We recommend the absolute best dentist in Turkey, one that has long been out favourite. If you are looking for anIstanbul affordible dentist, wait no further, visit Periodonta

Veřejné prostory Prahy 10

Plácek Hamerák

Atributy

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Základní informace

V souvislosti s obnovou cyklostezky Záběhlice – vodní nádrž Hostivař (dokumentace ke stavebnímu povolení z února 2010, kterou zpracovala spol. Dipro spol. s r.o.) podél Hamerského rybníka v Praze – Záběhlicích, plánovanou Technickou zprávou komunikací, se MČ Praha 10 rozhodla zadat studii a dokumentaci pro územní rozhodnutí veřejného prostoru u kostela Narození Panny Marie. Dokumentaci zpracoval architektonická ateliér MEPRO s.r.o.

Prostor se nachází na severním břehu Hamerského rybníka, v údolí mezi Spořilovem a Záběhlicemi, před kostelem Narození Panny Marie. Naproti kostelu se nachází Sportovní areál Hamr, jehož součástí je i restaurace včetně venkovní dřevěné terasy s výhledy na Hamerský rybník a tenisové kurty. V časech bohoslužeb slouží prostor jako shromažďovací plocha pro návštěvníky kostela. Plocha nabízí přímý kontakt s vodní hladinou, je využívaná i rodinami s dětmi pro krmení ptactva, nebo jako místo pro vycházku pro seniory z nedalekého Domu Naděje. Cílem je vytvořit místo pro bezkolizní pohyb chodců a cyklistů a nabídnout lidem místo k posezení a zastavení v blízkosti vodní plochy.

Plocha je součástí Územního systému ekologické stability, dále NATURA 2000 a přírodního parku. Řešené území sousedí s plochou parku a historické zahrady a hřbitova při kostelu Narození Panny Marie. Nachází se v záplavovém území – dle podkladů územního rozvoje HLMP.

 

NÁVRH

Navrhované řešení se snaží celou plochu od mostku přes Botič zklidnit a řešit v jednoduché formě jednotné žulové štětové zádlažby, doplněné plochami zeleně se sezením. Plochy sezení jsou doplněné o "terasy". Plocha před kostelem plní všechny požadované funkce (i provozní) a je oddělena novou cyklotrasou od vodní hladiny. Spojení vodní hladiny s řešeným prostorem je navrženo vybudováním nového dřevěného mola na břehu rybníku Hamr (u ulice K Vodě), které navozuje "naplavené klády" a umožňuje plynulý přístup až k hladině a vytvoří intimní místo pro rozjímání.

 

ZAJÍMAVOSTI

Kostel Narození Panny Marie

Základ kostela Narození Panny Marie na ostrohu mezi Botičem a Hamerským rybníkem pochází z první poloviny 12. století (kolem roku 1125). Ve 14. století byl z románského stylu goticky přestavěn, v té době býval farním kostelem. K další přestavbě došlo v letech 1876-1880, kdy byla původní románská věž zničená bleskem a nahrazena dnešní pseudorománskou. Nástěnné malby vytvořil údajně malíř Koucký. Oltářní obraz Narození Panny Marie je z roku 1861. Rozsáhlejší opravy byly provedeny i v roce 1948, v roce 2000 a byla opravena fasáda.

Napiště svůj podnět k projektu

Kontaktní informace

Váš příspěvek

Podněty občanů

Podněty k projektům

Hlavním cílem podnětů k projektu je vyzvat občany, odbornou veřejnost (architekty, urbanisty, studenty, umělce), aby vyslovili svůj názor, připomínku, či podnět k danému projektu. Uvědomujeme si, že k realizaci jakéhokoliv návrhu vede cesta zejména přes diskuzi s místními obyvateli. Podněty budou průběžně evidovány a vyhodnocovány a stanou se podkladem pro následující vývoj daného projektu.

Na vaše podněty, připomínky a dotazy je odpovídáno soukromě emailem.

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons