We recommend the absolute best dentist in Turkey, one that has long been out favourite. If you are looking for anIstanbul affordible dentist, wait no further, visit Periodonta

Veřejné prostory Prahy 10

O územním plánování

Text/HTML

Územní plánování je nástroj státní správy vytvářející takové předpoklady pro výstavbu, které respektují podmínky pro udržitelný rozvoj území. Zároveň hledá kompromis mezi úředními a politickými nástroji a soukromými a veřejnými zájmy.

 

Územní plánování jako disciplina vzniklo potřebou uzákonit osvědčené urbanistické postupy uplatňované úřady i odborníky při stavbě měst.

 

V současné době platný stavební zákon vnímá smysl územního plánování v koordinaci soukromých a veřejných zájmů a ve vytváření takových předpokladů pro výstavbu, které zároveň respektují podmínky pro udržitelný rozvoj území.

 

Jde především o metodu plánování a řízení rozvoje sídel a území v širším slova smyslu. Na procesu územního plánování se podílí politici (samospráva), úředníci (orgán územního plánování), odborníci (projekční týmy z mnoha profesí) a veřejnost.

 

Praha má v ČR zvláštní postavení, je totiž zároveň obcí i krajem. Zpracovatelem celoměstských územně plánovacích podkladů a dokumentací je Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy - IPR (dříve Útvar rozvoje hl. m. Prahy - URM). Jedná se o Územně analytické podklady hl. m. Prahy, Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy a zejména Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy. Pořizovatelem těchto dokumentací je Odbor územního rozvoje MHMP. Všechny kroky jejich pořizování schvaluje Zastupitelstvo hlavního města Prahy.

 

 

Ilustrační mapa Prahy

 

VÍCE INFORMACÍ:          

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons