Veřejné prostory Prahy 10

Malešický park

Atributy

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Základní informace

Projekt revitalizace parku byl podpořen Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost (OPPK).

 

 

 

 

Vybavení parku bylo přizpůsobeno závěrům veřejného projednání rekonstrukce parku v rámci projektu Společně měníme Prahu 10.

Nedávno dokončená revitalizace Malešického parku patří mezi nejvýznamnější úpravy veřejného prostranství v posledních letech na území Prahy 10 (největší park na Praze 10 o rozloze přes 8 ha). Před začátkem revitalizace byla na budoucí podobu parku zpracována studie v několika variantách, které byly následně prezentovány veřejnosti. Na základě připomínek a námětů občanů pak byla zpracována finální projektová dokumentace, která byla podkladem pro úpravy parku do aktuální podoby.

Cílem revitalizace bylo tuto parkovou plochu zpřístupnit širokému spektru občanů všech věkových kategorií a zájmových skupin obyvatel. Z tohoto pohledu jsou v parku jak místa pro aktivní trávení volného času, tak i odpočinkové zóny.  V parku lze proto nalézt jak cvičební prvky pro seniory, tak i herní prvky pro pejskaře. Ze zajímavých prvků pro děti lze zmínit akustické prvky a atypické velké houpačky. Vodní prvek, kaskáda, má dvě základní části. Horní část je osazena vodními herními prvky pro děti i dospělé. Netradičním prvkem je pak zejména vodní les (sloupy s tryskami, které budou vytvářet mlhu). Spodní část kaskády je klidová a je doplněná dřevenými lavicemi a výsadbou stromů. Pro cyklisty jsou v parku dva cyklookruhy, kdy jeden je zvlněný a tím ještě více zábavnější.  V parku je též umístěna největší lanová herní sestava na Praze10. Z hlediska bezpečnosti se omezily plochy rozsáhlých nepřehledných keřových skupin, ale naopak došlo ke zvýšení počtu stromů. Důležitým ekologickým faktorem je též snaha o maximální zadržení vody na území parku a to jak ze srážek, tak z používání vodních prvků.

Praha 10 je v oblasti rozvoje parkových ploch aktivní již řadu let. Mezi další významné realizace patří dispoziční změna parku Malinová – Chrpová nebo připravovaná revitalizace parku U Vršovického nádraží.

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons