Veřejné prostory Prahy 10

Nová radnice

Atributy

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Základní informace

REKONSTRUKCE BUDOVY RADNICE

Sídlo Úřadu městské části Praha 10 je součástí sídliště Vlasta, které vyrostlo v sedmdesátých letech naproti slavné továrně Koh-i-noor. Komplex budov již nevyhovuje nárokům na standard moderní radnice a také jeho stavebně-technická kondice odpovídá době vzniku před čtyřmi dekádami. Radnice vyžaduje celkovou rekonstrukci, díky níž budou stávající objekty přeměněny na moderní kancelářskou budovu pro veřejnou správu.
 
Rekonstrukce zachovává vnější charakter budovy a její stávající členění na tři objekty. Základním výrazovým prvkem budovy zůstane kombinace lehkého obvodového pláště na hlavních fasádách s páskovým obkladem na plných štítových stěnách a vložených komunikačních věžích.
 
Součástí návrhu je i revitalizace přilehlých veřejných prostranství. Západní terasa u stanice tramvaje Koh-i-noor je navržena jako pobytový prostor se zelení a prvky městského mobiliáře. Východní terasa u nákupního centra, která byla doposud využívána v plném rozsahu jako parkoviště, bude nyní doplněna plochami zeleně.
 
„Nová“ radnice je navržena v souladu s aktuálními trendy veřejné správy, tedy s důrazem na otevřenost, přívětivost a vstřícnost k občanům. Radnice bude rozdělena do několika zón. Do vstupní části bude mít veřejnost neomezený přístup, sem budou soustředěny prakticky všechny činnosti, u kterých Převažuje styk s veřejností. Další část bude mít charakter moderní administrativní budovy pro veřejnou správu, poslední část bude reprezentační, v této části najde své místo samospráva, která kromě prostor pro vedení městské části bude mít i sály pro jednání rady a zastupitelstva. Podnož objektu bude sloužit pro parkování osobních vozidel zaměstnanců i návštěvníků úřadu a pro umístění skladů, archivu, technologického zázemí a prostorů pro správu a ostrahu budovy. Předpokládá se také ozelenění části střechy objektu a zřízení venkovní pobytové plochy pro zaměstnance.

 

Napiště svůj podnět k projektu

Kontaktní informace

Váš příspěvek

Podněty občanů

Podněty k projektům

Hlavním cílem podnětů k projektu je vyzvat občany, odbornou veřejnost (architekty, urbanisty, studenty, umělce), aby vyslovili svůj názor, připomínku, či podnět k danému projektu. Uvědomujeme si, že k realizaci jakéhokoliv návrhu vede cesta zejména přes diskuzi s místními obyvateli. Podněty budou průběžně evidovány a vyhodnocovány a stanou se podkladem pro následující vývoj daného projektu.

Na vaše podněty, připomínky a dotazy je odpovídáno soukromě emailem.

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons