Veřejné prostory Prahy 10

Velkoobjemové kontejnery

Text/HTML

Kontejner na odpad

 

 

 

 

 

 

 

SLUŽBA PŘISTAVOVÁNÍ

 

 

VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ

 

 

 

NA OBJEMNÝ DOMÁCÍ ODPAD A

 

MOBILNÍCH SBĚRNÝCH DVORŮ JE

 

PŘERUŠENA DO ODVOLÁNÍ.

 

Upozorňujeme, že kontejnery jsou na každém stanovišti přistaveny pouze ve vymezeném časovém úseku, který je uvedený níže v harmonogramu vedle data. Po uplynutí této doby bude kontejner odvezen. Kontejner může být odvezen i dříve, pokud je již zcela naplněn!  V místě přistavení je přítomný obsluhující pracovník. Do kontejnerů lze vkládat pouze ty odpady, pro které je tato služba určena.

 

 

Co do kontejnerů patří

Do kontejnerů je možné vkládat pouze domovní odpad objemného charakteru, např. starý nábytek, podlahové krytiny, kovové odpady, sanitární keramika, autoskla, zrcadla, staré sportovní náčiní apod.

 

Co do kontejnerů nepatří!

Do kontejnerů nepatří nebezpečné odpady, elektrospotřebiče (vč. ledniček, mrazáků, monitorů, televizorů apod.), pneumatiky, bioodpady a stavební odpad. Kontejnery je zakázáno používat k odkládání odpadů z podnikatelské činnosti. Odpady není povoleno odkládat mimo kontejner, ani v případě, kdy je již naplněn.

Objemné složky domácích odpadů lze předávat také ve sběrných dvorech. Tato služba je pro občany s trvalým pobytem na území města bezplatná. Více informací o sběrných dvorech je ve složce "životní prostředí" pod odkazem "Městská část" v hlavním menu. Ve sběrných dvorech je možné si domluvit zajištění odvozu odpadu. Cena této nadstandardní služby je stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu) a za ujeté kilometry. Odvézt je možné veškerý odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlavního města Prahy.

 

  • Pro odložení bioodpadu ze zahrad rodinných domů využijte velkokapacitní kontejnery přistavované v jarním a podzimním období roku. Harmonogram ZDE.

 

Na stanoviště označené jako mobilní sběrný dvůr je možné donést kromě objemného odpadu také bioodpady, dřevěný odpad a stavební suť (v množství 1m³ na osobu za měsíc).

Rozpis mobilních sběrných dvorů v 1. pol. r. 2020:

4.4. Mokřanská x Běžná

11.4. Za Sedmidomky x Pod Bohdalcem I.

25.4. Na Universitním statku – parkoviště

9.5. Ostružinová x Jahodová – parkoviště

16.5. Nad Vršovskou horou – za mostem, u garáží, oblast Slatiny

23.5. Kounická x Malínská, u trafostanice

Čas provozu mobilního sběrného dvora: 9 – 15 hodin

 

 Objemné domácí odpady je možné předávat také ve sběrných dvorech hlavního města Prahy, např:

  • ulice Teplárenská, Malešice, (cca 300 metrů od ul. Průmyslová)
  • ulice Perucká, Vinohrady, (cca 200 metrů od Vršovické)
  • ulice Zakrytá, Záběhlice, (ve slepé části ulice)
  • ulice Malešická 74, Žižkov (mezi ul. Na Vackově a Na Mokřině)

 

Mapa míst přistavení kontejnerů a termínů: zde

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů: 

 

 

 

 

BŘEZEN

 

 

místo přistavení datum čas počet
Nučická x Dubečská 16.3. 13:00-17:00 Strašnice
Nosická (pod prod. Billa) 16.3. 13:00-17:00 Strašnice
Nad Vodovodem x Slunečná 16.3. 14:00-18:00 Strašnice
Srbínská, mezi garážemi, u tř. odpadu 16.3. 14:00-18:00 Strašnice
Vladivostocká x Gruzínská 16.3. 15:00-19:00 Vršovice
Sněženková x Meruňková 17.3. 15:00-19:00 Záběhlice
Křenická x Olešská 18.3. 13:00-17:00 Strašnice
Bramboříková, parkoviště 18.3. 14:00-18:00 Záběhlice
Rektorská x Bakalářská 19.3. 13:00-17:00 Malešice
Kamelova mezi č. 2 a 4 19.3. 14:00-18:00 Záběhlice
U Vršovického nádraží x Ukrajinská 19.3. 15:00-19:00 Vršovice
Vladivostocká x Jaltská 21.3. 8:00-12:00 Vršovice
Vršovická x Karpatská 21.3. 10:00-14:00 Vršovice
Pod Altánem  x Na Vrších 23.3. 13:00-17:00 Vršovice
nám. Mezi Zahrádkami (okraj parku) 23.3. 13:00-17:00 Záběhlice
Přípotoční x Oblouková 23.3. 14:00-18:00 Vršovice
Káranská x Pobořská 23.3. 14:00-18:00 Malešice
Madridská x Norská 23.3. 15:00-19:00 Vršovice
Ostružinová x Jahodová 24.3. 15:00-19:00 Záběhlice
Elektrárenská x Nad Vršovskou horou 25.3. 13:00-17:00 Michle
Doubravčická x Tehovská 25.3. 14:00-18:00 Strašnice
Tuchorazská (konec ulice) 26.3. 13:00-17:00 Malešice
nám. Svatopluka Čecha x Minská  26.3. 14:00-18:00 Vršovice
Na Třebešíně x Nad Kapličkou 26.3. 15:00-19:00 Strašnice
Dykova, u Bezručových sadů 28.3. 8:00-12:00 Vinohrady
Průhonická x Vestecká 28.3. 10:00-14:00 Strašnice
Petrohradská x Pod Stupni 30.3. 13:00-17:00 Vršovice
Říčanská x Benešovská 30.3. 13:00-17:00 Vinohrady
Sámova x U Vršovického nádraží 30.3. 14:00-18:00 Vršovice
Magnitogorská x Tádžická 30.3. 14:00-18:00 Vršovice
Na Slatinách (u telef. automatu) 30.3. 15:00-19:00 Michle
Nedvězská č. 6 - 12 31.3. 15:00-19:00 Strašnice

 

  DUBEN

místo přistavení datum čas katastr
Práčská č. 37 (před školou) 1.4. 13:00-17:00 Záběhlice
28. pluku x Na Míčánkách 1.4. 14:00-18:00 Vršovice
Na Křivce x Osnická 2.4. 13:00-17:00 Michle
Na Hroudě x U Hráze (okraj parku) 2.4. 14:00-18:00 Vršovice
Litevská  x Bajkalská 2.4. 15:00-19:00 Vršovice
Nad Primaskou x Nad Olšinami 4.4. 8:00-12:00 Strašnice
Sněženková x Jiřičkové 4.4. 10:00-14:00 Záběhlice
Saratovská x Kralická 6.4. 13:00-17:00 Strašnice
Nad Úžlabinou - naproti č. o. 32 6.4. 13:00-17:00 Malešice
K Botiči x Ukrajinská 6.4. 14:00-18:00 Vršovice
Káranská x Bydžovského 6.4. 14:00-18:00 Malešice
Práčská x Topolová  6.4. 15:00-19:00 Záběhlice
Limuzská x V Úžlabině 7.4. 15:00-19:00 Strašnice
U Kombinátu (v ohybu ulice) 8.4. 13:00-17:00 Strašnice
Dětská (v ohybu ulice) 8.4. 14:00-18:00 Strašnice
Na Universitním statku (u dom.důchodců) 9.4. 13:00-17:00 Malešice
Heldova x Niederleho 9.4. 14:00-18:00 Malešice
Voděradská  x Krupská  9.4. 15:00-19:00 Strašnice
Cerhenická x Nad Vodovodem 14.4. 15:00-19:00 Malešice
U Záběhlického zámku, v části ulice za č. o. 1 15.4. 13:00-17:00 Záběhlice
Kounická  x Černická 15.4. 14:00-18:00 Strašnice
Přetlucká x Vyžlovská, u MŠ 16.4. 13:00-17:00 Strašnice
Ve Stínu  x Na Výsluní 16.4. 14:00-18:00 Strašnice
Běchovická x Révová 16.4. 15:00-19:00 Strašnice
Vilová x Pod Rapidem 18.4. 8:00-12:00 Vinohrady
Ryšánkova x Ve Slatinách 18.4. 10:00-14:00 Záběhlice
Popovická (proti Brtnické) 20.4. 13:00-17:00 Michle
Omská x Murmanská 20.4. 13:00-17:00 Vršovice
Sedmidomky (u dětského hřiště) 20.4. 14:00-18:00 Michle
Vlašimská x Bratří Čapků 20.4. 14:00-18:00 Vinohrady
U Trati x Na Spádu 20.4. 15:00-19:00 Strašnice
U Roháčových kasáren  x Novorossijská 21.4. 15:00-19:00 Vršovice
Na Vinobraní x Oty Pavla 22.4. 13:00-17:00 Záběhlice
V Rybníčkách (proti Šibřinské) 22.4. 14:00-18:00 Strašnice
Janderova x Chládkova 23.4. 13:00-17:00 Malešice
Dobročovická x Slapská 23.4. 14:00-18:00 Strašnice
Chorvatská x Dykova 23.4. 15:00-19:00 Vinohrady
Topolová x Jahodová 25.4. 8:00-12:00 Záběhlice
Práčská 101, parkoviště pod Jasmínovou 25.4. 10:00-14:00 Záběhlice
Ruská x Tolstého 27.4. 13:00-17:00 Vršovice
V Korytech x Jesenická 27.4. 13:00-17:00 Záběhlice
Šafránová x Chrpová (okraj parku) 27.4. 14:00-18:00 Záběhlice
Kodaňská x Norská 27.4. 14:00-18:00 Vršovice
Vrátkovská x Tuklatská 27.4. 15:00-19:00 Strašnice
Přetlucká x Prusická 28.4. 15:00-19:00 Strašnice
Rybalkova x Charkovská 29.4. 13:00-17:00 Vršovice
Pod Strání - vedle č. o. 33 29.4. 14:00-18:00 Strašnice
Hostýnská (u školy) 30.4. 13:00-17:00 Strašnice
Michelangelova (v proluce) 30.4. 14:00-18:00 Strašnice
Mokřanská x Běžná (u tříděného odpadu)  30.4. 15:00-19:00 Strašnice