We recommend the absolute best dentist in Turkey, one that has long been out favourite. If you are looking for anIstanbul affordible dentist, wait no further, visit Periodonta

Veřejné prostory Prahy 10

Zimní úklid chodníků

Zimní úklid chodníků

Úklid sněhu na komunikačních chodnících je v Praze 10 zajišťován ze strany radnice MČ Praha 10 a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (TSK).

Radnice má nastavenou údržbu cca 70 km komunikačních chodníků ve vlastnictví Hlavního města Prahy. Jedná se o chodníky, na kterých by údržba zajištěna nebyla, protože jsou vyřazeny z údržby TSK. Kromě tohoto úklidu se pak městská část stará o pochozí cesty v parcích a sídelní zeleni, přibližně 15 km chodníků.

Plán zimní údržby zajišťované MČ Praha 10 je nastavený tak, že koresponduje s obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy o schůdnosti místních komunikací. Práce jsou zahajovány co nejdříve po zjištění závady a provedeny nejpozději do 5 hodin po zahájení. 

Údržba chodníků zajišťována Technickou správou komunikací a.s. je zaznamenána v interaktivní mapě s vyznačením pořadí úklidu na stránkách www.tsk-praha.cz , pod odkazem „ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ“. Zde je i vyznačeno, které chodníky má TSK zařazené do tzv. 1. pořadí údržby (úklid je zajišťován nejpozději do 12 hodin po vzniku závady ve schůdnosti), a které do druhého pořadí údržby (úklid je zajišťován až po dokončení údržby na chodnících 1. pořadí). Časové limity provádění údržby vycházejí z Plánu zimní údržby komunikací Hlavního města Prahy (rovněž k nalezení pod uvedeným odkazem). Neoznačené chodníky jsou z údržby zajišťované TSK vyřazeny.

Vyznačení údržby zajišťované MČ Praha 10 (komunikační chodníky + cesty v plochách zeleně):

Oblast Malešice, Strašnice (sever)

Oblast Záběhlice, Strašnice (jih)

Oblast Vršovice, Vinohrady, Michle

 

 

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons