Veřejné prostory Prahy 10

Majetková mapa

Další informace

  Plánované úpravy prostor

  Majetkoprávní mapa k ověření vlastnictví je umístěna níže, pozemky, které jsou vhodné k využití v projektu Moje stopa, jsou vyvedeny ve žluté barvě, vyjma následujících:

  k.ú. Vršovice

  Pozemek parc. č. 2128/2, 2091/1, 2092/4 – rekonstrukce objektu na nízkoprahové centrum.

  Pozemek parc. č. 6 – WC Moskevská – plánované obnovení provozu.

  Pozemek parc. č.  4/1, 4/3 – rekonstrukce parku Heroldovy sady.  

  Pozemek parc. č. 1872/2, 1873/76, 1873/80, 1873/81, 1873/83 – plochy u budovy radnice.

  Pozemek parc. č. 1958/9 – bývalé tržiště naproti Bohemce.

  Pozemek parc. č. 1121/1, 1124 – parkoviště vedle Bohemky.

  Pozemek parc. č. 1537/2, 1537/ 5, 1537/7, 1538/1, 1538/4, 1538/7, 1538/8 – výstavba MŠ Bajkalská., Současně parc. č.  1538/7, 1538/8, 1539/2, 1539/8 – demolice objektu bývalých jeslí.

  Pozemek parc. č. 1061, 1062, část 1063, část 1064, část 2525/1 – nově rekonstruovaný park při ulici  U Vršovického nádraží x Sámova.

  k.ú Strašnice

  Pozemek parc. č. 2838/ u domů č.p. 1872 a 1873 , ulice Sečská – soudní spor.

  Pozemek parc. č. 3118 u domů č.p. 1751 -1753, ulice Krupská – soudní spor.

  Pozemek parc. č. 1/1, 3, 4, 2798/36, 2798/91, 4490/12 – škola V Olšinách, areál bývalého tržiště.

  Pozemek parc. č. 4522/1 – rekonstrukce zastávky Průběžná. Jen část mezi ulicí U Hráze – Průběžná.

  k.ú. Malešice

  Pozemek  parc. č. 806/341 – výstavba MŠ Nad Vodovodem.

  Pozemek parc. č. 806/18, 806/757, 806/775 – Malešický park – omezené možnosti, revitalizace parku dotována z EU.

  k.ú. Záběhlice

  Pozemek parc. č. 2078/248, 2078/252, 2078/253, 2078/254 – připravována rekonstrukce náměstí u OC Cíl.

  Pozemek parc. č. 919/3, 1044/2, 1045/3, 1837, 1838/1, 1864/1, 1865, 1867 – park Malinová – Chrpová – omezené možnosti, revitalizace parku dotována z EU.

   

  V případě pochybností o možnosti navrhnout projekt na jiných pozemcích, které jsou v majetku hl.m. Prahy nebo svěřené správě městské části Praha 10 nás můžete kontaktovat ZDE

  Mapa

  Loga a licence

  Logo Veřejné prostory Prahy 10
  Licence Creative Commons