Veřejné prostory Prahy 10

Přijatá opatření po povodni 2013

Text/HTML

Po povodni v roce 2013 došlo k přijetí těchto opatření: 

  1. Zaplavené nádraží Byla aktualizována mapa zátopových oblastí na území MČ Praha 10 v katastrálním území Záběhlice, Michle a Vršovice v rozsahu územní působnosti MČ Praha 10.
  2. Po povodňové události na území MČ Praha 10 došlo dne 20. 6. 2013 k prohlídce vodního toku Botiče. Na základě této prohlídky provedla organizace Lesy hl. m. Prahy pokácení poškozených stromů a bylo opraveno a částečně vyčištěno koryto potoka. Nejvýznamnější opravy se týkaly Sanace nádrže u jezu Marcela a Opravy vývaru na vodním díle Hostivař. Dále byla odborem městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP ve spolupráci s organizací Lesy hl.m. Prahy nahrazena původní nevyhovující konstrukce dřevěné lávky u Hamerského rybníka v Záběhlicích novou konstrukcí. TSK hl. m Prahy opravila nábřežní opěrnou zeď v ul. Práčská.
  3. Na základě zkušeností z povodně v červnu 2013 byl doplněn „Povodňový plán MČ Praha 10“ a byla provedena jeho celková aktualizace.
  4. Byl vypracován obsáhlý návrh na vybudování komplexního monitorovacího zařízení pro sledování a kontrolu stavu hladiny na Botiči a jeho přítocích, který byl zaslán správci toku Lesy hl. m. Praha.
  5. Pro potřebu evakuace obyvatel byl vytvořen itinerář k zajištění vícemístných vozidel MČ Praha 10 v krizových situacích, která budou použita v případě mimořádné události.
  6. Prostřednictvím info SMS probíhá informování občanů MČ Praha 10 o všech zásadních událostech a o hrozícím nebezpečí.

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons