We recommend the absolute best dentist in Turkey, one that has long been out favourite. If you are looking for anIstanbul affordible dentist, wait no further, visit Periodonta

Veřejné prostory Prahy 10

Nová radnice

Atributy

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Základní informace

REKONSTRUKCE BUDOVY RADNICE

Sídlo Úřadu městské části Praha 10 je součástí sídliště Vlasta, které vyrostlo v sedmdesátých letech naproti slavné továrně Koh-i-noor. Komplex budov již nevyhovuje nárokům na standard moderní radnice a také jeho stavebně-technická kondice odpovídá době vzniku před čtyřmi dekádami. Radnice vyžaduje celkovou rekonstrukci, díky níž budou stávající objekty přeměněny na moderní kancelářskou budovu pro veřejnou správu.
 
Rekonstrukce zachovává vnější charakter budovy a její stávající členění na tři objekty. Základním výrazovým prvkem budovy zůstane kombinace lehkého obvodového pláště na hlavních fasádách s páskovým obkladem na plných štítových stěnách a vložených komunikačních věžích.
 
Součástí návrhu je i revitalizace přilehlých veřejných prostranství. Západní terasa u stanice tramvaje Koh-i-noor je navržena jako pobytový prostor se zelení a prvky městského mobiliáře. Východní terasa u nákupního centra, která byla doposud využívána v plném rozsahu jako parkoviště, bude nyní doplněna plochami zeleně.
 
„Nová“ radnice je navržena v souladu s aktuálními trendy veřejné správy, tedy s důrazem na otevřenost, přívětivost a vstřícnost k občanům. Radnice bude rozdělena do několika zón. Do vstupní části bude mít veřejnost neomezený přístup, sem budou soustředěny prakticky všechny činnosti, u kterých Převažuje styk s veřejností. Další část bude mít charakter moderní administrativní budovy pro veřejnou správu, poslední část bude reprezentační, v této části najde své místo samospráva, která kromě prostor pro vedení městské části bude mít i sály pro jednání rady a zastupitelstva. Podnož objektu bude sloužit pro parkování osobních vozidel zaměstnanců i návštěvníků úřadu a pro umístění skladů, archivu, technologického zázemí a prostorů pro správu a ostrahu budovy. Předpokládá se také ozelenění části střechy objektu a zřízení venkovní pobytové plochy pro zaměstnance.

 

Napiště svůj podnět k projektu

Kontaktní informace

Váš příspěvek

Podněty občanů

Podněty k projektům

Hlavním cílem podnětů k projektu je vyzvat občany, odbornou veřejnost (architekty, urbanisty, studenty, umělce), aby vyslovili svůj názor, připomínku, či podnět k danému projektu. Uvědomujeme si, že k realizaci jakéhokoliv návrhu vede cesta zejména přes diskuzi s místními obyvateli. Podněty budou průběžně evidovány a vyhodnocovány a stanou se podkladem pro následující vývoj daného projektu.

Na vaše podněty, připomínky a dotazy je odpovídáno soukromě emailem.

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons