Veřejné prostory Prahy 10

Revitalizace plácku u OC Květ

Atributy

Název:
REVITALIZACE PLÁCKU U OC KVĚT
Investor:
MČ Praha 10
Projekt/Architekt:
Lokalita:
Praha - Záběhlice
Zastavěná plocha:
Realizace:

Základní informace

Oblast kolem NC Květ by se měla stát hlavním centrem Zahradního Města. Náměstím s vysokou koncentrací veřejných i soukromých služeb, kvalitním veřejným prostorem s dobrou dopravní obslužností (zejména MHD). Rozhodující je ochraňovat a rozvíjet hodnoty území. Koncentrovat energii a potenciál území do jeho středu, vytvořit charakter lokality a posílit příslušnost obyvatel ke čtvrti a sounáležitost komunity.

V souvislosti se záměrem soukromého investora na dostavbu nákupního centra OC Květ, se MČ Praha 10 rozhodla zařadit náměstí u OC Květ mezi připravované projekty, které vycházejí z Harmonogramu činností Oddělení koncepce a rozvoje pro roky 2013 a 2014, který byl schválen na zasedání RMČ dne 11.12.2013 a na jednání ZMČ dne 16.12.2013, a který je zároveň Akčním plánem připravovaného Generelu pro veřejné prostory. V průběhu roku 2013 proběhlo několik participačních jednání s místními obyvateli o podobě veřejného prostranství u OC Květ.