We recommend the absolute best dentist in Turkey, one that has long been out favourite. If you are looking for anIstanbul affordible dentist, wait no further, visit Periodonta

Veřejné prostory Prahy 10

Jednosměrné ulice

Enter Title

Na jednosměrných místních komunikacích může být cyklistům v odůvodněných případech umožněn průjezd v obou směrech. Toto řešení lze použít jen v přehledných úsecích. Ve shodném směru s motorovou dopravou jsou cyklisté vedeni společně s ní, jízdní pruh pro cyklisty v opačném směru se umisťuje po levé straně jízdního pruhu. Nezbytným doplňkem tohoto řešení je patřičné svislé a vodorovné dopravní značení. Šířkové uspořádání je stejné jako ve standardních případech. Dále je nutné dodržet následující podmínky:

  • bezpečnostní odstup mezi jízdním pruhem a protisměrným pruhem pro cyklisty je 0,50 m
  • vedení provozu cyklistů se při šířce jízdního pásu mezi obrubníky menší než 4,50 m nedovoluje (do této šířky se nezapočítává případný parkovací pruh či pás)
  • v odůvodněných případech (stísněné poměry, rekonstrukce) při dovolené rychlosti menší než 50 km/h může být šířka mezi obrubami snížena na 4,0 m, bezpečnostní odstup mezi jízdním pruhem a pruhem pro cyklisty se snižuje na 0,25 m a bezpečnostní odstup od obruby se ruší.

V místech kontaktu s autobusovými zastávkami umístěnými přímo v jízdním pruhu se jízdní pruh v místě zastávky přeruší nebo je převeden do přidruženého dopravního prostoru. Podél zastávek v zálivu probíhá cyklistický pruh kontinuálně.

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons