Veřejné prostory Prahy 10

Údržba zeleně - sekání trávy

Enter Title

Plán seče jednotlivých ploch veřejné zeleně je rozepsán v harmonogramu, který je níže přiložen. Rozpis zahrnuje výhradně pozemky, o které pečuje radnice Prahy 10. Sekání trávy na ostatních veřejně přístupných plochách je věcí příslušných majitelů pozemků. Rozpis je orientační a může se měnit v případech nedostatečného nárůstu travní hmoty nebo při dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínkách (např. déšť), kdy jsou práce posunuty přibližně v rozsahu jednoho až několika dnů (s ohledem na délku trvání nepříznivého stavu).

Harmonogram seče je nastavený do tří oblastí s pracovními názvy Vršovice, Záběhlice a Malešice, které ve skutečnosti zahrnují i ostatní katastry.  

 

Harmonogram 4. seče - 2023

Harmonogram 3. seče - 2023

Harmonogram 2. seče - 2023

 

Připomínky k probíhající seči trávy, stejně tak upozornění na neposekané plochy je možné sdělovat na odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje úřadu. Ten komunikuje s ostatními vlastníky a vybízí je k zajištění potřebné údržby

 

Desatero z Desítky: Sekání trávy - Doporučená péče o trávníky ve městě, MČ Praha 10 (2020)

 

Metodické doporučení: Management travnatých ploch v období dlouhodobého sucha a horka, Odbor ochrany prostředí MHMP (2019)


   

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons