Veřejné prostory Prahy 10

QR kódy

Text/HTML

QR kód je grafická značka, která se umisťuje na významná místa, reklamy, letáky, zboží, atd. Značku lze sejmout fotoaparátem mobilního telefonu, který má nainstalovanou speciální aplikaci. QR kód následně uživatele přesměruje na vybranou webovou stránku, která poskytuje více informací k místu, zboží, reklamě, atd.
 
V roce 2013 předala Praha 10 štítky s QR kódy několika základním školám, které projevily zájem o zapojení do tohoto projektu. Štítky byly předány ZŠ U Roháčových kasáren, ZŠ Brigádníků, ZŠ Eden, ZŠ Gutova, ZŠ Hostýnská a ZŠ Nad Vodovodem. Zájemci získají díky QR kódu stručné informace o historii školy, zajímavostech a školních projektech.
 
Systém je vymyšlený tak, že zájemce o informace sejme kód pomocí mobilního telefonu a otevře tak příslušnou stránku na Wikipedii, která o daném místě pojednává. Vše je jednoduché, rychlé a uživatelsky pohodlné. Údaje jsou na rozdíl od klasických informačních tabulí vždy v té nejaktuálnější a nejúplnější podobě. Jedná se o první nasazení tzv. QRpedie v České republice.
 
V roce 2014 byla vzhledem k pozitivnímu ohlasu obyvatel místa s QR kódy rozšířena o další významné budovy a místa na území Prahy 10. Štítky s QR kódy jsou umístěny například na:

  • Vršovickém zámečku,
  • Červenkově kapličce,
  • kinu Vzlet,
  • Trolejbusové zastávce Orionka,
  • Gutovce,
  • Kulturním domě Barikádníků,
  • v Heroldových sadech apod.

 

Ze základních škol o štítek s QR kódem projevila zájem také ZŠ V Rybníčkách, která se stane další základní školou s QR kódem.

 

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons