Veřejné prostory Prahy 10

Rekonstrukce Justičního areálu Na Míčánkách

Atributy

Název:
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA JUSTIČNÍHO AREÁLU NA MÍČÁNKÁCH
Investor:
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Projekt/Architekt:
HELIKA, a.s.
Lokalita:
Praha - Vršovice
Zastavěná plocha:
8 045m2
Realizace:
2006

Základní informace

Areál vymezený ulicemi Na Míčankách, 28. pluku a U Roháčových kasáren leží na území Městské památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice, uprostřed zástavby eklektických budov z přelomu 19. a 20. století. Justiční komplex vznikl spojením rekonstruovaných objektů neorenesančních Roháčových kasáren a nové sedmipodlažní budovy, postavené uvnitř původní blokové zástavby.

Justiční areál je sídlem obvodních soudů a obvodních státních zastupitelství pro Prahu 4, 8, 9 a 10. Soubor budov obsahuje 96 malých a středních jednacích síní, 2 velké jednací síně, dražební sál pro 307 účastníků, studovnu a dalších 53 místností, sloužících jako kanceláře, spisovny, eskortní místnosti, výslechové místnosti a hovorny. Novostavba se soudními síněmi a dražebním sálem je přístupná veřejnosti.

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons