We recommend the absolute best dentist in Turkey, one that has long been out favourite. If you are looking for anIstanbul affordible dentist, wait no further, visit Periodonta

Veřejné prostory Prahy 10

Rekonstrukce Justičního areálu Na Míčánkách

Atributy

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Základní informace

Areál vymezený ulicemi Na Míčankách, 28. pluku a U Roháčových kasáren leží na území Městské památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice, uprostřed zástavby eklektických budov z přelomu 19. a 20. století. Justiční komplex vznikl spojením rekonstruovaných objektů neorenesančních Roháčových kasáren a nové sedmipodlažní budovy, postavené uvnitř původní blokové zástavby.

Justiční areál je sídlem obvodních soudů a obvodních státních zastupitelství pro Prahu 4, 8, 9 a 10. Soubor budov obsahuje 96 malých a středních jednacích síní, 2 velké jednací síně, dražební sál pro 307 účastníků, studovnu a dalších 53 místností, sloužících jako kanceláře, spisovny, eskortní místnosti, výslechové místnosti a hovorny. Novostavba se soudními síněmi a dražebním sálem je přístupná veřejnosti.

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons