřejných prostranství spolu se svými obyvateli. Věříme, že právě ve spolupráci s místními lze najít nejlepší možnou tvář našich ulic, náměstí i parků. Snažíme se navrhovat a spravovat veřejná prostranství tak, aby odpovídala vašim aktuálním potřebám.

 

 • Praha 10 sleduje průběžně svá veřejná prostranství a vyhodnocuje nutnost jejich úpravy či celkové obnovy,
 • Do větších úprav desítka systematicky zapojuje místní obyvatele:
  • Různými komunikačními kanály o záměru informuje
  • Pořádá pouliční sběr podnětů
  • Pořádá večerní pracovní setkání v místě
  • Teprve na základě získaných podnětů nechává zpracovat studie
  • Existuje-li více variant řešení, varianty lidem představí a lidé je hodnotí a připomínkují
 • Tímto postupem získá veřejný prostor podobu, která odpovídá současným představám a požadavkům.

 

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons