Veřejné prostory Prahy 10

Ideový návrh - Park nad Primaskou

Atributy

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Základní informace

Park Nad Primaskou je vynechaným polem v blokové zástavbě s atmosférou vnitrobloku, jehož nevelká rozloha cca 4tis m2 jej řadí mezi malé městské parčíky. Uprostřed parku stojí výdechy ze zázemí tubusů metra, které jsou výtvarně pojaty jako barevné zahnuté trouby osázené keřovou skupinou tak, aby byly co nejvíce zakryty. Nemají však kontakt s návštěvníky parku a stávají se trpěným objektem. Přebujelé skupiny keřů zabraňují přehlednosti a sociální kontrole. Hřiště při severní straně parku je v neuspořádaném stavu, částečně oplocené drátěným pletivem.

Náladu parku ovlivňuje frekventovaná ulice Za Strašnickou vozovnou a ulice Nad Olšinami. Jsou zde vysázeny distanční keřové porosty , které vytváří proti okolí bariéru, spíše optickou než protihlukovou. Přebujelé skupiny keřů zabraňují přehlednosti a sociální kontrole v parku. Hřiště při severní straně parku je v neuspořádaném stavu, částečně oplocené drátěným pletivem. Naproti tomu je asfaltové hřiště občas využíváno místní mládeží. Hlavní komunikační tah pěších vede diagonálně parkem z jihozápadu na severovýchod, lavičky jsou umístěny podél chodníků.Zanedbaný stav chodníků, zeleně i laviček vyžaduje významnější obnovu, proto se MČ Praha 10 v roce 2013 rozhodla zadat zpracování studie tohoto parku a nalézt tak řešení pro budoucí revitalizaci. Studii zpracoval architektonický ateliér ov-a opočenský valouch architekti.

 

Základními kritérii pro návrh byly tyto body:

  • Zachování hodnotných vzrostlých stromů
  • Zachování diagonálního pěšího tahu parkem
  • Vytvoření výtvarného návrhu, který do místa přinese novou vrstvu a kvalitu
  • Vytvoření různých míst k zastavení, piknikové místo s grilem, volný trávník pro hru, několik houpaček
  • Vytvoření posezení ve stínu stromů

 

Základním konceptem návrhu je sestava ploch ve tvaru oblázků, které odpovídají pohybu chodců i pevně daným bodům v parku. Vzrostlé stromy, výdechy z metra, zachovalé keřové skupiny určili geometrii, do které byly jednotlivé hranice ploch napnuty. Každý z oblázků má svou funkci a svůj specifický porost. V jihovýchodním části parku, kde klesá terén, se oblázky mění v prostorové boule, mezi které zaplují chodníky. Terénní hrboly jsou osázeny různým druhem trvalkových záhonů, aby účin byl výraznější. Návrh mění opláštění větracích výdechů z prostorů metra, barevné zaoblené trouby budou nahrazeny rovnými, budou opláštěny leštěným nerezovým plechem tak, aby zmizel prostor mezi troubami, který není vhodný k úklidu. Opláštěné trouby budou zrcadlit své okolí a vytvářet atrakci pro návštěvníky. Zrcadlení bude křivit obraz a nabízet pohled na karikaturu sebe sama, bude lákavou atrakcí dětských návštěvníků parku. Při severním okraji vzniká piknikové místo se stoly a s lavičkami pevně kotvenými k zemi. Vedle stolů bude osazen ocelový gril, který bude sloužit návštěvníkům. Sestava bude posazena na mlatový podklad, který je snadno čistitelný.

Napiště svůj podnět k projektu

Kontaktní informace

Váš příspěvek

Podněty občanů

Podněty k projektům

Hlavním cílem podnětů k projektu je vyzvat občany, odbornou veřejnost (architekty, urbanisty, studenty, umělce), aby vyslovili svůj názor, připomínku, či podnět k danému projektu. Uvědomujeme si, že k realizaci jakéhokoliv návrhu vede cesta zejména přes diskuzi s místními obyvateli. Podněty budou průběžně evidovány a vyhodnocovány a stanou se podkladem pro následující vývoj daného projektu.

Na vaše podněty, připomínky a dotazy je odpovídáno soukromě emailem.

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons