Veřejné prostory Prahy 10

kampaň Město stromů

Veřejné prostory

Praha 10 úspěšně zakončila kampaň „Město stromů“

Praha 10 se v říjnu 2012 stala v pořadí již sedmým vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně vyhlašuje Nadace Partnerství ve spolupráci s městem Strakonice. V rámci vítězství Prahy 10 v této soutěži ročníku 2012/2013 probíhala roční kampaň zaměřená na zeleň, veřejné prostory a životní prostředí.

 

V období od října 2012 do října 2013 bylo v rámci kampaně „Praha 10 – Město stromů“ realizováno ve spolupráci s neziskovými organizacemi celkem 114 akcí, kterých se zúčastnilo zhruba 3.500 lidí. Počet akcí, vč. počtu zúčastněných osob, výrazně převyšuje původní očekávání, která byla uvedena v soutěžním projektu. Původně bylo v harmonogramu plánováno k realizaci 85 akcí. Jednalo se o pestrou škálu aktivit, které si kladly za cíl zvýšení povědomí, zájmu a péče obyvatel o životní prostředí, zapojení obyvatel do udržování a úprav veřejných prostor, zlepšení kvality veřejné zeleně na území Prahy 10, posílení vztahu obyvatel k lokalitě, ve které žijí. Při realizování jednotlivých projektů a akcí si obyvatelé městské části mj. uvědomili, kolik péče a finančních prostředků je zapotřebí k údržbě a zvelebování veřejných ploch.

 

Konkrétně byly v rámci kampaně realizovány např. vlastivědné vycházky, výstavy tématicky zaměřené na zeleň a veřejné prostory, proběhlo sázení stromů za narozené děti (v období trvání kampaně bylo vysazeno celkem 821 stromů), přednášky a setkání či rozličné soutěže. Za zmínku stojí například soutěž Dvorek roku, která má za cíl ocenit nejhezčí vnitrobloky a předzahrádky u bytových domů v Praze 10 nebo Zásobník projektů – město na míru, který občany podporuje v realizaci samostatných projektů. Samozřejmostí byla možnost nákupu čerstvých potravin a dalšího zboží od pěstitelů či prvovýrobců na farmářských trzích.

 

Do projektu se nám podařilo zapojit, kromě organizací, které s námi do projektu vstupovaly již na začátku, také další občanské sdružení – Občanské sdružení kaple Rektorská. V rámci přípravy vlastivědných vycházek se do kampaně zapojila také Pražská informační služba. Klub K2 organizoval dětský den s názvem „Zahradní slavnost školky K2 Olešská“. Turistický oddíl T. O. Bobříci připravil třetí ročník akce pro děti s názvem „Bobří tahák“. Dále se do kampaně zapojilo několik jednotlivců, kteří pomáhali při realizaci akcí či sami organizovali různá setkání. Například Kristýna Lánská a Jakub Ferjenčík zorganizovali sousedské setkání v Obloukové. Paní Chrzová darovala knihy pro venkovní knihovnu v parku Malinová – Chrpová. Paní Eisnerová připravila tradiční Vánoční strom pro psy v Heroldových sadech. Tereza Podová a Jan Pancíř realizovali velkoformátovou mozaiku na dětském hřišti v Heroldových sadech.

 

Jednotlivé akce byly prezentovány prostřednictvím

 

 • portálu www.praha10.cz a www.vpp10.cz
 • facebookových stránek Prahy 10
 • radničních novin Praha 10
 • tiskových zpráv
 • informačních videí na LCD v prostorách úřadu
 • reportáží v televizi Metropol
 • informačních SMS
 • propagačních letáků
 • reklamních laviček
 • informačních forexů před budovou úřadu a budovou Polikliniky v Plaňanské ulici
 • na akcích pořádaných Prahou 10 (např.: Dny Prahy 10, farmářské trhy, akce v rámci soutěže Zásobník projektů – město na míru).

Kampaň byla oficiálně zakončena slavnostním předáním symbolického žezla Města stromů nástupnickému městu, kterým se pro ročník 2013/2014 stalo statutární město Zlín. Slavnostní akce proběhla dne 12. listopadu 2013 v Galerii DESET za účasti zástupců Prahy 10, města Zlín, Nadace Partnerství, města Strakonice a zástupců vybraných neziskových organizací, které na realizaci kampaně spolupracovaly.

V roce 2013 bylo v rámci této aktivity uskutečněno:

 

 • vytvořena tématická stránka na www.praha10.cz prezentující vybrané aktivity realizované v rámci kampaně
 • realizována výstava u nejhezčího stromu Prahy 10 (vzešlého z ankety „Strom Prahy 10“) na téma „Praha 10 – Město stromů“
 • vydáno 95 článků
 • spolupráce se 17 organizacemi a skupinami občanů (základní školy, mateřské školy, neziskové organizace, atd.)
 • pravidelné zasílání všech článků týkajících se „Města stromů“ ke schválení Nadaci Partnerství
 • zasílání souhrnu všech článků, pozvánek, fotek a informací o akcích za jednotlivé měsíce
 • realizace úprav kruhového objezdu (ve spolupráci s OŽD), který byl částečně financován z výhry – zahradnická realizace v hodnotě 100.000,- Kč od firmy Garpen
 • příprava a organizace slavnostního předání žezla Města stromů
 • zpracována průběžná zpráva o kampani, zpracována závěrečná zpráva o kampani

 

 

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons