Veřejné prostory Prahy 10

Odborný konzultant

Další informace

Odborný konzultant

Odborným konzultantem procesu je společnost Agora Central Europe, česká nezisková organizace, která byla založena za účelem upevňování demokratických principů ve společnosti. Cílem Agory CE je zlepšování dialogu a navazování partnerství mezi státní správou, samosprávou, širokou veřejností a dalšími subjekty (vědeckou obcí, podnikatelskou sférou, neziskovým sektorem apod.).

Agora CE je garantem participativních projektů po celé České republice, do jejího projektu Participativní rozpočtování - inovativní nástroj dialogu radnic s občany, podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, se zařadily kromě Prahy 10 také Městská část Praha – Zbraslav a další radnice z Čech a Moravy.

www.agora-ce.cz

 

Zde je ke stažení publikace, která je určena všem, kteří se zajímají o to, jak je možné zavádět participativní rozpočtování ve městě. Do jisté míry tak předpokládá alespoň základní představu o tom, co participativní rozpočet je. Autoři se snažili vytvořit krátký a přesto dostatečně ilustrativní popis různých modelů participativního rozpočtu, které fungují u našich blízkých sousedů. Proto byl také zvolen formát případových studií. V jednotlivých případových studiích můžete nalézt různé přístupy, jak je tento postup možné využít pro zvýšení podílu občanů na rozhodování o rozpočtu města. Pokud se budete chtít seznámit s dalšími detaily, najdete u jednotlivých příkladů odkazy na webové stránky, kde najdete další informace.

Vznik této publikace umožnil Mezinárodní Visegrádský fond, který podpořil společný projekt „Participativní rozpočtování – různé pohledy na procesy participace veřejnosti zemích Visegrádské čtyřky“. Hlavním záměrem tohoto projektu je přispět k posílení demokratických postupů na úrovni místních samospráv zemí Visegrádské čtyřky a umožnit lepší pochopení základních podmínek pro jejich realizaci.

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons