Veřejné prostory Prahy 10

Lávka Přípotoční

Atributy

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Základní informace

Důvodem pro návrh lávky přes potok Botič je vytvoření pěšího a cyklistického propojení v místě ulic Ukrajinská a Přípotoční, přiblížení obyvatel k potoku Botiči, odstranění bariéry v daném místě a vytvoření sportovně-relaxačního dopravního koridoru.

Lokalita se nachází jižně od frekventované Vršovické ulice. Potok je v těchto místech po obou stranách lemován pásy zeleně s řadou vzrostlých stromů a jeho břehy jsou v této části obrostlé přirozeným travnatým porostem. Ulice K Botiči, která kopíruje levý břeh potoka, má díky omezenému dopravnímu zatížení IAD klidný a příjemný charakter. V oblasti na levém břehu převažuje bydlení doplněné o nejrůznější občanskou vybavenost. Na pravém břehu je méně kompaktní zástavba – zeleň a školní areál. Po obou stranách potoka jsou vedeny pěší a cyklistické trasy.

Území podél potoka Botiče má velký rekreační i dopravní potenciál pro pěší a cyklisty, který bude významným způsobem zhodnocovat a posilovat. Tento krok vnímáme jako jeden z mnoha v procesu zapojení potoka Botiče do městského života. Lávka se snaží svým architektonickým pojetím nenásilně vplynout do prostředí, v rámci možností daným svým rozponem usiluje o subtilitu. Výtvarného účinku je dosaženo základními výrazovými prostředky a jednoduchostí, kontrastem abstraktní betonové desky lávky a jemného rastru ocelového zábradlí.

Napiště svůj podnět k projektu

Kontaktní informace

Váš příspěvek

Podněty občanů

Podněty k projektům

Hlavním cílem podnětů k projektu je vyzvat občany, odbornou veřejnost (architekty, urbanisty, studenty, umělce), aby vyslovili svůj názor, připomínku, či podnět k danému projektu. Uvědomujeme si, že k realizaci jakéhokoliv návrhu vede cesta zejména přes diskuzi s místními obyvateli. Podněty budou průběžně evidovány a vyhodnocovány a stanou se podkladem pro následující vývoj daného projektu.

Na vaše podněty, připomínky a dotazy je odpovídáno soukromě emailem.

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons