We recommend the absolute best dentist in Turkey, one that has long been out favourite. If you are looking for anIstanbul affordible dentist, wait no further, visit Periodonta

Veřejné prostory Prahy 10

Odpady z podnikatelské činnosti

Třídění nejen živnostenského odpadu

Nakládání s podnikatelským odpadem podléhá zákonu č. 541/2020 Sb o odpadech, v platném znění. Podnikatelské subjekty jsou podle tohoto zákona povinni především:

  • Odpad třídit podle jednotlivých kategorií. K třídění přitom nelze využívat sběrné nádoby rozmístěné v ulicích MČ.
  • Zabezpečit odpad před znehodnocením a únikem. Nádoby na odpad umístit mimo veřejné komunikace a pouze se souhlasem vlastníka pozemku.
  • Předávat odpad výhradně osobám oprávněným k jejich převzetí dle zákona o odpadech.

Bližší informace jsou dostupné v přiložené brožuře, kterou MČ Praha 10 za účelem zvýšené informovanosti živnostenských subjektů, vydala v roce 2012.

 

Odpady z podnikatelské činnosti (PDF, 800kB)

 

Nebo na stránkách Magistrátu hl. m. Prahy: ZDE

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons