Veřejné prostory Prahy 10

Bezpečné uložení jízdních kol na Praze 10

Bezpečné uložení jízdních kol na Praze 10

Garant: L. Šimonová

S navrhovatelem tohoto projektu proběhla úvodní schůzka, kde byly upřesněny informace, týkající se tvaru a funkčnosti boxů. Dále pak možnosti a lokality vhodné k umístění.

Stavebním odborem bylo sděleno, že k umístění boxů je nutný územní souhlas, tudíž je nutné nechat vypracovat projektovou dokumentaci.

Schůzka s projektantem se uskutečnila dle plánu a dne 11. 4. 2016 úřad obdržel cenovou nabídku ke zhotovení projektové dokumentace. V tuto chvíli je poptávána cenová nabídka ještě u další společnosti.

Zástupci úřadu se spolu s navrhovatelem dne 7. 4. 2016 zúčastnili prohlídky boxu, který byl dodavatelem dovezen do Vršovic.

Dále je naplánována schůzka s dodavatelem cykloboxů k podrobnému ujasnění funkce boxů a rychlosti dodání.

Momentálně stále platí možnost umístění 3ks boxů.

Navrhovatel je garantem projektu průběžně informován elektronickou poštou.

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons