Veřejné prostory Prahy 10

Traumacentrum FNKV

Atributy

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Základní informace

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady náleží do sítě významných zdravotnických zařízení hl. m. Prahy a v celé řadě oborů je špičkovým pracovištěm i v rámci celé České republiky. V současné době má více než 1300 lůžek, často velmi specifického charakteru (např. ARO, JIP). Nárůst rozsahu léčebné péče a mnoha dalších aktivit, které jsou na nemocnici navázány, a také neustálý pokrok lékařské vědy a medicínské techniky předbíhají stavební a prostorové možnosti existujících budov. Návrh nového Traumacentra FNKV, které bude situováno na uvolněném pozemku v jihovýchodní části areálu vytvoří etalon v kvalitě a komplexnosti nabízených zdravotnických služeb.

 

Stávající zástavba společně s terénní konfigurací a mnoha dalšími faktory jsou hlavními determinanty území. Hmotové řešení se výrazně podílí na architektonickém výrazu a to sjednocením hmot západního a středního křídla, které jsou funkčně identické. Toto spojení vytváří symboliku vstupní brány do traumatologického centra a jasným orientačním bodem. Plně prosklená vstupní fasáda "portálu" ještě více umocňuje dojem příchozích, že jsou zde vítáni. Reprezentativní veřejný prostor čtyřpodlažního areálu je toho důkazem.

 

Investorem není MČ Praha 10, na těchto webových stránkách je projekt zobrazen kvůli svému významu veřejné vybavenosti. Děkujeme za pochopení.

Napište svůj podnět k projektu

Kontaktní informace

Váš příspěvek

Podněty občanů

Podněty k projektům

Hlavním cílem podnětů k projektu je vyzvat občany, odbornou veřejnost (architekty, urbanisty, studenty, umělce), aby vyslovili svůj názor, připomínku, či podnět k danému projektu. Uvědomujeme si, že k realizaci jakéhokoliv návrhu vede cesta zejména přes diskuzi s místními obyvateli. Podněty budou průběžně evidovány a vyhodnocovány a stanou se podkladem pro následující vývoj daného projektu.

Na vaše podněty, připomínky a dotazy je odpovídáno soukromě emailem.

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons