Veřejné prostory Prahy 10

Úklid psích exkrementů

Text/HTML

 

Výskyt psích exkrementů na chodnících, v plochách zeleně, případně i na dětských hřištích, je velice negativně vnímám ze strany občanů městské části. Z názorového průzkumu, který v r. 2008 organizovala radnice v rámci aktivity SPOLEČNĚ MĚNÍME PRAHU 10 byla přítomnost psích exkrementů hodnocena za vůbec nejpalčivější nešvar na veřejných plochách. Obecně „psí problematika“, zastoupená také nekontrolovaným pohybem psů po veřejných plochách, patřila mezi nejčastěji zmiňovaná témata.

Psí exkrementy navíc představují významné riziko infekčního onemocnění především pro malé děti, které s nimi můžou přijít do úzkého kontaktu. Tento problém je proto ještě závažnější, jde-li o výskyt psích exkrementů v místech určených pro hru dětí. Množství psích nečistot souvisí s velkým počtem psů chovaných v domácností (na Praze 10 v současné době jde cca o 7,5 tisíc registrovaných psů) a nechutí některých majitelů či držitelů po svých psech uklízet, bez ohledu na dostupnost odpadkového koše nebo sáčků pro sběr exkrementů, které jsou poskytovány MČ Praha 10.

Praha 10 se uvedenou problematikou zabývá celkem intenzivně. Souhrn aktivit je celkem široký a zahrnuje následující řešení.

 

 1. Apelace na majitele a držitele psa a dostatek informací pro pejskaře:
 • Praha 10 např. vydala Mapu životního prostředí, ve které jsou popsány základní povinnosti při chovu psa, jsou zde odkazy na právní předpisy upravující danou problematiku, dále souhrn ploch pro volné pobíhání psů a místa, kde jsou dostupné zásobníky s úklidovými sáčky na psí exkrementy. V letošním roce byla mapa aktualizována.
 • Vytvoření tzv. Desatera zodpovědného pejskaře desítky, dostupné na webu MČ nebo v letákové formě. Jde o deset základních pokynů k chovu a držení psa ve městě.
 • Údržba a postupné doplňování návštěvních řádů významnějších ploch zeleně, aby návštěvnicí parků byli přímo v terénu informováni o režimu, který je v místě určený pro pohyb psa. Řády jsou doplněny příslušnými piktogramy.
 • Provádí se na různých místech nástřik piktogramů na chodnících. Piktogram tvoří obrázek psa s nápisem „PROSÍM UKLIĎ PO MNĚ“.
 • Vylepuji se samolepky s upozorněním pro pejskaře na odpadkové koše, opět je nosným sdělením apel „PROSÍM UKLIĎ PO MNĚ“.

 

 1. Úklidové aktivity radnice: 
 • Probíhá běžný, ruční, úklid zahrnující většinu chodníkových ploch v Praze 10.
 • Několik let již je prováděn motorizovaný úklid pomocí čtyřkolek s integrovaným vysavačem. Tyto stroje křižují opět takřka všechny ulic Prahy 10 a speciálně se zaměřují na centrální lokality a problémová místa. Úklid směřuje na chodníkové plochy, parkové cesty, pásy přilehlé zeleně nebo rabátka stromů. V loňském roce se díky této službě podařilo z veřejných ploch odstranit přibližně 46 tun psích nečistot včetně dalších drobných odpadků.

 

 1. Správa parkového mobiliáře:
 • V péči radnice je v současné době 270 ks zásobníků, do kterých se pravidelně vkládají úklidové sáčky na sběr psích exkrementů, např. v novém Malešickém parku bylo nainstalováno celkem 18 stojanů s úklidovými sáčky. Celkový počet zásobníků je ve srovnání  s obdobím před pěti lety více než dvojnásobný. Významně se také zvýšil se počet odpadkových košů.

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons