Veřejné prostory Prahy 10

Sejdeme se na dvoře

Sejdeme se na dvoře

Garant: Ing. J. Uher

Vývoj:

 • 11.3. proběhlo úvodní jednání (seznámení s projektem) na ÚMČ s navrhovatelkou a odeslána pozvánka pozvánka na místní jednání dne 30.3.
 • Záměr byl předběžně konzultován na OST
 • 30.3. jednání s vybraným architektem, který byl požádám o cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace dle požadavku OST
 • 30.3. záměr konzultován na OMP (předmětný pozemek má bytové družstvo v nájmu, zjištění podrobností o dotčeném pozemku a jeho budoucím záměru)
 • 30.3. proběhlo jednání na místě s navrhovatelkou, místními obyvateli, zástupci bytového družstva LD2000
 • 6.4. jednání s navrhovatelkou, řešení možností fitness zařízení a konstrukce altánu
 • Posouzení došlé cenové nabídky od projektanta na zpracování projektové dokumentace
 • Další cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace chce předložit pí. Vránová
 • 28.4. od 17,30 místní setkání s navrhovatelkou, bytovým družstvem LD2000 a občany

------------------------------------------------------------------------------------------

 • místní setkání proběhlo ve stanovený datum, a to jak za účasti pí Vránové, tak zástupců odboru životního prostředí a dopravy a obyvatel, kteří s realizací projektu nesouhlasí. Přítomným obyvatelům byl podrobněji představen projekt Sejdeme se na dvoře a byly diskutovány jeho kontroverzní části s cílem najít kompromis, který bude akceptovatelný pro obě strany tak, aby byl projekt zrealizován
 • probíhá komunikace se zástupci LD2000, na jehož schůzi výboru dne 23.6.2016 bude přítomen i vedoucí OŽD

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons