Veřejné prostory Prahy 10

Přihlášené projekty

Mapa projektů

Přihlášené projekty

V níže uvedené tabulce jsou uvedny všechny návrhy tak, jak byly podány. V rámci právě probíhajících veřejných prezentací u některých z nich dochází k úpravám, slučování či jiným změnám. Seznam tedy bude průběžně aktualizován tak, aby před lhůtou pro hlasování byly všechny podklady k návrhům aktuální.

  Název projektu  Popis návrhu     Ke   stažení

Náklady předpokládané

navrhovatelem

Realizovatelné
1 Stezka pro bosou chůzi Předmětem návrhu je vybudování v prostoru parku Malinová – Chrpová stezky pro bosou chůzi, tedy cestu složenou z různých povrchů.  PDF 290.000 ANO
2 Vybudování přístřešku na autobusové zastávce Navrhovatel navrhuje vybudování přístřešku pro cestující na zastávce autobusu č. 195 u polikliniky Zahradní Město. Přístřešek by měl být pro cca 20 cestujících a měl by být doplněn o místo k sezení pro 10 osob. PDF 80.000 NE - prostor přístřešku by zasahoval na pozemek třetí osoby
3 Zklidnění ulice Na hroudě Návrh řeší zklidnění dopravy a zmírnění hlučnosti v ulici Na Hroudě. Stávající povrh, který je tvořen „kočičími hlavami“ má být nahrazen bezhlučnou asfaltovou směsí PDF 660.000 NE - reálné náklady na realizaci by mnohonásobně převýšily stanovený finanční limit 
4 Oprava cest Jiřího Karena Na Třebešíně Navrhovatel zamýšlí kompletní opravu cest, včetně obrubníků v parku Jiřího Karena. PDF 826.254 ANO
5 Odpady v třetím tisíciletí Návrh řeší rekonstrukci prostoru pro odpad v ul. Jetelová. Současné popelnicové stání by mělo být kompletně předěláno. Jeho stěny z betonových prvků a zvětralých cihel by měly být odstraněny a podlaha opravena.  PDF 427.000 NE - jedná se o majetek, který ze zákona spravuje uživatel, tedy SVJ
6 Revitalizace ulice Šafránová a její napojení k parku Malinová Chrpová na Zahradním Městě Navrhovaná revitalizace zahrnuje vybudování bezpečného přechodu na křižovatce ulic Šafránová x Ostružinová, a to vložením zvýšeného dlážděného retardéru s přejezdem přes stupňovitě osazené obrubníky. Zároveň, kromě snížení rychlosti na 30km/h, i označení přechodu pro chodce s jasnou předností pěšího provozu.  PDF 500.000 ANO
7 Vybavení Malešického parku Navrhovatel navrhuje rozšíření vybavení Malešického parku o zařízení pro dvě aktivity – pinp-pong a šachy. Ping-pongový stůl by byl umístěn u stávající ohrady „hospodářského dvora“. Pro šachy navrhuje dvě varianty - šachový stůl a zahradní šachy PDF 75.490 ANO
8 Krytý stolní tenis v Gutovce Návrh nabízí rozšíření vybavení areálu Gutovka o prostor pro krytý stolní tenis. Tento prostor by vznikl výstavbou malometrážní montované kryté haly se dvěma ping-pongovými stoly. PDF 180.000 ANO
9 Úprava prostoru před budovou Husova sboru s památným kamenem Návrh komplexně řeší úpravu prostoru na rohu ulic Dikova a U vodárny před budovou Husova sboru, na němž je umístěn památný kámen ze středověkého hradu Krakovce, což je zřejmá památka a připomínka Mistra Jana Husa. Jde o vytvoření „ostrova krajiny“ s využitím stávající historické mozaiky, revitalizací zeleně a výsadbou vzrostlé lípy. PDF 214.997 ANO
10 Úprava zanedbané plochy Navrhovatel ve svém návrhu řeší revitalizaci plochy mezi ulicemi Na Padesátém x Přetlucká x Dürerova. Měla by zde být odstraněna přerostlá zeleň a plocha upravena a udržována tak, aby nemohla sloužit jako úkryt pro bezdomovce. Návrh je doplněn o vybudování chodníku mezi metrem Skalka a obchodním domem Tesco. PDF 500.000 NE - jedná se o soukromé pozemky
11 Revitalizace Jiráskovy aleje Návrhem je řešena komplexní revitalizace Jiráskovy aleje. Pro zlepšení kondice stromů je navrhován dendrologický průzkum a pěstební zásahy, provedené certifikovaným dendrologem.  PDF 100.000 ANO
12 Obnovení činnosti vodotrysku u metra Skalka Navrhovatel navrhuje obnovení kašny u metra Skalka s tím, že by energie potřebná pro vodní čerpadlo měla být získávána ze solární energie (instalovat solární panely). PDF neuvedeno NE - nelze dohodnout s DP
13 Výstavba vodní kašny s fontánou, plastikami např. vodních ptáků a osvětlením v otevřeném skeletovém altánu s popínavými růžemi  Revitalizace prostranství malého parku v ústí ulic Mattioliho a Kamelova by měla vytvořit otevřený architektonický polyfunkční prvek v této lokalitě, nabízející odpočinek a místo k setkávání obyvatel. Jednou z variant by mohla být výstavba vodní kašny s fontánou, po případě i s malým brouzdalištěm, plastikami hnízdících ptáků a osvětlením v otevřeném altánu nad kašnou o průměru asi 10 m. Použity by mohly být přírodní materiály, leštěný mramor, kámen a kovová konstrukce na altán v kombinaci s dřevěnými prvky.  PDF 555.000 NE - skutečné náklady by přesáhly stanovený limit
14 Revitalizace kruhového objezdu v ústí ulic Mikanova, Kamelova, Mattioliho  pohádková zahrádka s dřevěnými barevnými plastikami na pružinách a LED osvětlením Návrh řeší revitalizaci prostranství kruhového objezdu v ústí ulic Mikanova, Mattioliho a Kamelova. Na stávajícím kruhovém objezdu by měl být vytvořen vnitřní kruhový objekt ze dřeva nebo kovu, do kterého by byly umístěny vyřezávané barevné dřevěné plastiky s LED osvětlením, kolem kterého bude ochranný travnatý pás v šíři 1,5 m.  PDF 460.000  ANO
15 Zaostřeno na stávající zeleň Navrhovatelka navrhuje koncentrovat pozornost a četnost péče o stávající zelené plochy v lokalitě Nové Zahradní Město v Záběhlicích, které jsou v majetku MČ Praha 10. Podle návrhu by tato aktivita měla být řešena zřízením pracovní pozice k péči o zeleň a veřejná prostranství. Dále je navrhováno umístění více odpadkových košů minimálně do ústí ulic  Kamelova a Mikanova. PDF 792.000 NE - nejedná se o investiční akci
16 Centrum pro vzdělání v oblasti obnovitelných zdrojů, recyklace a ekologie Návrh nabízí vybudování centra pro vzdělávání v pavilonu bývalé ZŠ Jahodová, který je z poloviny nevyužitý. Jedná se o přednáškový sál a 2 přilehlé kabinety coby zázemí. Centrum by sloužilo pro pravidelné interaktivní přednášky pro žáky ZŠ - prezentace možností, technologií a řešení, konzultace, výpočet a pomoc (například bytovým družstvům i jiným subjektům, které budou mít zájem se zapojit) realizovat projekty s cílem plošného dosažení vyšší energetické samostatnosti a míry využití obnovitelných zdrojů. PDF 1.000.000 NE - nejedná se o investiční akci
17 Naučná stezka Prahou 10 Návrh řeší propojení kulturně a historicky zajímavých míst značenou turistickou naučnou stezkou. Jednotlivá zastavení by byla doplněna o informační tabuli s informacemi o daném místě. Navrhovaná trasa by začínala u stanice metra Strašnická a vedla po trase Trmalova vila, vila bratří Čapků, Eden, kolonie Bohdalec, obecná škola, kolonie Slatiny, Hamerský rybník, Záběhlický zámek, meandry Botiče, Práčský zámek, Toulcův dvůr. PDF 230.000 ANO
18 Pietní a odpočinkové místo Kaplička Malešice Předmětem tohoto návrhu je kultivace nejbližšího okolí výklenkové kapličky v Rektorské ulici. Cílem je vytvoření upraveného místa vhodného k posezení, odpočinku a poznávání, které vytvoří důstojný rámec významné nemovité kulturní památky Malešic a památce bojů a obětí bitvy u Štěrbohol. PDF 938.658 ANO
19 Metro Strašnická Navrhovatel se zabývá komplexním přetvořením prostoru u metra Strašnická v prostor pro posezení v kultivovaném prostředí. Řeší osazení okolí metra kvalitním a pravidelně udržovaným městským mobiliářem, nahrazení nevyhovujících a nevhodně umístěných reklamních laviček u zastávek MHD za moderní, estetické a ergonomicky vhodné lavičky. Dále nabízí vybudování veřejného WC, pítka a vytvoření prostoru pro soukromou inzerci místních obyvatel. PDF 948.000  ANO
20 Zatraktivnění a rozšíření naučné stezky Zahrada ve městě Navrhovatel předkládá návrh na oživení, zatraktivnění a rozšíření naučné stezky Zahrada ve Městě, která umožňuje obyvatelům Zahradního Města, ale i jeho návštěvníkům, najít cíl a motivaci pro jejich procházky. Přináší jim nové informace, jak o lokalitě, tak o rostlinách, podle kterých se ulice Zahradního Města jmenují. Stezku by měla být obohacena i o interaktivní prvky. PDF 212.400 ANO
21 Venkovní fitness park Navrhovatelka navrhuje výstavbu venkovního fitness parku obdélníkového tvaru o celkové rozloze 203m2. Venkovní fitness park Uruk TWO nabízí vše, co mohou cvičenci street workoutu, calistheniky, bar freestylu či pole dance potřebovat.  PDF 959.860 ANO
22 Klidová zóna Eden Jedná se o celkovou rekonstrukci chodníků a prostor mezi ulicí Kišiněvská a domem v ulici Jerevanská s návazností na ulici Vršovická. V návrhu je zahrnuta rekonstrukce schodiště v daném prostoru a vybudování herny pod širým nebem. PDF 425.000 ANO
23 Sběr a využití dešťové vody Návrh se týká prostor mezi domy ohraničený ulicemi Vršovická, Archanelská, Kavkazská, Kodaňská. Navrhovatel navrhuje revitalizaci ovocných stromů a umístění nádob na sběr dešťové vody pro potřeby fungující komunitní zahrady.  PDF 120.000

ANO

staženo navrhovatelem

24 Revitalizace parčíku U Trati - Na Spádu Navrhovatelé řeší ve svém návrhu obnovu mobiliáře, tj. doplnění dřevěných součástí původních lavic, vyčištění betonových prvků nebo instalace 3 nových lavic do prostoru parku. Dále doplnění chybějících litinových částí původně zde stojící pumpy na existující betonový sokl, průzkum možného opětovného zprovoznění studny a jeho realizace. Součástí návrhu je i oprava podezdívky po obvodu parku, a instalace odpadkového koše a stojanu se sáčky na psí exkrementy. PDF 70.000 ANO (reálné náklady jsou 150.000)
25 Zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastávkách Radošovická a Kubánské náměstí Jedná se o úpravy na zastávkách MHD Radošovická a Kubánské náměstí. Návrh řeší především bezpečnost, včetně odstranění bariér a úpravy přilehlé zeleně. PDF 175.000 ANO
26 Osvětlení Jiráskovy aleje Návrh se zabývá zvýšením bezpečnosti v Jiráskově aleji od ulice Dětské k ulici Solidarity, a to vybudováním osvětlení.  Preferováno je solární osvětlení PDF 800.000 ANO
27 Revitalizace parku Solidarita Navrhovaná opatření se týkají odstranění křovin kolem laviček, opravy mobiliáře a dřevěného mola. Dále také umístění houpačky, herního prvku a zvýšení bezpečnosti pohybu chodců před strašnickým divadlem.  PDF 555.721 ANO
28 Sejdeme se na dvoře Návrh řeší úpravu a vybavení vnitrobloku mezi ulicemi Vršovická, Užocká, Bajkalská a Krasnojarská tak, aby prostor mohl sloužit k trávení volného času a setkávání sousedů. Do zahrady vnitrobloku by byl umístěn vzdušný, multifunkční altán s odnímatelnými či posuvnými tabulemi, tak aby se daly kombinovat a díky tomu mohly být využity pro letní projekci kina, pořádání výstav, workshopů, atd. Místo v rohu zahrady by bylo vybudováno menší venkovní fitness pro všechny generace. PDF 370.000 ANO
29 Kulturně-komunitní centrum Praha 10 Navrhovatelé navrhují vybudování "cool" místa v prostoru školního dvora strašnické secesní školy, které by sloužilo k setkávání lidí. Záměrem je vytvoření prostoru pro různé aktivity, např. letní kino, workshopy, přednášky, sportovní akce, veřejná knihovna, divadlo, výstavy, vernisáže, foodfestivaly, hamakový háj, atd. PDF 300.000 NE - pozemek nevhodný pro využití v tomto projektu
30 Úpravy na sáňkovacím vrchu mezi ulicemi Jasmínová a Platanová Návrh nabízí rozšíření možností využití sáňkovacího kopce mezi ulicemi Jasmínová a Platanová, a to výstavbou nerezové dvouklouzačky. Jelikož navrhují délku 25-30 m, jednalo by se o jednu z nejdelších nízkých terénních nerezových 2-klouzaček v České republice, která by se tak stala novou atrakcí občany všech kategorií.  PDF 460.000  ANO (reálné náklady jsou 800.000)
31a Ovocný sad EMMKA Návrh nabízí výsadbu ovocných stromů a keřů v prostoru parku Jiřího KArena PDF 221.124

ANO

(sloučení s návrhem č. 47)

31b Zlepšení prostředí ZŠ Nad Vodovodem Navrhovatelé navrhují kultivaci prostoru před ZŠ Nad Vodovodem a vybudování čtyř odpočinkových míst, které mezi sebou budou propojeny cestičkami. PDF 920.663 ANO
32 Revitalizace dětského hřiště na ZŠ Hostýnská Návrh řeší revitalizaci prostor u školy a hřiště, které, dle navrhovatele, v současnosti nevyhovuje z hlediska bezpečnosti ani kapacity. Areál školy by měl být doplněn lavičkami pro získání místa pro výuku pod širým nebem a neformální setkání rodičů. Ke stávajícím herním prvkům je navrhována instalace dopadových ploch a rozšíření hřiště o nov prvky. Řešena je i obnova pískoviště a absence stinných míst a prostor k využití pro školní družinu. PDF 575.000 ANO
33 Revitalizace veřejného prostranství v Tulské ulici Návrh se týká části otevřeného vnitrobloku. Změnou by měla projít cesta a osvětlení. Dále by zde mělo vzniknout odpočinkové místo, a to umístěním velké parkové lavice. V prostoru by měly být instalovány nové odpadkové koše. PDF 726.000 ANO
34 Workoutové hřiště v Malešicích Návrh řeší vybudování workoutového hřiště s gumovým podkladem o rozloze 60 m2. Jedná se o systém kovových hrazd a posilovacích prvků, lavic apod. Hřiště je navrženo na zatravněné ploše za domem Počernická 368/59.  PDF 400.000 ANO (sločení s návrhem č. 21)
35 Originální síťové lavičky - ul. Topolová u zastávky MHD Navrhovatelé nabízí oživení prostoru u zastávky Topolová a to umístěním originálního prvku pro posezení, setkávání, ale i relaxaci dětí, mládeže i seniorů. Jedná se o síťovou lavičku pro více osob. PDF 90.000 ANO
36 Umístění houpací lavice u zastávky Topolová Návrh nabízí zpestření nevyužitého místa v ulici Topolová u zastávky MHD prvkem pro posezení, setkávání, ale i relaxaci dětí, mládeže i seniorů. Originální houpací dvou-lavice by sloužila veřejnosti v průběhu celého roku. PDF 120.000 ANO
37 Originální MAXI lavička sáňkovací vrch Zahradní Město, mezi ul. Jasmínová a ul. Platanová Návrh řeší pevnou instalaci maxi lavičky v horní části „sáňkovacího kopce“. Lavička má originální design a pojme 8 až 10 osob. PDF 109.000

ANO

(staženo navrhovatelem)

38 Revitalizace dvoru ve vnitrobloku mezi ulicemi Průběžná x V Olšinách x U Vesny x Na Hroudě Navrhovatel řeší komplexní revitalizaci dotčeného dvora, přičemž výsledkem by mělo být místo pro odpočinek a relaxaci, sportovní vyžití a setkávání. Návrh obsahuje revitalizaci stávající zeleně, vybudování odpočinkových a sportovních, včetně oválu pro jízdu dětí na odrážedle, či kole.  PDF 950.000 ANO
39 Bezpečné uložení jízdních kol na Praze 10

Předmětem návrhu je vybudování sítě cykloboxů pro možnost uzamčení kola ve strategických bodech:

Metro Skalka a Strašnická, Kubánské náměstí, Nádraží Strašnice, Nádraží Vršovice, ÚMČ Praha 10, OC Eden a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
PDF 931.700 ANO (bez navrhovaného pronájmu)
40 Street workout park Sunflower Předkládaným návrhem je výstavba nového Street workout parku Sunflower. Zařízení pro cvičení je tvořeno ocelovou konstrukcí se systémem hrazd, bradel, žebříků a držáku na kruhy. Jednotlivé části fitness hřiště jsou spojeny v harmonický celek pro posilování vlastní vahou.  PDF 700.000 ANO
41 Rekonstrukce zahrady Domu Um Návrh obsahuje vybudování dřevěné kryté pergoly se 2 lavičkami na zpevněné ploše pod hrušní v zahradě Domu Um, kterou by mohli využívat rodiče dětí a děti navštěvující kroužky. Dále pak výstavbu malého dřevěného srubu vedle pergoly, ve kterém by si děti mohly hrát. Nevyhovující travnatý povrch by bylo odstraněn a nahrazen travním kobercem. PDF 190.000 ANO
42 Gočárovy schody na náměstí Svatopluka Čecha Jedná se o vybudování schodiště vedoucím do horní ulice nad parkem, původně zamýšlené architektem Gočárem. Schodiště by mělo být provedeno v žulových panelech, podobně jako schodiště pod kostelem, případně i v betonu, jako schody v portiku kostela. Návrh řeší i související komunikace pro pěší.  PDF 830.000 ANO
43 Rekonstrukce ulice Kaňkova Předmětem návrhu je úprava povrchu vozovky na asfaltovou a zřízení chodníku po jedné straně ulice. PDF 700.000 NE - reálné náklady by překročily stanovený limit
44 Street workout fitness park Navrhovatel nabízí vybudování venkovního fitness parku (obdobný jako je ve Strašnicích u Billy), citlivě umístěného do stávajícího porostu. Zařízení by mělo sloužit pro aktivní sportovce, kteří se často pohybují v Malešickém lese.  PDF 500.000 ANO (sloučení s návrhem č. 21)
45 Obnova prostoru před (případně za) ZS Olešská Návrh řeší úpravy prostor u ZŠ Olešská. Obsahuje umístění několika laviček případně aktivních prvků (prolézačky, houpačky, pískoviště pro nejmenší), či umístění malého altánku.  PDF 700.000 NE - nejedná se o pozemky města
46 Revitalizace okolí Botiče Předkládaným návrhem je revitalizace zanedbané části Botiče, s využitím potenciálu vody ve městě, zlepšení veřejného prostoru pražského Gymnazia Přípotoční, zlepšení veřejného prostoru, který budou využívat nejen „skejťáci“, ale i středoškoláci, maminky s dětmi a všichni obyvatelé Prahy 10. Návrh obsahuje úpravy území u Botiče v blízkosti gymnázia, včetně vybudování skateparku a prostoru pro setkávání a trávení volného času. PDF 999.030 ANO
47 Knihovnička s lavičkou Navrhovatelka navrhuje oživení parku Jiřího Karena umístěním lavičky s knihovničkou s tvorbou básníka J. Karena. PDF 110.000 ANO
48 Přístupová cesta k ZŠ Švehlova Odstranit přestárlé a přerostlé křoviny, zpřehlednit tak celý úsek cesty k ZŠ. Výsadba nového živého plotu na hranici areálu ZŠ – navrhované dřeviny: habr s doplňkovými kvetoucími keři (např. tavolník, růže svraskalá). Vybudování zpevněné cesty pro pěší v délce cca 30m a šíři cca 80cm, vedoucí v trase stávajíc vyšlapané pěšiny. Vyklestění prostoru severní strany školní jídelny a úprava prostoru vhodným způsobem, např. ve stylu japonské zahrady s využitím kamínků, či větších solitérních kamenů a doplnění zelení, vhodné pro severní strany PDF 380.000 ANO
49 Renovace/výmalba betonové zdi v ulici Pod Židovskými hřbitovy V tomto návrhu je navržena výmalba betonové zdi v ulici Pod Židovskými hřbitovy s prostorově zajímavým motivem. Provedení by bylo vyhotoveno anti-sprejerskými barvami (omyvatelnými), které jsou odolné i proti povětrnostním vlivům. PDF 105.000 NE - zeď je v majetku třetí osoby
50 Ochrana fasád proti sprejerům Návrh řeší boj proti grafity, a to poskytováním speciálních barev na přemalbu sprejerských výtvorů PDF celková cena neuvedena NE - doručeno po uzávěrce, není investiční povahy
     
   

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons