Veřejné prostory Prahy 10

Místa pro volné pobíhání psů

Text/HTML

V současnosti je na Praze 10 registrováno 7,5 tisíce psů. Jejich skutečný počet však může být mnohem vyšší, jelikož někteří majitelé přihlašují svého psa jinde. Peníze z poplatků jsou cca z jedné čtvrtiny odváděny MHMP, zbylé prostředky zůstávají příjmem MČ, která je investuje do vybavení a především do úklidu exkrementů na veřejných plochách. Tyto náklady však zhruba o třetinu převyšují příjem z poplatků.

Dalším z faktů komplikujících život psů ve městě je nejasnost pravidel, které je třeba ve městě dodržovat. Mnoho ploch pro volný pohyb psů, nebo naopak se zákazem vstupu, není zřetelně označeno. Komplikuje se pak i vymahatelnost porušování těchto pravidel. Mezi nejčastější přestupky patří volné pobíhání psů v plochách zeleně a znečišťování veřejných prostorů.

Na dodržování zákazu volného pobíhání psů dohlíží městská policie hl. m. Prahy, která má v pravomoci udělovat blokové pokuty za porušování výše uvedené vyhlášky, ostraha parku pouze upozorňuje majitele psů na porušování této vyhlášky – nemá žádné pravomoci dané zákonem.

V současnosti je možné na území Prahy 10 nechat volně pobíhat psa celkem na 17 plochách vymezených MČ Praha 10. Na třech místech je k dispozici tzv. psí hřiště, tzn. prostor vybavený několika agility prvky pro volný výcvik psa. Plochy pro volné pobíhání psů jsou vyznačeny v interaktivní mapě míst pro volné pobíhání psů a v mapě životního prostředí Prahy 10.

 

 

​Vyhrazené plochy pro volné pobíhání psů na Praze 10

 

MALEŠICE

 • Pobořská, č. parc. 266/1, parková plocha mezi ulicemi Pobořská, Káranská a Malešická
 • Malešická, část č. parc. 882, travnatá plocha, proluka v malešickém lese, za sportovním centrem Hektor
 • Malešický park (mapa zde)

 

STRAŠNICE

 • Radošovická, č. parc. 3132, parková plocha v tramvajové smyčce vymezené ulicemi Radošovická a Průběžná
 • Přetlucká, č. parc. 4021/37, část travnatého prostranství mezi ulicemi Dürerova a Přetlucká
 • Škvorecká (PSÍ HŘIŠTĚ), č. parc. 2775/1, 2, 3, 4, oplocená plocha mezi ulicemi Škvorecká, Černokostelecká a Úvalská. Prostranství je vybaveno několika jednoduchými prvky využitelnými pro lehký výcvik psa. Jedná se o přeskakovací kruh, rampu, kladinu, tři výškově odstupňované překážky a slalomové tyče.
 • V Olšinách, č. parc. 2814/1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10; 2813/1, 2, 3, 4, 5, 6, parková plocha mezi ulicemi V Olšinách, Solidarity a Novostrašnická

 

VRŠOVICE + MICHLE

 • Na Křivce, č. parc. 2258, 2259, 2260, 2696/1 k. ú. Vršovice; č. parc. 2694, 2695, 2696/1, 3399, 3401/1 k. ú. Michle, prostranství vymezené ulicemi Na Křivce, Osnická a Bohdalecká
 • Rybalkova, č. parc. 2453, 2454, parková plocha mezi ulicemi Rybalkova a Charkovská
 • U Vršovického nádraží, č. parc. 1056, část parku před vlakovým nádražím, mezi ulicí Ukrajinská a Vršovická
 • K Botiči, č. parc. 2070/3, 2070/10, 2072/5, 2084/1, část 2073, 2092/5, pásy zeleně po obou stranách Botiče mezi ulicemi Vršovická a Petrohradská
 • U Seřadiště, č. parc. 2092/1, část plochy od ulice U Seřadiště směrem na ulici Přípotoční

 

VINOHRADY

 • Ruská, č. parc. 4240/2, 3, 4; 4250/2, 3, 4, 6; 4311/2, 4, 5, 6, pásy zeleně podél ulice Ruská - levá strana ve směru od ulice Estonská po ul. Nad Primaskou

 

ZÁBĚHLICE

 

 

 

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons