Veřejné prostory Prahy 10

Moskevská ulice

Atributy

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Základní informace

Cílem revitalizace Moskevské ulice byla snaha rehabilitovat fenomén společensky významné obchodní ulice s důrazem na obnovu veřejných prostranství, a to jak náměstí, tak zajímavých odpočinkových zákoutí s možností posezení i her pro mládež. Nedílnou součástí revitalizace bylo vymezení prostoru pro chodce i cyklisty s pohodlným a bezpečným využíváním tramvajového provozu, v souladu s přijatou Strategií pro veřejné prostory Prahy 10 - Mezinárodní chartou chůze.

Zanedbaný stav, chaotické uspořádání s převahou parkujících vozidel a pouze s malým prostorem pro chodce, nulové počiny pro cyklistickou dopravu, zastaralý a dožilý městský mobiliář, byly podnětem pro první změny a kroky k obnově.  Rekonstrukce byla zahájena na jaře roku 2013, kdy městská část využila nutnosti generální rekonstrukce sítí a tramvajové trati k obnově tradiční městské třídy. Praze 10 se podařilo zkoordinovat všechny zainteresované subjekty tak, aby nebylo do podoby ulice potřeba výrazněji zasáhnout po dlouhou řadu let. Na nové Moskevské najdeme nový jednotný mobiliář, vysazené stromy, nové podoby se dočkaly veřejné prostory typu Heroldova nebo Vršovického náměstí. Projekt byl dokončen v roce 2015.

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons