Veřejné prostory Prahy 10

Revitalizace parku Solidarita

Revitalizace parku Solidarita

Garant: M. Petřík

V rámci příprav na realizaci proběhly, za přítomnosti navrhovatele, dvě koordinační schůzky. Ve druhé polovině března byly zahájeny první úpravy porostů keřů. Probíhá projekční příprava stavebních a sadových úprav. 

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons