Veřejné prostory Prahy 10

Zimní úklid chodníků

Zimní úklid chodníků

Úklid sněhu na komunikačních chodnících je v Praze 10 zajišťován ze strany radnice MČ Praha 10 a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (TSK).

Radnice má nastavenou údržbu cca 70 km komunikačních chodníků ve vlastnictví Hlavního města Prahy. Jedná se o chodníky, na kterých by údržba zajištěna nebyla, protože jsou vyřazeny z údržby TSK. Kromě tohoto úklidu se pak městská část stará o pochozí cesty v parcích a sídelní zeleni, přibližně 15 km chodníků.

Plán zimní údržby zajišťované MČ Praha 10 je nastavený tak, že koresponduje s obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy o schůdnosti místních komunikací. Práce jsou zahajovány co nejdříve po zjištění závady a provedeny nejpozději do 5 hodin po zahájení. 

Údržba chodníků zajišťována Technickou správou komunikací a.s. je zaznamenána v interaktivní mapě s vyznačením pořadí úklidu na stránkách www.tsk-praha.cz , pod odkazem „ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ“. Zde je i vyznačeno, které chodníky má TSK zařazené do tzv. 1. pořadí údržby (úklid je zajišťován nejpozději do 12 hodin po vzniku závady ve schůdnosti), a které do druhého pořadí údržby (úklid je zajišťován až po dokončení údržby na chodnících 1. pořadí). Časové limity provádění údržby vycházejí z Plánu zimní údržby komunikací Hlavního města Prahy (rovněž k nalezení pod uvedeným odkazem). Neoznačené chodníky jsou z údržby zajišťované TSK vyřazeny.

Vyznačení údržby zajišťované MČ Praha 10 (komunikační chodníky + cesty v plochách zeleně):

Oblast Malešice, Strašnice (sever)

Oblast Záběhlice, Strašnice (jih)

Oblast Vršovice, Vinohrady, Michle

 

 

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons