Veřejné prostory Prahy 10

Aktuálně

Aktuálně

V pilotním ročníku projektu Moje stopa vyhrálo 7 návrhů

Hlasováním rozhodla veřejnost na Praze 10 o tom, jaké návrhy z 33 hlasovatelných budou realizovány. Více jak 5000 hlasujících rozhodlo o způsobu, jak bude proinvestována částka 5 milonů korun, které radnice MČ Praha 10 vyčlenila na tzv. participativní rozpočet.

Pořadové

číslo

č. návrhu/název

Navrhovatel

Výše nákladů na realizaci v Kč

1.

19. Metro Strašnická

o. s. Útulné Strašnice, Libor A. Engelthaler

948.000

2.

27. Revitalizace parku Solidarita

David Kašpar

555.721

3.

28. Sejdeme se na dvoře

Zuzana Vránová

370.000

4.

46. Revitalizace okolí Botiče

Lukáš Sellner

940.700

5.

39. Bezpečné uložení jízdních kol na Praze 10

Ing. Michal Louda

931.700

6.

25. Úpravy u tramvajových zastávek Radošovická a Kubánské náměstí

Milan Sedmihradský

175.000

7.

18. Pietní a odpočinkové místo Kaplička Malešice

01/14 ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“

Tomáš Klouček

938.657

celkové předpokládané náklady na realizaci

4.859.778

 

Ke každému z vítězných návrhů byl z řad pracovníků odboru životního prostředí a dopravy stanoven odborný garant, který vede pracovní skupinu s úkolem připravit ve spolupráci s navrhovateli všechny podklady, potřebné k realizaci.  Průběžné informace v postupu realizace jsou zveřejňovány v záložce "Realizace projektů".

 

 

Hlasování o projektech v participativním rozpočtu se musí odsunout o 14 dní

Městská část Praha 10 s politováním oznamuje, že je v důsledku neočekávaných událostí nucena posunout začátek hlasování o návrzích v rámci participativního rozpočtu o 14 dní. Hlasování by tak mělo proběhnout od 15. 2. do 26. 2. 2016.

Důvodem posunu je skluz na straně dodavatele hlasovacího systému, společnosti Demokracie 2.1, která o odklad městskou část požádala (vyjádření zástupce Demokracie 2.1 připojeno níže). Konkrétně se jedná o to, aby naprosto bezchybně fungovala verifikace zasílaných SMS zpráv. Přitom právě SMS zprávy byly při veřejných slyšeních vybrány jako optimální bezpečnostní zajištění s největším komfortem pro hlasující.

Pro Úřad MČ Praha 10 je klíčovou prioritou, aby hlasování o návrzích bylo maximálně věrohodné, průkazné a korektní. A to především s ohledem na mimořádné úsilí, které navrhovatelé vynaložili při zpracování všech projektů. Povinností úřadu je rovněž zajistit, aby částka, která je na participativní rozpočet vyčleněna, byla proinvestována zcela transparentním způsobem.

„Všem účastníkům projektu i občanům Prahy 10 se za zdržení omlouváme. Ale věříme, že nepatrný posun bude ku prospěchu věci a vyloučí jakékoli potenciální pochyby. Spouštíme zcela unikátní projekt a jdeme po neprošlapaných cestách. Takže bohužel někdy narazíme na nečekané překvapení,“ uvedla koordinátorka projektu K. Vávrová.

Podle ní ale odsun hlasování v žádném případě neohrozí průběh celého projektu a termíny vlastní realizace vítězných návrhů, k níž dojde po schválení rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2016.

 

Vyjádření Democracie 2.1

Pěkný den,

chtěl bych tímto omluvit posunutí termínu hlasování o participativním rozpočtu na Praze 10. A to z technických důvodů, konkrétně z důvodu nedostatečného prověření verifikace pomocí SMS. Toho Praha 10 využije jako vůbec první obce v České republice.

Jako garant bezpečnosti a validity hlasování jsme navrhli Praze 10 jako organizátorovi hlasování posunutí o 14 dní, což znamená, že hlasování veřejnosti proběhne od 15. do 26. února 2016. Tento návrh byl akceptován.

V případě dotazů je, prosím, směřujte přímo mně na e-mailovou adresu dominik.jandl@d21.me.

Věříme, že těchto 14 dní "navíc" ve výsledku poskytne autorům jednotlivých návrhů cenný čas pro propagaci na veřejnosti.

S pozdravem a díky za pochopení Dominik Jandl D21.me | DEMOKRACY 2.1 

K. Vávrová, 29.1.2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jsme o krok dál, chystáme se na hlasování

V minulých dnech proběhla ve všech čtyřech základních lokalitách Prahy 10 veřejná setkání, na nichž jednotliví autoři představovali své návrhy na vylepšení veřejných prostor Prahy 10. Během těchto setkání prošlo několik návrhů změnami. Některé se sloučily a jejich navrhovatelé vytvořili týmy které budou bojovat společně, jiné prošly drobnými úpravami tak, aby vyhověly námětům, které na setkáních padly.

Na aktualizaci seznamu a podkladech k jednotlivým návrhům nyní úřad pracuje a zveřejněn bude na těchto stránkách v nejbližších dnech. Hlasování proběhne v termínu 1. - 12. 2. 2016.

K. Vávrová, 22.1.2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moje stopa míří k cíli, přijďte se seznámit s podanými návrhy!

Do projektu Moje stopa bylo celkem podáno 50 návrhů, jejich seznam a podrobné inofrmace ke každému z nich najdete ZDE.

Úřad v rámci informační kampaně k podaným návrhům pořádá sadu čtyř veřejných setkání, na jejichž programu budou autorské prezentace jedotlivých námětů. Setkání proběhnou v prostorách základních škol tak, jako tomu bylo při zářijové kampani k projektu:

Středa 13.1.2016 v ZŠ u Roháčových kasáren pro lokalitu Vršovice - Vinohrady

Čtvrtek 14.1.2016 v ZŠ Brigádníků pro lokalitu Strašnice

Středa 20.1.2016 v ZŠ Hostýnská pro lokalitu Malešice

Čtvrtek 21.1.2016 v ZŠ Švehlova pro lokalitu Zahradní Město - Záběhlice

Setkání proběhnou vždy od 17:30 hodin, pro účastníky bude připraveno drobné občerstvení, pro děti herní koutek.

Při každém setkání budou prezentovány návrhy vztahující se k dané lokalitě, všech obyvatelé se mohou zúčastnit kteréhokoliv z nich. 

 

6. 1. 2016 

K. Vávrová

 

 

Upřesnění pozemků pro projekt Moje stopa

Městská část Praha 10 zpřesnila seznam pozemků, na nichž lze realizovat investice v rámci projektu participativního rozpočtu Moje stopa. Na základě podnětů, které vzešly z veřejných setkání, byl k majetkoprávní mapě vypracován a vložen seznam pozemků, jenž nejsou vhodné k využití v projektu. Jedná se o pozemky, k nimž již má městská část zcela jasně zpracované investiční či rozvojové záměry. A dále rovněž parcely, na kterých vázne nějaký soudní spor. Ten by totiž mohl v budoucnu komplikovat či prodlužovat případnou realizaci akcí na nich navržených.

Celkem bylo z projektu Moje stopa dodatečně vyřazeno 16 pozemků ve Vršovicích, Strašnicích, Malešicích i Záběhlicích. Jejich přesnou specifikaci a jmenný seznam naleznete na internetové adrese: http://verejneprostory.cz/aktivity-a-verejne-prostory/participace/participativni-rozpocet/prihlaste-projekt/majetkova-mapa.aspx. Pozor! Vyřazené pozemky nejsou nijak graficky zvýrazněny v majetkoprávní mapě, kterou pro Prahu 10 zpracovával Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy!

 

Úřad městské části se velmi omlouvá všem, kteří bezprostředně po vyhlášení výzvy začali pracovat na návrzích a nápadech u pozemků, které byly dodatečně z projektu Moje stopa vyloučeny. Prosíme, prostudujte důkladně seznam vyloučených pozemků, abyste k vyřazeným lokalitám zbytečně nepodávali své návrhy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Občané se přišli ptát na otázky k projektu Moje stopa

Projekt participativního rozpočtu s názvem Moje stopa vstoupil v září do další fáze. Městská část Praha 10 uspořádala sérii čtyř informačních setkání, v jejichž rámci zástupci úřadu projekt prezentovali a především odpovídali na otázky zájemců. O schůzky byl zájem ve všech lokalitách Prahy 10 a účastnilo se jich na 50 občanů všech věkových kategorií a rozličných zájmů.

Tito lidé přišli s řadou nápadů na vylepšení veřejných prostor Prahy 10, které by mohly být v rámci Mojí stopy realizovány. Jejich návrhy se týkaly například úprav parků a zeleně, budování volnočasových ploch, vylepšování míst, kde se scházejí se svými sousedy, odstraňování bariér, revitalizaci hřišť i zklidňování obytných zón a řešení dopravní situace. Drtivá většina zmiňovaných nápadů je v kontextu Mojí stopy realizovatelná a jejich šance na úspěch je vysoká. U několika je to ovšem sporné, protože jejich uskutečnění závisí nejen na městské části, ale také na rozhodnutí dotčených státních orgánů.

Hlavním cílem setkání ale bylo vyjasnit praktické dotazy občanů, na něž za úřad odpovídali koordinátorka projektu Kateřina Vávrová a vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje Martin Pecánek. A otázek padalo opravdu mnoho požehnaně!

Dotazy padly například k finanční stránce. Tazatelé se především zajímali o to, co se stane s návrhy, u nichž oni sami odhadnou náklady na částku, která se vejde do horní hranice jednoho milionu korun, projde technickou analýzou s tím samým závěrem, ale vysoutěžený dodavatel nabídne částku převyšující tuto hranici. V takovýchto případech nebude realizace takového návrhu zrušena, ale toto riziko ponese úřad v rámci čerpání z rozpočtové rezervy.

Informačních schůzek se účastnilo 48 občanů Prahy 10, ale to v žádném případě neznamená, že jde o konečný počet zájemců o Mojí stopu. Řada lidí se totiž se svými otázkami obrací přímo na pracovníky úřadu městské části prostřednictvím e-mailu či speciální telefonní linky.

 

Moje stopa zajímá i neziskovky

Zájem o participativní rozpočet projevily také neziskové organizace, pro něž městská část uspořádala rovněž prezentační a informační setkání, jehož se zúčastnili zástupci z celkem 14 neziskových organizací, které na Praze 10 působí. i oni měli celou řadu zajímavých podnětů, například  jak projekt co nejlépe prezentovat občanům Desítky, ale i věcných připomínek, týkajících se financování akce, zajištění odborného dohledu i realizace konkrétních návrhů.

Informační schůzky přitom v žádném případě nebyly jednosměrnou záležitostí. Podněty a otázky občanů i neziskovek totiž přinášejí úřadu řadu signálů, ve kterých oblastech je třeba projekt zejména hlídat, doplňovat či zdokonalit. Velký důraz bude kladen především na hlasování o předložených návrzích. Úřad k této fázi přizval ke spolupráci společnost Demokracie 2.1, která se otázkou veřejného rozhodování dlouhodobě a úspěšně zabývá a vytváří transparentní a bezpečný systém internetového hlasování. Myslí se také na účast občanů bez přístupu k internetu, pro které je obtížné dostavit se osobně k hlasování na úřad do Střediska územního rozvoje. Další otázkou, která se řeší, je přesnější vymezení městských pozemků, jichž se mohou týkat projekty v Mojí stopě. Z majetkoprávní mapy jsou vyloučeny parcely, na nichž má městská část již zcela jasně zpracované investiční či rozvojové záměry, nebo je jejich využití komplikováno váznoucími soudními spory. 

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons