Veřejné prostory Prahy 10

Velkoobjemové kontejnery

Text/HTML

Kontejner na odpad

 

Upozorňujeme, že kontejnery jsou na každém stanovišti přistaveny pouze ve vymezeném časovém úseku, který je uvedený níže v harmonogramu vedle data. Po uplynutí této doby bude kontejner odvezen. Kontejner může být odvezen i dříve, pokud je již zcela naplněn!  V místě přistavení je přítomný obsluhující pracovník. Do kontejnerů lze vkládat pouze ty odpady, pro které je tato služba určena.

 

Co do kontejnerů patří

Do kontejnerů je možné vkládat pouze domovní odpad objemného charakteru, např. starý nábytek, podlahové krytiny, kovové odpady, sanitární keramika, autoskla, zrcadla, staré sportovní náčiní apod.

 

Co do kontejnerů nepatří!

Do kontejnerů nepatří nebezpečné odpady, elektrospotřebiče (vč. ledniček, mrazáků, monitorů, televizorů apod.), pneumatiky, bioodpady a stavební odpad. Kontejnery je zakázáno používat k odkládání odpadů z podnikatelské činnosti. Odpady není povoleno odkládat mimo kontejner, ani v případě, kdy je již naplněn.

Objemné složky domácích odpadů lze předávat také ve sběrných dvorech. Tato služba je pro občany s trvalým pobytem na území města bezplatná. Více informací o sběrných dvorech je ve složce "životní prostředí" pod odkazem "Městská část" v hlavním menu. Ve sběrných dvorech je možné si domluvit zajištění odvozu odpadu. Cena této nadstandardní služby je stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu) a za ujeté kilometry. Odvézt je možné veškerý odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlavního města Prahy. Bližší informace k odvozu odpadu do sběrného dvora jsou ZDE.

Dostupné dběrné dvory pro Prahu 10:

  • ulice Teplárenská, Malešice, (cca 300 metrů od ul. Průmyslová)
  • ulice Perucká, Vinohrady, (cca 200 metrů od Vršovické)
  • ulice Zakrytá, Záběhlice, (ve slepé části ulice)
  • ulice Malešická 74, Žižkov (mezi ul. Na Vackově a Na Mokřině)

 

  • Pro odložení bioodpadu ze zahrad rodinných domů využijte velkokapacitní kontejnery přistavované v jarním a podzimním období roku. Harmonogram ZDE.

 

 Mapa míst přistavení kontejnerů a termínů: zde

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů: 

místo přistavení datum čas katastr
Na Universitním statku (u dom.důchodců) 11.2. 15:00-19:00 Malešice
Vladivostocká x Jaltská 12.2. 8:00-12:00 Vršovice
Voděradská  x Krupská  12.2. 10:00-14:00 Strašnice
Cerhenická x Nad Vodovodem 18.2. 15:00-19:00 Malešice
U Záběhlického zámku, v části ulice za č. o. 1 19.2. 8:00-12:00 Záběhlice
Kounická  x Černická 19.2. 10:00-14:00 Strašnice
Přetlucká x Vyžlovská, u MŠ 25.2. 15:00-19:00 Strašnice
Ve Stínu  x Na Výsluní 26.2. 8:00-12:00 Strašnice
Běchovická x Révová 26.2. 10:00-14:00 Strašnice
Vilová x Pod Rapidem 1.3. 15:00-19:00 Vinohrady
Ryšánkova x Ve Slatinách 2.3. 14:00-18:00 Záběhlice
Popovická (proti Brtnické) 3.3. 15:00-19:00 Michle
Omská x Murmanská 4.3. 15:00-19:00 Vršovice
Vlašimská x Bratří Čapků 5.3. 8:00-12:00 Vinohrady
U Trati x Na Spádu 5.3. 10:00-14:00 Strašnice
U Roháčových kasáren  x Novorossijská 8.3. 15:00-19:00 Vršovice
Na Vinobraní x Oty Pavla 9.3. 14:00-18:00 Záběhlice
V Rybníčkách (proti Šibřinské) 10.3. 15:00-19:00 Strašnice
Janderova x Chládkova 11.3. 15:00-19:00 Malešice
Dobročovická x Slapská 12.3. 8:00-12:00 Strašnice
Chorvatská x Dykova 12.3. 10:00-14:00 Vinohrady
Topolová x Jahodová 15.3. 15:00-19:00 Záběhlice
Práčská 101, parkoviště pod Jasmínovou 16.3. 14:00-18:00 Záběhlice
Ruská x Tolstého 17.3. 15:00-19:00 Vršovice
V Korytech x Jesenická 18.3. 15:00-19:00 Záběhlice
Sedmidomky (u dětského hřiště) 19.3. 8:00-12:00 Michle
Šafránová x Chrpová (okraj parku) 19.3. 10:00-14:00 Záběhlice
Kodaňská x Norská 22.3. 15:00-19:00 Vršovice
Vrátkovská x Tuklatská 23.3. 14:00-18:00 Strašnice
Přetlucká x Prusická 24.3. 15:00-19:00 Strašnice
Rybalkova x Charkovská 25.3. 15:00-19:00 Vršovice
Pod Strání, vedle č. o. 33 26.3. 8:00-12:00 Strašnice
Hostýnská (u školy) 26.3. 10:00-14:00 Strašnice
Heldova x Niederleho 29.3. 15:00-19:00 Malešice
Michelangelova (v proluce) 30.3. 14:00-18:00 Strašnice
Mokřanská x Běžná (u tříděného odpadu)  31.3. 15:00-19:00 Strašnice