Veřejné prostory Prahy 10

Revitalizace okolí Botiče

Revitalizace okolí Botiče

Garant: Ing. J. Uher

Vývoj:

  • 21.3. proběhlo na ÚMČ s navrhovateli úvodní jednání (seznámení s projektem)
  • Záměr byl předběžně konzultován na OST
  • 23.3. proběhlo s navrhovateli jednání na místě zamýšlené realizace
  • 30.3. jednání s vybraným architektem, který byl požádám o cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace dle požadavku OST
  • Posouzení došlé cenové nabídky od projektanta na zpracování projektové dokumentace
  • Oslovení dalšího projektanta ohledně cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace
  • 18.4. odeslána objednávka na PD Monom works s.r.o.
  • navrhovatelé byli požádáni o dodání podkladů a specifikace jednotlivých prvků

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons