Veřejné prostory Prahy 10

Plácek Hamerák

Atributy

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Základní informace

V souvislosti s obnovou cyklostezky Záběhlice – vodní nádrž Hostivař (dokumentace ke stavebnímu povolení z února 2010, kterou zpracovala spol. Dipro spol. s r.o.) podél Hamerského rybníka v Praze – Záběhlicích, plánovanou Technickou zprávou komunikací, se MČ Praha 10 rozhodla zadat studii a dokumentaci pro územní rozhodnutí veřejného prostoru u kostela Narození Panny Marie. Dokumentaci zpracoval architektonická ateliér MEPRO s.r.o.

Prostor se nachází na severním břehu Hamerského rybníka, v údolí mezi Spořilovem a Záběhlicemi, před kostelem Narození Panny Marie. Naproti kostelu se nachází Sportovní areál Hamr, jehož součástí je i restaurace včetně venkovní dřevěné terasy s výhledy na Hamerský rybník a tenisové kurty. V časech bohoslužeb slouží prostor jako shromažďovací plocha pro návštěvníky kostela. Plocha nabízí přímý kontakt s vodní hladinou, je využívaná i rodinami s dětmi pro krmení ptactva, nebo jako místo pro vycházku pro seniory z nedalekého Domu Naděje. Cílem je vytvořit místo pro bezkolizní pohyb chodců a cyklistů a nabídnout lidem místo k posezení a zastavení v blízkosti vodní plochy.

Plocha je součástí Územního systému ekologické stability, dále NATURA 2000 a přírodního parku. Řešené území sousedí s plochou parku a historické zahrady a hřbitova při kostelu Narození Panny Marie. Nachází se v záplavovém území – dle podkladů územního rozvoje HLMP.

 

NÁVRH

Navrhované řešení se snaží celou plochu od mostku přes Botič zklidnit a řešit v jednoduché formě jednotné žulové štětové zádlažby, doplněné plochami zeleně se sezením. Plochy sezení jsou doplněné o "terasy". Plocha před kostelem plní všechny požadované funkce (i provozní) a je oddělena novou cyklotrasou od vodní hladiny. Spojení vodní hladiny s řešeným prostorem je navrženo vybudováním nového dřevěného mola na břehu rybníku Hamr (u ulice K Vodě), které navozuje "naplavené klády" a umožňuje plynulý přístup až k hladině a vytvoří intimní místo pro rozjímání.

 

ZAJÍMAVOSTI

Kostel Narození Panny Marie

Základ kostela Narození Panny Marie na ostrohu mezi Botičem a Hamerským rybníkem pochází z první poloviny 12. století (kolem roku 1125). Ve 14. století byl z románského stylu goticky přestavěn, v té době býval farním kostelem. K další přestavbě došlo v letech 1876-1880, kdy byla původní románská věž zničená bleskem a nahrazena dnešní pseudorománskou. Nástěnné malby vytvořil údajně malíř Koucký. Oltářní obraz Narození Panny Marie je z roku 1861. Rozsáhlejší opravy byly provedeny i v roce 1948, v roce 2000 a byla opravena fasáda.

Napiště svůj podnět k projektu

Kontaktní informace

Váš příspěvek

Podněty občanů

Podněty k projektům

Hlavním cílem podnětů k projektu je vyzvat občany, odbornou veřejnost (architekty, urbanisty, studenty, umělce), aby vyslovili svůj názor, připomínku, či podnět k danému projektu. Uvědomujeme si, že k realizaci jakéhokoliv návrhu vede cesta zejména přes diskuzi s místními obyvateli. Podněty budou průběžně evidovány a vyhodnocovány a stanou se podkladem pro následující vývoj daného projektu.

Na vaše podněty, připomínky a dotazy je odpovídáno soukromě emailem.

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons