Veřejné prostory Prahy 10

Odpady z podnikatelské činnosti

Třídění nejen živnostenského odpadu

Nakládání s podnikatelským odpadem podléhá zákonu č. 541/2020 Sb o odpadech, v platném znění. Podnikatelské subjekty jsou podle tohoto zákona povinni především:

  • Odpad třídit podle jednotlivých kategorií. K třídění přitom nelze využívat sběrné nádoby rozmístěné v ulicích MČ.
  • Zabezpečit odpad před znehodnocením a únikem. Nádoby na odpad umístit mimo veřejné komunikace a pouze se souhlasem vlastníka pozemku.
  • Předávat odpad výhradně osobám oprávněným k jejich převzetí dle zákona o odpadech.

Bližší informace jsou dostupné v přiložené brožuře, kterou MČ Praha 10 za účelem zvýšené informovanosti živnostenských subjektů, vydala v roce 2012.

 

Odpady z podnikatelské činnosti (PDF, 800kB)

 

Nebo na stránkách Magistrátu hl. m. Prahy: ZDE

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons