We recommend the absolute best dentist in Turkey, one that has long been out favourite. If you are looking for anIstanbul affordible dentist, wait no further, visit Periodonta

Veřejné prostory Prahy 10

Přijatá opatření po povodni 2013

Text/HTML

Po povodni v roce 2013 došlo k přijetí těchto opatření: 

  1. Zaplavené nádraží Byla aktualizována mapa zátopových oblastí na území MČ Praha 10 v katastrálním území Záběhlice, Michle a Vršovice v rozsahu územní působnosti MČ Praha 10.
  2. Po povodňové události na území MČ Praha 10 došlo dne 20. 6. 2013 k prohlídce vodního toku Botiče. Na základě této prohlídky provedla organizace Lesy hl. m. Prahy pokácení poškozených stromů a bylo opraveno a částečně vyčištěno koryto potoka. Nejvýznamnější opravy se týkaly Sanace nádrže u jezu Marcela a Opravy vývaru na vodním díle Hostivař. Dále byla odborem městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP ve spolupráci s organizací Lesy hl.m. Prahy nahrazena původní nevyhovující konstrukce dřevěné lávky u Hamerského rybníka v Záběhlicích novou konstrukcí. TSK hl. m Prahy opravila nábřežní opěrnou zeď v ul. Práčská.
  3. Na základě zkušeností z povodně v červnu 2013 byl doplněn „Povodňový plán MČ Praha 10“ a byla provedena jeho celková aktualizace.
  4. Byl vypracován obsáhlý návrh na vybudování komplexního monitorovacího zařízení pro sledování a kontrolu stavu hladiny na Botiči a jeho přítocích, který byl zaslán správci toku Lesy hl. m. Praha.
  5. Pro potřebu evakuace obyvatel byl vytvořen itinerář k zajištění vícemístných vozidel MČ Praha 10 v krizových situacích, která budou použita v případě mimořádné události.
  6. Prostřednictvím info SMS probíhá informování občanů MČ Praha 10 o všech zásadních událostech a o hrozícím nebezpečí.

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons