We recommend the absolute best dentist in Turkey, one that has long been out favourite. If you are looking for anIstanbul affordible dentist, wait no further, visit Periodonta

Veřejné prostory Prahy 10

Lávka Přípotoční

Atributy

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Základní informace

Důvodem pro návrh lávky přes potok Botič je vytvoření pěšího a cyklistického propojení v místě ulic Ukrajinská a Přípotoční, přiblížení obyvatel k potoku Botiči, odstranění bariéry v daném místě a vytvoření sportovně-relaxačního dopravního koridoru.

Lokalita se nachází jižně od frekventované Vršovické ulice. Potok je v těchto místech po obou stranách lemován pásy zeleně s řadou vzrostlých stromů a jeho břehy jsou v této části obrostlé přirozeným travnatým porostem. Ulice K Botiči, která kopíruje levý břeh potoka, má díky omezenému dopravnímu zatížení IAD klidný a příjemný charakter. V oblasti na levém břehu převažuje bydlení doplněné o nejrůznější občanskou vybavenost. Na pravém břehu je méně kompaktní zástavba – zeleň a školní areál. Po obou stranách potoka jsou vedeny pěší a cyklistické trasy.

Území podél potoka Botiče má velký rekreační i dopravní potenciál pro pěší a cyklisty, který bude významným způsobem zhodnocovat a posilovat. Tento krok vnímáme jako jeden z mnoha v procesu zapojení potoka Botiče do městského života. Lávka se snaží svým architektonickým pojetím nenásilně vplynout do prostředí, v rámci možností daným svým rozponem usiluje o subtilitu. Výtvarného účinku je dosaženo základními výrazovými prostředky a jednoduchostí, kontrastem abstraktní betonové desky lávky a jemného rastru ocelového zábradlí.

Napiště svůj podnět k projektu

Kontaktní informace

Váš příspěvek

Podněty občanů

Podněty k projektům

Hlavním cílem podnětů k projektu je vyzvat občany, odbornou veřejnost (architekty, urbanisty, studenty, umělce), aby vyslovili svůj názor, připomínku, či podnět k danému projektu. Uvědomujeme si, že k realizaci jakéhokoliv návrhu vede cesta zejména přes diskuzi s místními obyvateli. Podněty budou průběžně evidovány a vyhodnocovány a stanou se podkladem pro následující vývoj daného projektu.

Na vaše podněty, připomínky a dotazy je odpovídáno soukromě emailem.

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons