We recommend the absolute best dentist in Turkey, one that has long been out favourite. If you are looking for anIstanbul affordible dentist, wait no further, visit Periodonta

Veřejné prostory Prahy 10

kampaň Město stromů

Veřejné prostory

Praha 10 úspěšně zakončila kampaň „Město stromů“

Praha 10 se v říjnu 2012 stala v pořadí již sedmým vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně vyhlašuje Nadace Partnerství ve spolupráci s městem Strakonice. V rámci vítězství Prahy 10 v této soutěži ročníku 2012/2013 probíhala roční kampaň zaměřená na zeleň, veřejné prostory a životní prostředí.

 

V období od října 2012 do října 2013 bylo v rámci kampaně „Praha 10 – Město stromů“ realizováno ve spolupráci s neziskovými organizacemi celkem 114 akcí, kterých se zúčastnilo zhruba 3.500 lidí. Počet akcí, vč. počtu zúčastněných osob, výrazně převyšuje původní očekávání, která byla uvedena v soutěžním projektu. Původně bylo v harmonogramu plánováno k realizaci 85 akcí. Jednalo se o pestrou škálu aktivit, které si kladly za cíl zvýšení povědomí, zájmu a péče obyvatel o životní prostředí, zapojení obyvatel do udržování a úprav veřejných prostor, zlepšení kvality veřejné zeleně na území Prahy 10, posílení vztahu obyvatel k lokalitě, ve které žijí. Při realizování jednotlivých projektů a akcí si obyvatelé městské části mj. uvědomili, kolik péče a finančních prostředků je zapotřebí k údržbě a zvelebování veřejných ploch.

 

Konkrétně byly v rámci kampaně realizovány např. vlastivědné vycházky, výstavy tématicky zaměřené na zeleň a veřejné prostory, proběhlo sázení stromů za narozené děti (v období trvání kampaně bylo vysazeno celkem 821 stromů), přednášky a setkání či rozličné soutěže. Za zmínku stojí například soutěž Dvorek roku, která má za cíl ocenit nejhezčí vnitrobloky a předzahrádky u bytových domů v Praze 10 nebo Zásobník projektů – město na míru, který občany podporuje v realizaci samostatných projektů. Samozřejmostí byla možnost nákupu čerstvých potravin a dalšího zboží od pěstitelů či prvovýrobců na farmářských trzích.

 

Do projektu se nám podařilo zapojit, kromě organizací, které s námi do projektu vstupovaly již na začátku, také další občanské sdružení – Občanské sdružení kaple Rektorská. V rámci přípravy vlastivědných vycházek se do kampaně zapojila také Pražská informační služba. Klub K2 organizoval dětský den s názvem „Zahradní slavnost školky K2 Olešská“. Turistický oddíl T. O. Bobříci připravil třetí ročník akce pro děti s názvem „Bobří tahák“. Dále se do kampaně zapojilo několik jednotlivců, kteří pomáhali při realizaci akcí či sami organizovali různá setkání. Například Kristýna Lánská a Jakub Ferjenčík zorganizovali sousedské setkání v Obloukové. Paní Chrzová darovala knihy pro venkovní knihovnu v parku Malinová – Chrpová. Paní Eisnerová připravila tradiční Vánoční strom pro psy v Heroldových sadech. Tereza Podová a Jan Pancíř realizovali velkoformátovou mozaiku na dětském hřišti v Heroldových sadech.

 

Jednotlivé akce byly prezentovány prostřednictvím

 

 • portálu www.praha10.cz a www.vpp10.cz
 • facebookových stránek Prahy 10
 • radničních novin Praha 10
 • tiskových zpráv
 • informačních videí na LCD v prostorách úřadu
 • reportáží v televizi Metropol
 • informačních SMS
 • propagačních letáků
 • reklamních laviček
 • informačních forexů před budovou úřadu a budovou Polikliniky v Plaňanské ulici
 • na akcích pořádaných Prahou 10 (např.: Dny Prahy 10, farmářské trhy, akce v rámci soutěže Zásobník projektů – město na míru).

Kampaň byla oficiálně zakončena slavnostním předáním symbolického žezla Města stromů nástupnickému městu, kterým se pro ročník 2013/2014 stalo statutární město Zlín. Slavnostní akce proběhla dne 12. listopadu 2013 v Galerii DESET za účasti zástupců Prahy 10, města Zlín, Nadace Partnerství, města Strakonice a zástupců vybraných neziskových organizací, které na realizaci kampaně spolupracovaly.

V roce 2013 bylo v rámci této aktivity uskutečněno:

 

 • vytvořena tématická stránka na www.praha10.cz prezentující vybrané aktivity realizované v rámci kampaně
 • realizována výstava u nejhezčího stromu Prahy 10 (vzešlého z ankety „Strom Prahy 10“) na téma „Praha 10 – Město stromů“
 • vydáno 95 článků
 • spolupráce se 17 organizacemi a skupinami občanů (základní školy, mateřské školy, neziskové organizace, atd.)
 • pravidelné zasílání všech článků týkajících se „Města stromů“ ke schválení Nadaci Partnerství
 • zasílání souhrnu všech článků, pozvánek, fotek a informací o akcích za jednotlivé měsíce
 • realizace úprav kruhového objezdu (ve spolupráci s OŽD), který byl částečně financován z výhry – zahradnická realizace v hodnotě 100.000,- Kč od firmy Garpen
 • příprava a organizace slavnostního předání žezla Města stromů
 • zpracována průběžná zpráva o kampani, zpracována závěrečná zpráva o kampani

 

 

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons