We recommend the absolute best dentist in Turkey, one that has long been out favourite. If you are looking for anIstanbul affordible dentist, wait no further, visit Periodonta

Veřejné prostory Prahy 10

Údržba zeleně - sekání trávy

Enter Title

Plán seče jednotlivých ploch veřejné zeleně je rozepsán v harmonogramu, který je níže přiložen. Rozpis zahrnuje výhradně pozemky, o které pečuje radnice Prahy 10. Sekání trávy na ostatních veřejně přístupných plochách je věcí příslušných majitelů pozemků. Rozpis je orientační a může se měnit v případech nedostatečného nárůstu travní hmoty nebo při dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínkách (např. déšť), kdy jsou práce posunuty přibližně v rozsahu jednoho až několika dnů (s ohledem na délku trvání nepříznivého stavu).

Harmonogram seče je nastavený do tří oblastí s pracovními názvy Vršovice, Záběhlice a Malešice, které ve skutečnosti zahrnují i ostatní katastry.  

 

Harmonogram 3. seče - 2022

Harmonogram 2. seče - 2022

Harmonogram 1. seče - 2022

 

 

 

 

 

.Připomínky k probíhající seči trávy, stejně tak upozornění na neposekané plochy je možné sdělovat na odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje úřadu. Ten komunikuje s ostatními vlastníky a vybízí je k zajištění potřebné údržby

 

 

Desatero z Desítky: Sekání trávy - Doporučená péče o trávníky ve městě, MČ Praha 10 (2020)

 

Metodické doporučení: Management travnatých ploch v období dlouhodobého sucha a horka, Odbor ochrany prostředí MHMP (2019)


   

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons