Veřejné prostory Prahy 10

HP old

Desítkou na kole: aktualizace generelu pro dopravu a rekreaci na jízdním kole

Desítkou na kole: aktualizace generelu pro dopravu a rekreaci na jízdním kole

Praha 10 již řadu let disponuje plánem rozvoje sítě sloužící pro dopravu i rekraci na jízdních kolech, tzv. cyklogenerel. V těchto dnech začíná proces aktualizace tohoto dokumentu pro další období. Desátá městská část se proto snaží do diskuse k němu zapojit také občany včetně aktivních cyklistů. Na 11.prosince od 18 hodin proto radnice svolává debatu o tomto plánu do Střediska územního rozvoje v budově radnice. Toto setkání má za úkol seznámit obyvatele s přípravnou fází aktualizace cyklogenerelu a získat od nich další podněty. „Smyslem generelu je nalezení rychlých, bezpečných a levných spojení, které dotvoří páteřní trasy stanovené celopražským plánem. Praha 10 dlouhodobě usiluje o to, aby přes její území vedly jak trasy pro dopravní cyklisty, tak stezky pro relaxaci dětí i dospělých. Město by totiž mělo být přirozeně prostupné pro všechny druhy dopravy – MHD, auta, chodce i cyklisty,“ vysvětlila Ivana Cabrnochová (SZ), místostarostka Prahy 10 pro územní rozvoj, která má podporu cyklodopravy mezi svými kompetencemi.

V případě páteřních tras, které jsou většinou řešené pomocí vyhrazených pruhů, postupuje Praha 10 podle celoměstského generelu. Aby byla cena zřízení cyklistického značení co nejnižší, většinou místní úřad dlouhodobě koordinuje jejich zřízení s jinými stavbami – typicky s rekonstrukcemi tramvajových tratí nebo revitalizacemi rozsáhlejších území. Často se pro zřízení cyklopruhů využívá prostor mezi jedoucími a parkujícími automobily, který nelze využít k jinému účelu.

 

Místní cyklogenerel má řešit zejména místní propojení na krátké vzdálenosti, kdy je jízda na kole nejvýhodnější, a koordinaci těchto opatření s okolními městkými částmi. „V roce 2014 proběhne výstavba dlouho připravované cyklotrasy ze Záběhlické ulice okolo Hamerského rybníka do Trojmezí. Naváže na už existující úseky a umožní také obnovu oblíbené pěší stezky do nejzelenější části Prahy 10. Budou postaveny dva pěší a cyklistické mosty přes Botič v Záběhlicích a ve Vršovicích. Bude změněno dopravní značení na několika místech, které pro jezdce na kole zprůjezdní řadu dnes uzavřených ulic a dojde k vyznačení vyhrazených cyklopruhů na Moskevské nebo Průběžné,“ uzavřela místostarostka Cabrnochová.

 

Fotografie cyklopruhu vedle zaparkovaných aut k volnému použití:

http://www.uschovna.cz/zasilka/QIBS3RTI3LRCZBB9-GPH/

 

Představení analytické fáze k aktualizaci cyklogenerelu a sběr podnětů od veřejnosti. Středisko územního rozvoje MČ Prahy 10, Vršovická 68, středa 11. prosince od 18 hodin.

Podněty emailem můžete zaslat cyklokoordinátorovi Danielovi Bernardovi (danielb@praha10.cz).

Galerie

  • Desítkou na kole: aktualizace generelu pro dopravu a rekreaci na jízdním kole

Zveme Vás

Vila Karla Čapka zpřístupněna – zatím virtuálně

Vila Karla Čapka zpřístupněna – zatím virtuálně

Unikátní možnost nahlédnout do nitra vily Karla Čapka, ve které tento velikán světové literatury žil a tvoři...

Vršovický zámeček se otevře veřejnosti opět v sobotu

Vršovický zámeček se otevře veřejnosti opět v sobotu

Prohlédnout si část historických prostor bývalé manufaktury na hedvábí v nově zrekonstruované ...

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons