Veřejné prostory Prahy 10

Lávka na lávce

Atributy

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Základní informace

Předmětem zadání dokumentace je vybudování a obnovení lávky pro pěší v Praze 10 – Záběhlicích v ulici K Lávce přes Botič. Předchozí lávka pro pěší byla fatálně poškozena při povodni v roce 2013, kdy došlo k její celkové destrukci. Pěší lávka plnila spojovací funkci osídlení na pravém a levém břehu Botiče. Situování lávky je v místech doložené komunikace již v 19. století (viz ikonografie). Provoz zde byl oddělený – motorová vozidla užívají existující ocelobetonovou lávku. Pro pěší byla určena lávka, nyní po celkovém poškození snesená.

NÁVRH

Lávka bude umístěna ve stejném místě jako předchozí, na návodní straně (východní) vedle železobetonové lávky. Vzhledem k charakteru území, existujících staveb, typu navržené lávky a známým skutečnostem bude obnovená lávka umístěna ve stejné pozici jako předchozí. Budou využity břehové mostní opěry sousedící lávky, které byly využity i předchozí lávkou, jež byla stejného charakteru stavebně konstrukčního i provozního (zatížení a pod.). Opěry jsou vyztuženy opásáním ocelovými prvky. Je navrhováno rozšíření stabilizace opěr zpevňovacími trny. Lávka bude uložena na čtyři elastomerová ložiska pod nosníky lávky. Konstrukce ložisek umožňuje vodorovní dilatační pohyby lávkové konstrukce. Základním nosným materiálem je navrženo dřevo, aby byla zajištěna co nejdelší životnost lávky, je uvažováno s lepenými profily a stykování styčníkovými kovovými prvky s svorníky.Boční zábrany v nosnících budou provedeny tuhého povrchově antikorozně ošetřené pletiva.

Napiště svůj podnět k projektu

Kontaktní informace

Váš příspěvek

Podněty občanů

Podněty k projektům

Hlavním cílem podnětů k projektu je vyzvat občany, odbornou veřejnost (architekty, urbanisty, studenty, umělce), aby vyslovili svůj názor, připomínku, či podnět k danému projektu. Uvědomujeme si, že k realizaci jakéhokoliv návrhu vede cesta zejména přes diskuzi s místními obyvateli. Podněty budou průběžně evidovány a vyhodnocovány a stanou se podkladem pro následující vývoj daného projektu.

Na vaše podněty, připomínky a dotazy je odpovídáno soukromě emailem.

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons